Aktuellt om smittsamma sjukdomar

Här samlar vi information om utbrott av smittsamma sjukdomar hos djur som kan vara bra att känna till för djurägare i Stockholms län.

För mer information om vart du vänder dig och generella riktlinjer för Länsstyrelsens arbete gällande smittskydd:

Smittskydd

Trikiner hos vildsvin har vid tre tillfällen under 2019 påvisats i Upplands-Bro, Stockholms län. Vildsvinen är alla skjutna i samma område.

Trikiner är små parasitära maskar som kan infektera människa och flera köttätande däggdjur. De påvisas ibland i den svenska faunan, främst hos vildsvin, räv, lodjur, varg och björn, men fynd har gjorts även hos fågel.

Om du är jägare - kom ihåg att vildsvin enligt lag måste kontrolleras för trikiner innan köttet ska säljas. Om vildsvinsköttet konsumeras i det egna hushållet rekommenderas att det först testas för trikiner.

Läs mer:

Trikiner på Livsmedelverkets webbplatslänk till annan webbplats

Två utbrott av amerikansk yngelröta konstaterades den 16 maj 2019 i bigårdar i norra delen av Sigtuna kommun i Stockholms län. Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning.

Vad händer nu?

Länsstyrelsens bitillsynsman i området besöker alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska kontrolleras.

Vad kan biodlare göra för att minska risken för spridning?

Alla biodlare är skyldiga att till Länsstyrelsen anmäla var de har sina bisamhällen. Detta är oerhört viktigt i sådana här fall då bitillsynsmannen måste veta vilka samhällen som ska inspekteras.

Varifrån kommer sjukdomen i det här fallet?

Sjukdomen sprids via bakteriesporer som tål uttorkning, värme och kyla och kan vara livskraftiga i flera decennier. Oftast sprids smittan mellan bisamhällen via biodlares utrustning och bin, men också med felflygande bin och vid röveri. Svärmar från smittade bisamhällen kan innehålla sporer, men vildbin (humlor och solitärbin) kan varken få eller sprida sjukdomen.

Om Länsstyrelsens arbete med biodling

Om amerikansk yngelröta hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats


Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, människor påverkas inte. Sjukdomen har ännu inte nått Sverige men fortsätter att sprida sig i Europa och andra delar av världen. Eftersom det blir väldigt stora konsekvenser för ett land som drabbas är det viktigt att tillsammans förebygga så den inte når Sverige.

Människan spelar en stor roll i spridningen genom att vi tar med oss till exempel gris- fläsk- och vildsvinsprodukter från smittade områden. Sjukdomen kan även spridas via kläder, skor och jaktutrustning om man har vistats i områden där smittan finns. Sjukdomen finns just nu i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Tjeckien, Ungern, Ryssland och Belgien.

Tänk på att

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
  • Släng inte matrester i naturen.
  • Utfodra inte grisar med matrester.
  • Registrera din grishållning till Jordbruksverket, även hobby- och minigrisar.
  • Ha noggranna hygienrutiner i din grisbesättning, tänk på smittrisker efter besök utomlands.
  • Undvik import av grovfoder och halm från smittade länder.
  • Tänk på smittrisker när du ställer ut grovfoder eller halm på viltutfodringsplatser, exempelvis om fodret är importerat eller innehåller kadaverrester.
  • Kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt om du hittar ett dött vildsvin.
  • Misstänker att dina grisar har smittats ska du omedelbart kontakta din veterinär.

Läs mer:

Afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur på SVA:s webbplatslänk till annan webbplats

Afrikansk svinpest på Svenska Jägareförbundets webbplatslänk till annan webbplats

Afrikansk svinpest på Gård & Djurhälsans webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Kontakta länsveterinären

Enheten för djurvälfärd och livsmedel