Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Smittskydd och djurhälsa

Misstänker du att ditt djur har fått en allvarlig smittsam sjukdom? Anmäl det omedelbart till en veterinär. Veterinärer ska snarast anmäla misstanke om smittsamma sjukdomar till Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Det finns regler för att förebygga smittspridning. Du som har besöksverksamhet ska anmäla det till Länsstyrelsen.

Anmälningsplikt för djurägare

Du som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en allvarlig smittsam djursjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär. Exempel på allvarliga smittsamma djursjukdomar är fågelinfluensa, mul- och klövsjuka, mjältbrand, svinpest, blåtunga, rabies och newcastlesjuka.

Anmälningsplikt för veterinärer

Epizootisjukdom och salmonella

En veterinär som misstänker allvarlig smittsam djursjukdom, så kallad epizootisjukdom, eller salmonella hos djur ska skyndsamt anmäla det till Länsstyrelsen och Jordbruksverket via e-post eller telefon.

Andra anmälningspliktiga djursjukdomar

Det finns även andra djursjukdomar som kan smitta till djur eller mellan djur och människor som är anmälningspliktiga. För dessa gäller anmälningsplikten för veterinärer och för obduktions- eller laboratorieverksamhet.

Klinisk misstanke om djursjukdom

Dessa sjukdomar ska veterinär anmäla till Länsstyrelsen vid klinisk misstanke:

 • hästinfluensa typ A
 • kvarka
 • virusabort (centralnervös form)
 • virusarterit
 • MRSA (alla djurslag).

Anmäl klinisk misstanke om djursjukdom

Gör din anmälan i vår e-tjänst för klinisk misstanke om sjukdom på djur. Veterinärer ska anmäla till Länsstyrelsen i det län där det smittade djuret hålls.

Du behöver e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten.

Hygienkrav för djurhållare

För att förhindra att smitta sprids mellan djur och människor finns allmänna hygienregler för djurhållare. Det är viktigt att det finns möjlighet för de som är på en anläggning med djur att kunna tvätta och desinficera händerna. Reglerna gäller inte dig som bara har djur i ditt hem

Hygienkrav för dig som har besöksverksamhet

Det finns särskilda hygienregler för dig som har en besöksanläggning där människor har möjlighet till direkt kontakt med djur. Bland annat ska besökarna kunna tvätta och desinficera sina händer i nära anslutning till djuren. Det ska också finnas information till besökare om hur de kan minska risken att sprida smitta mellan djur och människor.

Reglerna för besöksverksamheter gäller om du har en anläggning med livsmedelsproducerande djur, hästar eller annan typ av djurhållning. Det gäller även dig som har vård- eller terapihundar.

Länsstyrelsen kontrollerar att hygienreglerna följs.

Allmänna och särskilda hygienregler uppdelade efter djurslag, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

 1. Isolera misstänkt sjuk häst/hästar från övriga hästar i stallet.
 2. Stäng stallet för in- och utpassering av hästar.
 3. Kontakta veterinär.
 4. Var extra noga med hygienen. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Undvik att torka på smutsig handduk. Byt skor/stövlar när stallet lämnas. Byt också kläder och duscha om annat stall ska besökas.
 5. Informera alla som rör sig i stallet vad som hänt och vilka regler som gäller.
 6. Rådgör med veterinär om något är oklart.
 7. Rengör och desinficera hästtransporter som använts för transport av misstänkt smittad häst.
 8. Gör upp temperaturlista för samtliga hästar i stallet. Kontrollera temperaturen varje dag.

 1. Anordna mottagningsstall för hästar som kommer utifrån. Här bör hästen stå ca 14 dagar innan den tas in till andra hästar. Var noga med hygienen och "tempa" hästen/hästarna.
 2. Blanda inte unghästar, avelsston och tävlingshästar.
 3. Använd separata foderkrubbor och vattenhinkar om detta är möjligt.
 4. Gör rent hästtransportfordon och desinficera ofta.
 5. Tvätta händer med tvål och vatten. Använd inte tyghandduk utan istället engångshanddukar för att torka händerna med.

Frivillig registrering av dina hobbyhöns/fjäderfän

Länsstyrelsen har ett frivilligt register över fjäderfäbesättningar i länet. Registret är till för att vi ska kunna jobba effektivt med smittskydd, främst i samband med aggressiv fågelinfluensa.


Hur hålls fåglarna?
Hur hålls fåglarna?


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Uppgifterna kan även komma att användas i samband med andra smittsamma djursjukdomar.

Transport av animaliskt avfall

För att förhindra att smitta sprids från animaliskt avfall (döda djur och slaktrester), finns regler om hur det får användas och hanteras. Du får till exempel inte mata grisar eller fåglar med matavfall som innehåller kött eller andra produkter från djur. På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om hantering av animaliskt avfall.

Foder och utfodring med animaliska biprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen kontrollerar transporter av animaliska biprodukter. För att transportera sådant material ska du vara registrerad hos Jordbruksverket.

Jordbruksverkets blankett för att registrera yrkesmässig transport av animaliska biprodukter Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom smittskydd för djur?

Jordbruksverket har det övergripande nationella ansvaret för smittskyddsfrågor och för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret. Länsveterinären samordnar information om länets aktuella sjukdomsstatus.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss