Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillstånd för sällskapsdjur och häst

Vill du ha många sällskapsdjur eller hästar, eller driva en verksamhet med djur? Då kan du behöva söka tillstånd för det hos Länsstyrelsen.

Du kan behöva tillstånd för att hålla många sällskapsdjur eller hästar. Om du driver yrkesmässig verksamhet med djur behöver du alltid tillstånd, oavsett hur många djur du har. Yrkesmässig verksamhet är när du tjänar pengar på att till exempel föda upp och sälja djur eller om du driver ett hunddagis.

Du kan behöva tillstånd för:

 • att hålla många sällskapsdjur eller hästar
 • uthyrning, försäljning och omplacering av djur
 • uppfödning av hund, katt, hästar eller pälsdjur
 • uppfödning av djur som ska användas som foder
 • att driva zoobutik
 • att driva ridskola
 • att bedriva turridning
 • att bedriva hundrastning.

 1. Du skickar in ansökan via elektroniskt formulär på Länsstyrelsens webb eller med brev. För att ansökan ska kunna hanteras behöver du skicka med en skalenlig skiss över aktuella djurutrymmen samt intyg eller en beskrivning över dina tidigare erfarenheter inom området.

 2. Länsstyrelsen skickar ut ett svarsbrev. Antingen en begäran om komplettering eller en bekräftelse på komplett inkommen ansökan. När ansökan är komplett kan det dröja något innan Länsstyrelsen har möjlighet att göra en kontroll.

 3. I normalfallet kontaktas du av Länsstyrelsen för bokning av kontroll, men i vissa fall kan kontrollen vara oanmäld. Länsstyrelsen går dock aldrig in i hagar eller stallar utan att djurhållaren eller dennes ombud är närvarande eller, i enstaka fall, efter djurhållarens muntliga medgivande.

 4. Om brister framkommer under kontrollen uppger du när dessa kommer att åtgärdas (vid mindre/enklare brister). Om åtgärderna beräknas ta lång tid att genomföra avslås ansökan och ny ansökan behöver göras då bristerna är åtgärdade.
 5. Efter kontrollen skickar Länsstyrelsen ut en kontrollrapport, den beskriver verksamheten och vilka brister som eventuellt framkommit. Om bristerna bedöms som allvarliga ur djurskyddssynpunkt eller om du inte vill åtgärda bristerna kan föreläggande eller förbud att driva verksamheten utfärdas (föreläggande och förbud kan överklagas om du är missnöjd med beslutet).

 6. Efter åtgärdande av ev. brister görs normalt en uppföljande kontroll och ny kontrollrapport skickas ut.

 7. När verksamheten uppfyller lagstadgad djurskyddsnivå skickas tillstånd normalt ut inom några veckor från kontrolltillfället. Ett tillstånd gäller tills vidare eller tills verksamheten förändras, byter ansvarig eller flyttar.

Tillståndet är kostnadsfritt om verksamheten uppfyller djurskyddslagstiftningen.

Du faktureras en timavgift för Länsstyrelsens uppföljande arbete (kontroll, restid och administrativt arbete) om länsstyrelsen gör en eller flera uppföljande kontroller på grund av att brister konstateras vid djurskyddskontrollen av verksamheten.

När behöver du tillstånd för att ha hundar, katter och hästar?

Antalet djur avgör om du behöver tillstånd för att ha hundar, katter och hästar.

Att hålla djur innebär att ta hand om egna eller andras djur, och ansvara för deras skötsel. Det kan vara djur som du själv äger eller djur som du har på foder.

Du behöver tillstånd om du håller:

 • 10 hästar eller fler, som är äldre än 24 månader
 • 10 hundar eller fler, som är äldre än 12 månader
 • 10 katter eller fler, som är äldre än 12 månader.

Om du tänker hålla hästar i tätbebyggt område kan du även behöva tillstånd från kommunen.

Du behöver tillstånd för att föda upp:

 • 4 eller fler föl per år
 • 3 kullar kattungar eller fler per år
 • 3 kullar valpar eller fler per år.

Du behöver tillstånd för att sälja djur från egen uppfödning om du säljer:

 • 4 eller fler hästar per år
 • hundar från 3 eller fler kullar per år
 • katter från 3 eller fler kullar per år.

Du behöver tillstånd för att sälja djur från annans uppfödning om du säljer:

 • 4 eller fler hästar per år
 • 3 eller fler hundar per år
 • 3 eller fler katter per år.

Upplåtande av djur innebär att hyra ut djur mot betalning där djurhållaren själv inte är med, exempelvis turridning eller draghundsverksamhet.

Du behöver tillstånd om du upplåter:

 • 4 hästar eller fler per år
 • 3 hundar eller fler per år
 • 3 katter eller fler per år.

Att förvara eller utfodra djur innebär att samtidigt och regelbundet ta hand om andras djur mot betalning eller att ta emot djur för förmedling. Det kan till exempel handla om hunddagis, katt- och hundpensionat, omplaceringshem eller uthyrning av boxplatser.

Du behöver tillstånd om du förvarar och utfodrar:

 • 4 eller fler hästar
 • 4 eller fler hundar
 • 4 eller fler katter.

När behöver du tillstånd för att ha övriga sällskapsdjur?

Antalet djur avgör om du behöver tillstånd för att ha övriga sällskapsdjur. Som övriga sällskapsdjur räknas till exempel:

 • kaniner
 • illrar
 • gnagare
 • fåglar
 • fiskar
 • groddjur
 • reptiler.

Du behöver inte tillstånd för övriga sällskapsdjur även om du håller, föder upp eller säljer många av dem. Om syftet däremot är att verksamheten ska ge ekonomiskt utbyte så är den yrkesmässig vilket innebär du behöver tillstånd.

Upplåtande av djur innebär att hyra ut djur mot betalning. Det kan till exempel vara uthyrning av kaniner under sommaren.

Du behöver tillstånd för att upplåta:

 • 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • 6 förvaringsutrymmen eller fler per år, för gnagare, fåglar, reptiler, groddjur och fiskar.

Som förvaringsutrymme räknar till exempel burar, akvarier och terrarier.

Förvaring eller utfodring av djur innebär att samtidigt och regelbundet ta hand om andras djur mot betalning eller att ta emot djur för förmedling. Det kan till exempel handla om smådjurspensionat eller omplaceringsverksamhet

Du behöver tillstånd för att förvara och utfodra:

 • 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • 6 förvaringsutrymmen eller fler per år, för gnagare, fåglar, reptiler, groddjur och fiskar.

Som förvaringsutrymme räknas till exempel burar, akvarier och terrarier.

I vissa fall behöver du tillstånd av kommunen. Det gäller till exempel om du vill ha orm eller höns i tätbebyggt område. Kontakta din kommun för information om vad som gäller i ditt område.

När behöver du tillstånd för yrkesmässig verksamhet med djur?

Du behöver alltid tillstånd när du har en yrkesmässig verksamhet med djur, även om du bara har ett enda djur. Det är att verksamheten har ett ekonomiskt syfte som styr, inte antalet djur.

Exempel på verksamheter som behöver tillstånd är:

 • ridskolor
 • zoobutiker
 • djurgrossister
 • A-tränare inom trav
 • uppfödare av foderdjur.

Du behöver alltid tillstånd om du föder upp pälsdjur, oavsett antal djur. Med pälsdjur menas djur avsedda för pälsproduktion som chinchilla, mink och kanin. På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om tillstånd för pälsdjur.

Tillstånd för att föda upp pälsdjur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Andra tillstånd som kan behövas när du har verksamhet med djur

Registrering för anläggning med djur och avelsmaterial

Du som driver en anläggning med djur och avelsmaterial ska registrera din verksamhet hos Jordbruksverket. Syftet är att det ska bli enklare att spåra smittor och därför behöver Jordbruksverket ha information om var djuren finns. Registreringen är kopplad till EU:s djurhälsoförordning.

E-tjänst för att registrera anläggning för djur och avelsmaterial, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Anmälan för besöksverksamhet

Du som har en besöksverksamhet med tre eller fler besök per år ska anmäla din besöksverksamhet till Länsstyrelsen. Exempel på besöksverksamheter är ridskolor, lantbruk som tar emot skolklasser och 4H-gårdar. Även terapihundar och hundar i vården ingår här.

Visa upp djur offentligt

Driver du en anläggning för att visa djur för allmänheten kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen. Även djur som används som attraktion eller dekoration i affärer och restauranger omfattas av reglerna.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss