Pressrum

Sociala medier

Följ oss även på sociala medier! Länsstyrelsen kommunicerar idag i flera olika kanaler. Vi finns på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., LinkedIn Länk till annan webbplats. och Twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vårt diarium

I vårt diarium Länk till annan webbplats. registreras dagligen nya ärenden och handlingar i pågående ärenden liksom beslut.

Söker du pressbilder eller logotyper?

För användning av våra pressbilder eller logotyper, skicka gärna en fråga till oss på Länsstyrelsens kommunikationsfunktion.

Användning av vårt material

Länsstyrelsernas webbplatser innehåller texter, kartor, bilder och illustrationer som är upphovsrättsskyddade. Detsamma gäller för våra logotyper och vårt länsvapen. Kontakta oss om du vill använda vårt material.

Policy för foto och film

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Det gör vi för dokumentation i syfte att beskriva vår verksamhet. Foto och film från våra aktiviteter kan komma att publiceras av allmänt intresse. Om du inte vill vara med på foto eller film, kan du meddela det till vår kommunikationsfunktion.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Användning av pressbilder

Länsstyrelsens pressbilder får användas fritt av massmedier vid rapportering om Länsstyrelsen och Länsstyrelsens arbete.

Bilderna får, utöver normal beskärning, inte bearbetas eller förvanskas.

Ange alltid Länsstyrelsen i Södermanlands län som rättighetsinnehavare vid användning.

Fotograf för pressbilder på landshövding och länsråd: K-G Z Fougstedt 

Pressbild på tf länsråd Eva Aalbu

Ulrica Gradin

Användning av logotyper 

Länsstyrelsens logotyper är upphovsrättsskyddade. Därför är det viktigt att de används på rätt sätt och i rätt sammanhang. Logotyperna får inte beskäras, delas eller modifieras på annat sätt. Storleken på logotypen ska vara minst 30 mm bred.

Om du behöver logotyperna i annat filformat, får du gärna kontakta oss via kommunikation.sodermanland@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsens logotyp i färg
Länsstyrelsens logotyp i svartvit
Länsstyrelsens logotyp med frizonsförklaring


Logotyperna som laddas ned är utan frizon. Frizonen är minsta avståndet till text, bild eller ytterkant där logotypen ska placeras. Det avståndet får inte vara mindre än höjden på den versala bokstaven.

Länsvapen för Södermanlands län

Källa: Riksarkivet

Södermanlands länsvapen

Södermanlands länsvapen består av en upprest svart grip med röd beväring i fält av guld. Vapnet fastställdes i sin nuvarande form 1940. Länets vapen överensstämmer med vapnet för landskapet Södermanland.

Användning av länsvapnet 

Om du vill använda länsvapnet eller delar av vapnet, måste du ha tillstånd av Länsstyrelsen. Du behöver göra en skriftlig ansökan om tillstånd som innehåller

  1. sökandens namn eller företagsnamn och adress,
  2. en tydlig uppgift om det mönster eller kännetecken som ansökan avser,
  3. uppgift om de varuslag eller tjänster för vilka mönstret eller kännetecknet ska användas eller om de förhållanden under vilka statsvapen annars ska användas i näringsverksamhet, och
  4. de skäl som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan.

Ansökan ska du skicka till följande adress:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping.

Bestämmelsen framgår av förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping