Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fotoutställning om vattnet som livsviktig resurs

En spegelblank sjö med en brygga, omgiven av grönskande vass, gräs och skog.

Foto: Johan Hammar

Efter snart sju års arbete med att förbättra vattenmiljön i Mälardalen går EU-projektet LIFE IP Rich Waters mot sitt slut. För att ge exempel på resultat från de sju åren och sprida information om våra gemensamma vatten presenterar nu projektet en fotoutställning med bilder av den prisbelönta naturfotografen Johan Hammar. Den 8 april sker invigningen av utställningen Krafttag för bättre vatten i Nyköping.

– Det har varit väldigt spännande att följa projektet LIFE IP Rich Waters på nära håll och fotografera några av alla åtgärder som genomförts. Engagemanget för våra vatten hos markägare, organisationer och myndigheter är fantastiskt att se och inger hopp. Min förhoppning är att utomhusutställningen ska förmedla det och inspirera till fortsatt arbete med att förbättra våra vatten, säger Johan Hammar.

Mia Sklenar, projektledare för Life IP Rich Waters på Länsstyrelsen Södermanland, berättar att projektet har testat ny teknik, utvecklat nya metoder och visat hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken.

– Ett exempel på nya metoder är vattenvårdsplaner för hästgårdar och avrinningsområden. Här i Södermanland har projektet bland annat fokuserat på övergödning, miljögifter och fria vandringsvägar för fisk i vattendrag, säger hon.

Länsstyrelsen i Södermanlands län är en av över 30 aktörer som finansierar och driver projektet.

Ett kollage med fyra bilder på vatten, med människor som paddlar kanot, kollar på fiskar och fyller en plastdunk med vatten.

Johan Hammar har stor erfarenhet av att fotografera vatten och har under flera år dokumenterat svenska sötvatten från norr till söder. Både från luften och under ytan.

Fotoutställning i Nyköping med prisbelönt naturfotograf

Johan Hammar som ligger bakom bilderna till utställningen är biolog i grunden och har stor erfarenhet av att fotografera vatten. Under flera år har han dokumenterat svenska sötvatten, både under och över ytan, från såväl norr till söder i landet. Johan har givit ut boken Sötvatten – en värld av liv, och blev 2019 utsedd till Årets naturfotograf av Naturvårdsverket. Drivkraften är berättandet och att skapa bilder som berör. Därutöver har han under många år arbetat som biolog med inriktning på sötvatten och vattenvårdsåtgärder.

– Vi ser fram emot att, genom Johans fina bilder, få visa hur vi tillsammans kan tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vattens kvalitet och livskraft, säger Mia Sklenar.

Fotoutställningen Krafttag för bättre vatten, som Länsstyrelsen i Södermanlands län har tagit initiativ till, kommer att visas på Stadsbron i Nyköping under perioden 6 april-1 maj med invigning den 8 april. Den kommer sedan att visas i Västerås, Stockholm, Örebro och Uppsala. Resultaten från projektet kommer att presenteras vid en slutkonferens i Västerås i maj.

Invigning av fotoutställning den 8 april i Nyköping

Som en del i invigningen kommer fotografen Johan Hammar att hålla en föreläsning på Culturum i Nyköping där det bjuds på tilltugg och dryck måndag den 8 april kl. 16. Därefter blir det en gemensam promenad till Stadsbron där fotoutställningen invigs kl. 17.30. Se länken nedan för mer information om invigningen.

– Jag kommer att berätta mer om arbetet med att fotografera för Rich Waters men också försöka sätta in åtgärderna i ett större perspektiv med bilder och berättelser från hela landet, både från våra sötvatten och hav. Det hänger ju ihop, förklarar Johan.

Invigning av fotoutställning “Krafttag för bättre vatten”

Johan Hammar sitter i en helikopter med öppning ut mot luften. Han har hörlurar på sig och solen lyser i hans ansikte.

Johan Hammar under ett fototillfälle från luften.

Om LIFE IP Rich Waters

Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är en oumbärlig resurs och en källa till nytta, nöje och rekreation. I Sverige tar vi vårt vatten för givet. Samtidigt är många svenska vatten övergödda och förorenade av miljögifter. Dammar och kraftverk hindrar fisk från att vandra till sina lekområden och miljön kring åar och älvar utarmas.

EU-projektet LIFE IP Rich Waters har sedan 2017 arbetat för att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, forskare, vattenvårdsförbund, företag och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Södermanland är representerat i projektet genom Länsstyrelsen i Södermanland, Katrineholms kommun och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

Kontakt

Mia Sklenar

Projektledare LIFE IP Rich Waters
Enheten för vatten, miljö och klimat
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss