Aktuellt om smittsamma sjukdomar

Här samlar vi information om aktuella utbrott av smittsamma sjukdomar hos djur som kan vara bra att känna till för djurägare i Stockholms län.

Mer information om vart du vänder dig och genrella riktlinjer för Länsstyrelsens arbete gällande smittskydd finns här - Om smittskydd - Länsstyrelsen

2019-05-23

Trikinfynd hos två vildsvin

Trikiner har påvisats hos två skjutna vildsvin i Upplands-Bro, Stockholms län. Trikiner är små parasitära maskar som kan infektera flera olika arter av däggdjur, främst rovdjur och allätare.

Det första fallet upptäcktes i början av mars, det andra i maj.

Läs mer:

Nyhet hos Svenska jägarförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SVA om Trikinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Två utbrott av amerikansk yngelröta konstaterades den 16 maj 2019 i bigårdar i norra delen av Sigtuna kommun i Stockholms län. Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning.

Vad händer nu?

Länsstyrelsens bitillsynsman i området besöker alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska kontrolleras.

Vad kan biodlare göra för att minska risken för spridning?

Alla biodlare är skyldiga att till Länsstyrelsen anmäla var de har sina bisamhällen. Detta är oerhört viktigt i sådana här fall då bitillsynsmannen måste veta vilka samhällen som ska inspekteras.

Varifrån kommer sjukdomen i det här fallet?

Sjukdomen sprids via bakteriesporer som tål uttorkning, värme och kyla och kan vara livskraftiga i flera decennier. Oftast sprids smittan mellan bisamhällen via biodlares utrustning och bin, men också med felflygande bin och vid röveri. Svärmar från smittade bisamhällen kan innehålla sporer, men vildbin (humlor och solitärbin) kan varken få eller sprida sjukdomen.

Om Länsstyrelsens arbete med biodling

Om amerikansk yngelröta hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats


2019-04-23

Afrikansk svinpest i Europa - släng inte matrester i naturen

 Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, människor påverkas inte. Just nu sprids den i Europa och människan spelar en stor roll i spridningen genom att vi tar med oss till exempel gris- fläsk- och vildsvinsprodukter från smittade områden. Sjukdomen kan även spridas via kläder, skor och jaktutrustning om man har vistats i områden där smittan finns. Sjukdomen finns just nu i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Tjeckien, Ungern, Ryssland och Belgien.  

Tänk på att

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer
  • Släng inte matrester i naturen
  • Utfodra inte grisar med matrester
  • Registrera din grishållning till Jordbruksverket, även hobby- och minigrisar
  • Ha noggranna hygienrutiner i din grisbesättning, tänk på smittrisker efter besök utomlands
  • Undvik import av grovfoder och halm från smittade länder
  • Tänk på smittrisker när du ställer ut grovfoder eller halm på viltutfodringsplatser, exempelvis om fodret är importerat eller innehåller kadaverrester
  • Kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt om du hittar ett dött vildsvin
  • Misstänker att dina grisar har smittats ska du omedelbart kontakta din veterinär.

Läs mer:

Om Afrikansk svinpest (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

SVAlänk till annan webbplats

Svenska Jägareförbundetlänk till annan webbplats

Gård & Djurhälsanlänk till annan webbplats

Kontakt

Kontakta länsveterinären

Enheten för djurvälfärd och livsmedel