Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beatrice Ask ny ordförande för Finansinspektionen

Landshövding Beatrice Ask står i en ljus salong och ler mot kameran

Regeringen har idag fattat beslutet att utse Beatrice Ask till ny ledamot och ordförande i Finansinspektionens styrelse.

Beatrice Ask, Landshövding i Södermanlands län tillträder som ny ledamot och ordförande för Finansinspektionen från och med den 25 april 2024.

Beatrice Ask har åtagit sig uppgiften som ny ordförande i Finansinspektionens styrelse. Asks erfarenhet av och kunskaper om brottsbekämpande myndigheter från tiden som justitieminister gör henne väl lämpad för uppgiften”, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Beatrice Ask kommer att fortsätta sitt uppdrag som Landshövding och chef för Länsstyrelsen i Södermanlands län. Uppdraget som ordförande i Finansinspektionens styrelse pågår fram till den 24 april 2027.

Finansinspektionen har ett viktigt och brett ansvarsområde. Jag ser fram emot uppdraget att tillsammans med myndigheten och styrelsen arbeta för att värna den finansiella stabiliteten inom bank, försäkring och annat. Att öka medvetenheten om regelverken och säkra konsumentskyddet blir allt viktigare”, säger Beatrice Ask.

Om finansinspektionen

Finansinspektionen är en statlig myndighet som analyserar risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet. Myndigheten övervakar den finansiella marknaden och de finansiella företagen, inklusive deras skyldighet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Finansinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Annika Backlund

Kommunikatör, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss