Betesförmedling i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms betesförmedling är en långsiktig satsning som är till för att sammanföra djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker men saknar betesdjur.

Förmedlingen bygger på att du som djur- eller markägare fyller i en enkät med personuppgifter och information om djur eller marker så att vi på Länsstyrelsen kan föreslå samarbetspartners. Vi kommer inte att publicera dina uppgifter, utan sköter själva matchningen. Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter till den eller de som motsvarar dina förhoppningar tillräckligt väl och du väljer själv om du vill gå vidare med ett förslag på samarbetspartner. Det går bra att vända sig till betesförmedlingen igen för att få nya förslag.

Underlätta matchning

Vi anstränger oss att med hjälp av era uppgifter hitta en så bra matchning som möjligt, men kan inte lova att du får några träffar. Tänk på att om du ställer många specifika krav kan det vara svårt att hitta någon som lever upp till alla dina förhoppningar och att du får fler möjliga träffar om du håller dina svar allmänna. Var därför bara specifik i frågor som verkligen är viktiga för dig.

Ansvar

Att vi förmedlar kontakt betyder inte att vi tar ansvar för markerna vi förmedlar eller betesdjurens skick. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor.

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva ordentliga betesavtal. Det ska framgå mellan vilka parter, och för vilka marker, avtalet upprättas, hur länge avtalet gäller, hur lång uppsägningstiden är, vem som har rätt att söka gårdsstöd och eventuell miljöersättning för marken och vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning. Det bör även framgå vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren. Skriv om det ingår tillgång till stall eller inte samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

Det är viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara samt mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar på internet.

Att betesmarker och slåtterängar sköts är viktigt för den biologiska mångfalden och landskapsbilden, men de har även ett kulturhistoriskt värde som på sikt går förlorat om hävden upphör. Foderbrist kan även förebyggas om våra betesmarker betas och vallar skördas för vinterfoder.

Angående matchningen

Observera att det kan dröja ett tag att få svar eftersom vi behöver få in förfrågningar från andra som matchar dina önskemål tillräckligt väl.

I första hand vill vi få till matchningar inom samma kommun samt om arrendet är långsiktigt eller kortsiktigt.

Efter det kommer stängseltyp och därefter marktyp.

Areal ser vi inte som lika viktigt eftersom det går att dela upp djur eller marker om det inte går att lösa på annat sätt.

Formulär för markägare som kan erbjuda betesmark

Du som är markägare fyller i detta formulär

Formulär för djurägare som söker betesmarkVilka djurslag behöver du betesmark eller grovfoder till? Flera val är möjliga. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Vilka djurslag behöver du betesmark eller grovfoder till? Flera val är möjliga. (Obligatoriskt)

I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga? Du får fler möjliga träffar om du kan tänka dig fler kommuner. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga? Du får fler möjliga träffar om du kan tänka dig fler kommuner. (Obligatoriskt)Ange den kommun du helst vill att betesmarken ligger i (obligatoriskt): * (obligatorisk)
Ange den kommun du helst vill att betesmarken ligger i (obligatoriskt):

Lägg gärna in en länk till en plats du har markerat på Google Maps, eller beskriv i vilken del av kommunen/kommunerna du helst vill att marken ska ligga
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär? (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär? (Obligatoriskt)


Hur stor areal vall eller annan gräsmark att skörda behöver du ungefär? (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Hur stor areal vall eller annan gräsmark att skörda behöver du ungefär? (Obligatoriskt)


Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig? Flera val är möjliga. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig? Flera val är möjliga. (Obligatoriskt)


Vilken sorts stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken? Flera val är möjliga. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Vilken sorts stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken? Flera val är möjliga. (Obligatoriskt)


Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning? (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning? (Obligatoriskt)


Hur ser du på SAM-ansökan? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Hur ser du på SAM-ansökan? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg. (Obligatoriskt)

Hur ser du på ersättning för arrende? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler upplägg. (Obligatoriskt) * (obligatorisk)
Hur ser du på ersättning för arrende? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler upplägg. (Obligatoriskt)

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholms betesförmedling

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss