Förvärv av lantbruksfastigheter


Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du köper, får eller ärver en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Fysisk person behöver inget tillstånd i Södermanland

Som fysisk person ska du bara söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygdsområde, vilket Södermanland inte räknas som. Om du bor i Södermanland men har tagit över en fastighet i ett annat län ansöker du om tillstånd hos länsstyrelsen i det länet.

Juridisk person


Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.


För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du tog över fastigheten. Du ansöker om tillstånd genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

När du ansöker om tillstånd ska du betala en avgift för att få din ansökan prövad.

 • För juridiska personer är avgiften 5 700 kronor om egendomen är värd mindre än 10 miljoner kronor eller 12 700 kronor om den är värd mer.
 • För en juridisk person som köper av en annan juridisk person i glesbygdsområde är avgiften 3 700 kr.
 • För motsvarande i ett omarronderingsområde, som inte samtidigt är glesbygdsområde, är det ingen avgift.

Ansök om förvärvstillstånd

Betala avgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5051-8661. Ange att betalningen avser förvärvstillstånd.

Skicka ansökan till:

 • Adress: Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86  Nyköping
 • E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping