Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Betesförmedling – markägare

Länsstyrelsen i Stockholms betesförmedling är en långsiktig satsning som är till för att sammanföra djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker men saknar betesdjur.

Observera att det kan dröja ett tag att få svar eftersom vi behöver få in förfrågningar från andra som matchar dina önskemål tillräckligt väl. 

Formulär för markägare som kan erbjuda betesmarkVilka djur är du intresserad av? Till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har, flera val är möjliga. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Vilka djur är du intresserad av? Till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har, flera val är möjliga. (Obligatoriskt)

I vilken/vilka kommuner ligger den mark du kan arrendera ut/upplåta? (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner ligger den mark du kan arrendera ut/upplåta? (Obligatoriskt)Lägg gärna in en länk till en plats du har markerat på Google Maps, eller beskriv i vilken del av kommunen/kommunerna marken ligger.
Ungefär hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut? (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Ungefär hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut? (Obligatoriskt)


Vilka typer av betesmarker har du som behöver betas? Flera val är möjliga. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Vilka typer av betesmarker har du som behöver betas? Flera val är möjliga. (Obligatoriskt)

Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna? Flera val är möjliga. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna? Flera val är möjliga. (Obligatoriskt)


Skriv eventuella kommentarer om stängsel i fritextfältet sist i formuläret
Finns det något skydd för betesdjuren på eller i anslutning till betesmarken (flera val möjliga)? Under betesperioden finns inget krav på inomhusutrymme, men djuren behöver ha tillgång till skugga, till exempel från träd eller ett skydd. Beskriv gärna kapacitet och annat i sista frågan där du kan skriva fritext. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Finns det något skydd för betesdjuren på eller i anslutning till betesmarken (flera val möjliga)? Under betesperioden finns inget krav på inomhusutrymme, men djuren behöver ha tillgång till skugga, till exempel från träd eller ett skydd. Beskriv gärna kapacitet och annat i sista frågan där du kan skriva fritext. (Obligatoriskt)


Hur ser tillgången till dricksvatten ut på betesmarken (flera val möjliga)? Tänk på att stillastående vatten i sjöar och dammar och eventuellt bäckar som leder från till exempel åkermark kan vara förorenade. Det finns gränsvärden för salthalt om man vill ge djuren vatten via Östersjön. Beskriv gärna mer om dricksvatten i sista frågan där du kan skriva fritext. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Hur ser tillgången till dricksvatten ut på betesmarken (flera val möjliga)? Tänk på att stillastående vatten i sjöar och dammar och eventuellt bäckar som leder från till exempel åkermark kan vara förorenade. Det finns gränsvärden för salthalt om man vill ge djuren vatten via Östersjön. Beskriv gärna mer om dricksvatten i sista frågan där du kan skriva fritext. (Obligatoriskt)

Om du har vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd, hur stor areal ungefär? (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Om du har vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd, hur stor areal ungefär? (Obligatoriskt)


Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning? (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning? (Obligatoriskt)


Hur ser du på SAM-ansökan? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Hur ser du på SAM-ansökan? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg. (Obligatoriskt)

Hur ser du på ersättning för arrende? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler upplägg. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Hur ser du på ersättning för arrende? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler upplägg. (Obligatoriskt)

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholms betesförmedling

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss