Skyddsjakt efter gråsäl

Länsstyrelsen har beviljat tillstånd till jakt på allmänt vatten vid skyddsjakt efter gråsäl, i enlighet med Naturvårdsverkets beslut. Tillståndet gäller till och med den 31 januari 2020.

Med anledning av att gråsäl orsakar omfattande skador på fiskeredskap och fiskefångst har Naturvårdsverket beviljat skyddsjakt efter sammanlagt 400 gråsälar inom svenskt territorialvatten i Stockholms län. Beslutet är förenat med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten. Av beslutet framgår även att Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för jakt på allmänt vatten.

Länsstyrelsen har beslutat att bevilja jakt på allmänt vatten inom Stockholms län vid skyddsjakt på gråsäl, enligt Naturvårdsverkets beslut. Enskilda jägare behöver därmed inte ansöka om tillstånd hos myndigheten. Observera att beslutet gäller jakt på allmänt vatten. Jakt på annat vatten får endast ske av jakträttsinnehavaren eller efter medgivande från denna.

Tillståndet till jakt efter gråsäl på allmänt vatten gäller till och med den 31 januari 2020. Länsstyrelsens beslut har tagits i två omgångar (24 maj respektive 2 september 2019) med anledning av att Naturvårdsverkets första beslut om skyddsjakt på 200 gråsälar senare utökades med ytterligare 200 djur.

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter gråsälPDF

Länsstyrelsen Stockholms beslut om tillstånd på jakt efter gråsäl på allmänt vattenPDF

Rapportera fälld gråsäl

Från och med den 29 november 2019 ska den som fällt säl under skyddsjakt rapportera det till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Länsstyrelsen Stockholm

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00