Betesförmedling i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms betesförmedling är en långsiktig satsning som är till för att sammanföra djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker men saknar betesdjur.

Förmedlingen bygger på att du som djur- eller markägare fyller i en enkät med personuppgifter och information om djur eller marker så att vi på Länsstyrelsen kan föreslå samarbetspartners. Vi kommer inte att publicera dina uppgifter, utan sköter själva matchningen. Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter till den eller de som motsvarar dina förhoppningar tillräckligt väl och du väljer själv om du vill gå vidare med ett förslag på samarbetspartner. Det går bra att vända sig till betesförmedlingen igen för att få nya förslag.

Underlätta matchning

Vi anstränger oss att med hjälp av era uppgifter hitta en så bra matchning som möjligt, men kan inte lova att du får några träffar. Tänk på att om du ställer många specifika krav kan det vara svårt att hitta någon som lever upp till alla dina förhoppningar och att du får fler möjliga träffar om du håller dina svar allmänna. Var därför bara specifik i frågor som verkligen är viktiga för dig.

Ansvar

Att vi förmedlar kontakt betyder inte att vi tar ansvar för markerna vi förmedlar eller betesdjurens skick. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor. Det är viktigt att du upprättar ett skriftligt avtal för dig och din avtalspartners trygghet. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar på internet.

Att betesmarker och slåtterängar sköts är viktigt för den biologiska mångfalden och landskapsbilden, men de har även ett kulturhistoriskt värde som på sikt går förlorat om hävden upphör. Foderbrist kan även förebyggas om våra betesmarker betas och vallar skördas för vinterfoder.

Angående matchningen

Observera att det kan dröja ett tag att få svar eftersom vi behöver få in förfrågningar från andra som matchar dina önskemål tillräckligt väl.

I första hand vill vi få till matchningar inom samma kommun samt om arrendet är långsiktigt eller kortsiktigt.

Efter det kommer stängseltyp och därefter marktyp.

Areal ser vi inte som lika viktigt eftersom det går att dela upp djur eller marker om det inte går att lösa på annat sätt.

Formulär för markägare som kan erbjuda betesmark

Du som är markägare fyller i detta formulär

Formulär för djurägare som söker betesmarkVilka djurslag behöver du betesmark eller grovfoder till? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Flerval


I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga? Du får fler möjliga träffar om du kan tänka dig fler kommuner. * (obligatorisk)
FlervalAnge den kommun du helst vill att betesmarken ligger i
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär? * (obligatorisk)
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär?


Hur stor areal vall eller annan gräsmark att skörda behöver du ungefär?
Hur stor areal vall eller annan gräsmark att skörda behöver du ungefär?


Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Flerval


Vilken sorts stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Flerval


Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning? * (obligatorisk)
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


Om du söker ett långsiktigt samarbete: Hur ser du på SAM-ansökan? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg.
Flerval
Om du söker ett långsiktigt samarbete: Hur ser du på ersättning för arrende? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler upplägg.
Flerval
Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt