Aktuell rovdjursinformation

Vill du se vilka observationer som kvalitetssäkrats av länsstyrelsen kan följa länken www.rovbase.se Länk till annan webbplats.

Du kan även se andras rapporter och själv rapportera dina observationer på www.skandobs.se Länk till annan webbplats.

2021-02-25

En varg med eventuell skabb har visat sig framför en av länsstyrelsens viltkameror i Sjundareviret. Länsstyrelsen följer utvecklingen.

Varg som eventuellt är skabbangripen kring svansen. Vargen går på en snötäckt väg.

Varg i Södermanland. Foto: Länsstyrelsen

2021-02-03

Länsstyrelsen har spårat en lodjursföryngring mellan Katrineholm och Stigtomta.

2021-02-02

 • En föryngring av lodjur har kvalitetssäkrats mellan Arboga och Eskilstuna. Denna föryngring rör sig omkring länsgränsen mellan Södermanland och Västmanlands län.
 • Ett dött, utmärglat och ungt lodjur har hittats söder om Tystberga. Djuret är fört till SVA (Sveriges veterinärmedicinska anstalt) för obduktion. Obduktionen visade att det var ett vuxet skabbangripet lodjur.
 • DNA från en varg som påträffades söder om Björnlunda har analyserats och kommer från en tik född i Långbogenreviret i Östergötland. Det är samma varg som identifierats i området runt Runtuna augusti 2020. Vargen har spårats ensam och inga revirmarkeringar har hittats. Det är fortsatt intressant med rapporter från området.

2021-01-19

Delrapport av vinterns (2020/2021) rovdjursinventering.

Inventering av stora rovdjur pågår från den 1 oktober till den 31 mars (28 feb för lodjur).

Följande observationer har kvalitetssäkrats

Lodjur

 • En lodjursföryngring mellan Malmköping och Åkers styckebruk
 • Spår/bilder lodjur runt om i länet

Varg

Spårning och bilder kan kvalitetssäkra

 • Föryngring av varg i Ärlareviret
 • Föryngring av varg i Sjundareviret

Föryngring betyder att det föddes vargvalpar i reviret våren 2020.

 • Kvalitetssäkrad observation (spår, spillning, hår, blod eller dödat byte) efter enskild varg har påträffats i området runt
  • Oknön
  • Kvicksund
  • Bettna
  • Runtuna x 2
  • Mellan Gnesta och Östermalma
  • Mellan Alberga och Äs

Vargobservationer utanför reviren är naturligt när unga vargar flyttar från reviret, detta behöver inte betyda att det blir en vargetablering i området. Vargar rör sig på stora områden vilket gör att man inte kan säga var vargen befinner sig efter observationen. Skulle det vara upprepade observationer i ett område under en tid kan man tänka sig att djuret är kvar i området. Vid eventuell revirbildning markerar ofta vargen området med hjälp av spillning och urin. Något ny revirbildning har hittills inte påträffats utanför reviren i Södermanland. Med hjälp av DNA från spillning, hår eller blod kan särskiljning av vargarna ske. Observationerna från Oknön och Kvicksund visar tex att det är två olika unga hanar födda 2019, en från Långbogenreviret i Östergötland och en från Sjundareviret i Södermanland/Stockholm.

Lodjur

Lodjur i Södermanland. Foto länsstyrelsen

Varg

Varg i Södermanland. Foto länsstyrelsen

Spår

Vargspår efter 7 vargar i Sjundareviret 2021.

2021-01-18

Den 16 december kvalitetssäkrade länsstyrelsen en vargtagen dovhjort i närheten av Runtuna. Den 18 januari har spår efter varg kunnat bekräftas i området. För att kunna säkerställa om det är samma varg letar nu länsstyrelsen efter spillning och spår i området. Rapportera gärna spår/ spillning eller annat som du misstänker är från stora rovdjur på www.skandobs.se Länk till annan webbplats..


2020-11-18

Ett lodjur påträffades dött vid E20, Strängnäs kommun. Djuret är kört till SVA för analys. Polisen är informerad.

Analysen visade att det var ett ungdjur, ca 20 kg av hankön.

2020-10-09

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt efter varg.

Med anledning av de fem angrepp av varg som har skett under sommaren och hösten 2020 har länsstyrelsen 9 oktober fattat beslut att skyddsjakt efter en (1) varg får genomföras i Södermanlands län.

Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet av att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen, bedömer länsstyrelsen att situationen föranleder ett behov av möjligheten att förebygga skador genom tillstånd till skyddsjakt. Länsstyrelsen bedömer vidare att samtliga förutsättningar för beslut om skyddsjakt är uppfyllda under förutsättning att föreskrivna villkor i beslutet följs.

Beslut Pdf, 2 MB.

2020-10-03

Den 3 oktober skedde ett vargangrepp mellan Malmköping och Mariefred. 16 får dödade, skadade eller saknade. Länsstyrelsen har varit på plats. De två saknade fåren återkom efter besiktningen.

2020-09-27

Natten till den 27 september skedde ett vargangrepp i Strängnäs kommun. Fyra får dödades och ett avlivades på grund av skador. Länsstyrelsen har varit på plats.

2020-09-01

Länsstyrelsen har med hjälp av kameror bekräftat att det fötts vargvalpar i båda vargreviren som helt eller delvis finns i Södermanlands län (Sjunda- och Ärlareviret). Hur många valpar det är, går inte att säga i dagsläget.

Vargunge ärlareviret 20200600

Varg i Ärlareviret juli 2020. Foto: Länsstyrelsen

2020-07-21

Den 21 juli skedde ett lodjursangrepp i Eskilstuna kommun. Ett lamm dödades. Länsstyrelsen har varit på platsen.

2020-07-16

Den 16 juli skedde ett vargangrepp på får mellan Gnesta och Mariefred. Ett får dödades, inga skadade, inga saknade. Länsstyrelsen har varit på plats.

2020-07-06

På morgonen den 4 juli skedde två vargangrepp på får, väster om Gnesta. Totalt dödades ett djur, nio skadades och ett djur saknades. DNA-analys av saliv visade att ett av angreppen var utfört av revirmarkerande varghane i Ärlareviret.

2020-05-24

Under helgen har ett loangrepp skett i närheten av Malmköping. Ett lamm dödades. Länsstyrelsen har varit på plats.

2020-01-29

Med hjälp av DNA- analys av spillning efter varg, har det identifierats ytterligare en vargvalp i Ärlareviret. Dvs, det har fötts minst fem valpar 2019, varav en dött av viltolycka i trafiken.

2020-01-08

Den 3 januari hämtade polisen ett dött lodjur som låg vid vägkanten på väg 55 mellan Björndammen och Länna bruk. Lodjuret kommer att transporteras till SVA för obduktion och provtagning.

Svar från obduktion: Lodjuret var en fjolårsunge av honkön. Djuret var i medelgott hull. Skadorna överensstämmer med skador från en påkörning.

2019-12-18

Spillningsinventering efter varg har, efter DNA analys, visat tre olika valpar i Ärlareviret (plus en som blev påkörd under hösten) och två i Sjundareviret.

2019-12-03

Länsstyrelsen har med hjälp av viltkameror fångat både en föryngring av varg och en föryngring av lo på bild under årets inventeringssäsong.

Vargbilden är tagen i Sjundareviret (delas mellan Stockholm och Södermanlands län). Lobilden är tagen mellan Malmköping och Strängnäs.

Vargunge Sjundareviret 20191203

Varg i Sjundareviret. Foto: Länsstyrelsen

Lodjur Södermanland.

Lodjur. Foto: Länsstyrelsen

2019-10-21

Efter rovdjursangreppet som påträffades den 12 oktober togs prover av spillning och saliv för att säkerställa DNA. Svaren på proverna visar att det var varg som varit på platsen, individ var ej möjligt att fastställa.  


2019-10-14

Den 12 oktober påträffades åtta vargdödade och ett skadat får mellan Malmköping och Mariefred. Länsstyrelsen har varit på plats.


2019-10-08

Efter analys av den påkörda vargvalpen visar SVAs (Sveriges Veterinärmedicinska anstalt) preliminära rapport att valpen var en årsvalp av honkön som vägde 8.4 kg. Den var utmärglad och muskelfattig, båda njurarna var förstorade. I magsäcken fanns delar av frukt, äldre benbitar och delar av en skalbagge. Antikroppar mot skabb påvisades ej. Slutgiltig rapport kommer då alla analyser är färdiga, uppgifter från denna rapport kan komma att ändras.

På Grimsö laboratorium har det fastställts att föräldradjuren till valpen är det vargpar som förra inventeringsperioden (1 oktober 2018 till 30 mars 2019) kvalitetssäkrats som revirmarkerande par i Ärlareviret.


2019-09-09

En vargvalp blev på morgonen påkörd nordost om Flen. Vargen avled vid kollisionen och ska nu analyseras av SVA.


2019-08-08

Natten till den 8 augusti inträffade ett vargangrepp på en gård mellan Gnesta och Sparreholm. Två får dödades. Länsstyrelsen har varit på plats.

2019-08-07

Den 6 augusti inträffade ett vargangrepp på en gård mellan Gnesta och Sparreholm. Ett får dödades. Länsstyrelsen har varit på plats.


2019-02-21

Länsstyrelsen har under pågående inventeringsperiod bekräftat två vargar i Ärlareviret. DNA från de identifierade vargarna har återfunnits i området mellan Eskilstuna/Flen och Strängnäs/Stjärnhov.


2019-02-15

Länsstyrelsen har under pågående inventeringsperiod kunnat bekräfta två vargar i reviret Sjunda. Reviret sträcker sig över länsgränsen mellan Södermanlands och Stockholms län. Inom Södermanlands län är säkrade observationer gjorda från länsgränsen norr om Gnesta, till skogspartiet mellan Strängnäs och Stjärnhov.


2018-11-19

Lördagen den 17 november skedde ett lodjursangrepp nord/öst om Nyköping. Ett får dödades. Länsstyrelsen har varit på plats.


2018-10-24

Länsstyrelsen har konstaterat att två vargar rört sig i området mellan Flen och Mariefred i oktober. Rovdjursinventeringen pågår fram till den sista mars. Under inventeringen säkras spår och spillning för att identifiera revir och föryngringar av varg och lodjur. För att bidra till inventeringen rapporteras alla spår efter rovdjur till länsstyrelsen www.skandobs.se Länk till annan webbplats..

2018-07-26

Under inventeringsperioden 2017/2018 konstaterade länsstyrelsen att det fanns ett revirmarkerande vargpar i ett område som nu kallas Ärlareviret i Södermanlands län. Vargspillning insamlad i reviret den 12 juni visar att tiken finns kvar i området.

Spillning från hanen har påträffats i Sjundareviret, senast analyserats från juni 2018.


2018-06-26

Den 24 juni gjorde Länsstyrelsen en besiktning av tre döda får norr om Gnesta. Länsstyrelsen kunde inte konstatera att fåren var rovdjursdödade. ”Det var svårt att tyda vad fåren har dött av” säger besiktningsmannen. Länsstyrelsen har konsulterat viltskadecenter och skickat in ett prov för DNA-analys från ett av de döda djuren.

Bilder på rovdjur från åtelkameror

Åtelkameror är inte längre tillståndspliktiga för privatpersoner. Den som vill sätta upp en åtelkamera måste dock följa den nya dataskyddsförordningen och bland annat genast radera eventuella personuppgifter (tex människor som går förbi eller nummerplåt på en bil) som fångas av kameran.

Lägg in dina rovdjursbilder på hemsidan https: www.skandobs.se Länk till annan webbplats. eller skicka dem till Länsstyrelsen via mejl sodermanland@lansstyrelsen.se.

Läs mer om vad som gäller för åtelkameror Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varg

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping