Betesförmedling – markägare

Länsstyrelsen i Stockholms betesförmedling är en långsiktig satsning som är till för att sammanföra djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker men saknar betesdjur.

Observera att det kan dröja ett tag att få svar eftersom vi behöver få in förfrågningar från andra som matchar dina önskemål tillräckligt väl. 

Formulär för markägare som kan erbjuda betesmarkVilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har, flera val möjliga) * (obligatorisk)
Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har, flera val möjliga)

I vilken/vilka kommuner ligger den mark du kan arrendera ut/upplåta? * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner ligger den mark du kan arrendera ut/upplåta?Lägg gärna in en länk till en plats du har markerat på Google Maps, eller beskriv i vilken del av kommunen/kommunerna marken ligger.
Ungefär hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut? * (obligatorisk)
Ungefär hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut?


Vilka typer av betesmarker har du som behöver betas? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Vilka typer av betesmarker har du som behöver betas? (flera val möjliga)

Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna? (flera val möjliga)


Skriv eventuella kommentarer om stängsel i fritextfältet sist i formuläret
Om du har vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd, hur stor areal ungefär? * (obligatorisk)
Om du har vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd, hur stor areal ungefär?


Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning? * (obligatorisk)
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


Hur ser du på SAM-ansökan? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg. * (obligatorisk)
Hur ser du på SAM-ansökan? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg.

Hur ser du på ersättning för arrende? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler upplägg. * (obligatorisk)
Hur ser du på ersättning för arrende? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler upplägg.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt

Ylva Berry

Enheten för landsbygdsutveckling

Enheten för landsbygdsutveckling

Betessamordning

Telefon: 010-223 10 00