Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aktuell rovdjursinformation

Vill du se vilka observationer som kvalitetssäkrats av länsstyrelsen kan följa länken www.rovbase.se Länk till annan webbplats.

Du kan även se andras rapporter och själv rapportera dina observationer på www.skandobs.se Länk till annan webbplats.

Det senaste utskicket av aktuell rovdjursinformation: Aktuell rovdjursinformation 2024-02 Pdf, 321.3 kB.

2024-04-26

Den 20 april 2024 skedde ett vargangrepp på en gård mellan Katrineholm och Vingåker. 5 får har dödats, 5 skadats och 1 får saknas. Länsstyrelsen har varit på plats.

2024-03-18

Länsstyrelsen har nu kunnat säkra Ösjöreviret som familjegrupp med föryngring. Ösjöreviret ligger sydost om Malmköping.

I dagsläget är följande revir säkrade under inventeringsäsongen 2023/2024

 • Gryten* (familjegrupp)
 • Axsjön (familjegrupp med föryngring)
 • Svartsjön (revirmarkerande par)
 • Köttsjön (revirmarkerande par)
 • Sjunda** (familjegrupp)
 • Ösjö (famijegrupp med föryngring)

Länsstyrelsen kännedom om fler vargar och revir i länet och arbetar löpande för att sätta rätt status på dessa. Fortsätt rapportera in rovdjursobservationer (synobs, spår, slagna djur) på skandobs.se, det hjälper hos enormt i arbetet, tack!

*Licensjakt har bedrivits under 2024.

** Delas med Stockholms län.

2024-03-08

Länsstyrelserna i Södermanland och Stockholms län har nu kunnat säkra Sjundareviret som familjegrupp. Länsstyrelserna har inte någon indikation på att det fötts valpar där under 2023 och reviret kommer likt tidigare år delas mellan länen.

I dagsläget är följande revir säkrade under inventeringsäsongen 2023/2024

 • Gryten* (familjegrupp)
 • Axsjön (familjegrupp med föryngring)
 • Svartsjön (revirmarkerande par)
 • Köttsjön (revirmarkerande par)
 • Sjunda (familjegrupp)

Länsstyrelsen kännedom om fler vargar och revir i länet och arbetar löpande för att sätta rätt status på dessa. Fortsätt rapportera in rovdjursobservationer (synobs, spår, slagna djur) på skandobs.se, det hjälper hos enormt i arbetet, tack!

*Licensjakt har bedrivits under 2024.

2024-02-27

Länsstyrelsen har nu kunnat säkra Svartsjöreviret som revirmarkerande par. Länsstyrelsen har inte någon indikation på att det fötts valpar där under 2023 och DNA-analyser visar på att hanen i reviret är en annan än den som revirmarkerade i området våren 2023. Reviret konstateras därför ha samma status som förra året. Länsstyrelsen har även hittat ett nytt revir med ett revirmarkerande par, det nya reviret har fått namnet Köttsjöreviret. Köttsjön ligger nordost om Stjärnhov. Inventeringen för varg pågår till den sista mars och det slutgiltiga resultatet publiceras av Naturvårdsverket under sommaren.

I dagsläget är följande revir säkrade under inventeringssäsongen 2023/2024

 • Gryten* (familjegrupp)
 • Axsjön (familjegrupp med föryngring)
 • Svartsjön (revirmarkerande par)
 • Köttsjön (revirmarkerande par)

Länsstyrelsen kännedom om fler vargar och revir i länet och arbetar löpande för att sätta rätt status på dessa. Fortsätt rapportera in rovdjursobservationer (synobs, spår, slagna djur) på skandobs.se, det hjälper hos enormt i arbetet, tack!

*Licensjakt har bedrivits under 2024.

2024-02-15

Licensjakten efter varg 2024 i Södermanland är nu avslutad. Totalt fälldes 5 vargar.

2024-02-07

Ytterliggare 1 varg har fällts under den pågående licensjakten. 1 varg återstår på tilldelningen.

2024-01-05

Ytterliggare 3 vargar har nu fällts under den pågående licensjakten. 2 vargar återstår på tilldelningen.

2024-01-03

Den 3 januari 2024 fälldes 1 varg under licensjakten i Grytenreviret. 5 vargar återstår på tilldelningen.

2023-12-14

Länsstyrelsen i Södermanlands län har säkrat Axsjöreviret som familjegrupp med föryngring. Axsjöreviret säkrades ifjol som revirmarkerande par. Inventeringen pågår till den sista mars och det slutgiltiga resultatet av inventeringen publiceras av Naturvårdsverket under sommaren 2024.

2023-10-08

Den 8 oktober 2023 skedde ett vargangrepp på hund i utkanten av det som vid förra inventeringen säkrades som Älgmossereviret. 1 hund skadades. Länsstyrelsen har varit på platsen.

2023-09-21

Länsstyrelsen har den 21 september 2023 beslutat om licensjakt efter varg i Södermanlands län 2024. Beslutet hittar du här. Beslut om licensjakt efter varg i Södermanlands län 2024 Pdf, 3.4 MB..

2023-09-11

Den 9 september 2023 skedde ett lodjursangrepp på en gård mellan Flen och Bettna. 1 lamm har dödats. Länsstyrelsen har varit på plats.

2023-09-08

Den 7 september 2023 skedde ett lodjursangrepp på en gård mellan Flen och Bettna. 1 lamm har dödats. Länsstyrelsen har varit på plats.

2023-08-28

Länsstyrelsen kan med hjälp av kameror bekräfta att det fötts valpar i Axsjö- samt Ösjöreviret. Hur många valpar det är går inte att säga i nuläget. Inventeringen av varg startar 1 oktober.

Det har också kommit till Länsstyrelsens kännedom att vid analyser av spillning vid ett forskningsprojekt ang. vargens födoval hittades en ny individ i Södermanland. Viltskadecenter konstaterar att denna individ är en avkomma till Ösjöparet född 2022. Således kommer statusen för Ösjöreviret ändras från revirmarkerande par till Familjegrupp med föryngring för inventeringsäsongen 2022/2023.

Vuxen varg med sex vargvalpar efter sig på en gräsbevuxen skogsbilväg

Vargar i Axsjöreviret augusti 2023

2023-06-19

Naturvårdsverket har idag fattat beslut om överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter varg till länsstyrelsen i Södra rovdjursförvaltningsområde.

Mer information finns här: https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---sodermanland/2023-06-19-mojlighet-for-framtida-licensjakt-i-sodermanland.html Länk till annan webbplats.

Beslutet finns att hitta på Naturvårdsverkets hemsida: Beslut om jakt på rovdjur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

2023-04-11

Natten till den 8 april 2023 skedde ett vargangrepp på en gård norr om Stjärnhov. 1 får har dödats. Länsstyrelsen har varit på plats.

2023-04-05

Länsstyrelsen i Södermanlands län har säkrat Ösjöreviret som ett revirmarkerande par. Ösjöreviret finns i området sydost om Malmköping. Inventeringsperioden är nu avslutad. Slutresultatet av inventeringen publiceras av Naturvårdsverket under sommaren.

I dagsläget är följande revir säkrade under inventeringen 2022/2023 i Södermanlands län

 • Gryten (familjegrupp med föryngring)
 • Ulva (familjegrupp med föryngring)
 • Älgmossen (familjegrupp med föryngring)
 • Svartsjön (revirmarkerande par)
 • Sjunda (familjegrupp med föryngring)
 • Ärla (familjegrupp med föryngring)
 • Axsjön (revirmarkerande par)
 • Ösjö (revirmarkerande par)

2023-04-03

Länsstyrelsen i Södermanlands län har säkrat Axsjöreviret som ett revirmarkerande par. Axsjöreviret finns inom det område som tidigare var den östra delen av Ärlareviret. Inventeringsperioden är nu avslutad och Länsstyrelsen arbetar nu med att sammanställa de sista resultaten i länet. Slutresultatet av inventeringen publiceras av Naturvårdsverket under sommaren.

I dagsläget är följande revir säkrade under inventeringen 2022/2023 i Södermanlands län

 • Gryten (familjegrupp med föryngring)
 • Ulva (familjegrupp med föryngring)
 • Älgmossen (familjegrupp med föryngring)
 • Svartsjön (revirmarkerande par)
 • Sjunda (familjegrupp med föryngring)
 • Ärla (familjegrupp med föryngring)
 • Axsjön (revirmarkerande par)

2023-03-27

Länsstyrelsen i Södermanlands län har säkrat Ärlareviret som familjegrupp med föryngring. Inventeringen pågår till den sista mars och det slutgiltiga resultatet av inventeringen publiceras av Naturvårdsverket under sommaren.

I dagsläget är följande revir säkrade under inventeringen 2022/2023

 • Gryten (familjegrupp med föryngring)
 • Ulva (familjegrupp med föryngring)
 • Älgmossen (familjegrupp med föryngring)
 • Svartsjön (revirmarkerande par)
 • Sjunda (familjegrupp med föryngring)
 • Ärla (familjegrupp med föryngring)

Länsstyrelsen fortsätter arbeta med inventeringen i övriga delar av länet tills den sista mars.

2023-03-17

Länsstyrelserna i Södermanland samt Stockholms län har säkrat Sjundareviret som familjegrupp med föryngring. Inventeringen pågår till den sista mars och det slutgiltiga resultatet av inventeringen publiceras av Naturvårdsverket under sommaren.

I dagsläget är följande revir säkrade under inventeringen 2022/2023

 • Gryten (familjegrupp med föryngring)
 • Ulva (familjegrupp med föryngring)
 • Älgmossen (familjegrupp med föryngring)
 • Svartsjön (revirmarkerande par)
 • Sjunda (familjegrupp med föryngring)

I Ärlareviret har Länsstyrelsen kännedom om att vargar finns och jobbar för att sätta slutgiltig status på detta revir. Även i övriga delar av länet försätter arbetet med inventeringen.

2023-03-13

Länsstyrelsen har säkrat ett nytt revirmarkerande vargpar norr om Katrineholm i Södermanland. Inventeringen pågår till den sista mars och det slutgiltiga resultatet av inventeringen publiceras av Naturvårdsverket under sommaren.

I dagsläget är följande revir säkrade under inventeringen 2022/2023

 • Gryten (familjegrupp med föryngring)
 • Ulva (familjegrupp med föryngring)
 • Älgmossen (familjegrupp med föryngring)
 • Svartsjön (revirmarkerande par)

I både Ärla- och Sjundareviret har Länsstyrelsen kännedom om att vargar finns kvar och jobbar för att sätta slutgiltig status på dessa revir. Även i övriga delar av länet försätter arbetet med inventeringen.

2023-03-03

Under morgonen den 2 mars blev ett lodjur påkört söder om Katrineholm. Lodjuret har transporterats till SVA för analys.

2023-01-04

Länsstyrelsen har fått en rapport om eventuell varg nära människa i området mellan Eskilstuna och Strängnäs kvällen den 3 januari.

Länsstyrelsens besiktningspersonal har undersökt platsen och kan inte styrka att varg befunnits sig där sedan senaste snöfallet.

Alla nära interaktioner mellan människor och vargar tas på största allvar och hanteras därefter.

Länsstyrelsen vill påminna om att det finns en rovdjursjour som bemannas året om och dygnet runt på telefonnummer 010-223 41 80.

2023-01-02

Kvällen den 2 januari skedde ett lodjursangrepp på en gård mellan Katrineholm och Strångsjö. 1 får har dödats. Länsstyrelsen har varit på plats.

2022-08-30

Länsstyrelsen kan med hjälp av kameror bekräfta att det fötts valpar i Sjunda-, Ulva-, och Grytenreviret. Hur många valpar det är går inte att säga i nuläget. Inventeringen av varg startar 1 oktober.

Två vargvalpar på grusväg, valpar från Grytenreviret 2022

Varg i Grytenreviret augusti 2022

2022-08-20

Natten till den 20 augusti 2022 skedde ett vargangrepp på en gård mellan Gnesta och Åkers Styckebruk. 2 får har dödats. Länsstyrelsen har varit på plats.

2022-08-06

Natten till den 6 augusti 2022 skedde ett vargangrepp på en gård mellan Gnesta och Åkers styckebruk. 6 får har dödats och 9 har avlivats. Länsstyrelsen har varit på plats.

2022-06-20

Kvällen den 2022-06-20 fälldes en varg med stöd av beslut d.nr: 218-4507-2022. Jakten inleddes efter en rapport om en varg inom 30 meter från människa och vargen kunde senare fällas i nära anslutning till observationsplatsen. Första besiktningen visar att den fällda vargen var en hane. Vargen är transporterad till SVA för vidare analys. Skyddsjakten är därmed avslutad.

2022-06-13

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt efter varg.

Med anledning av att en varg vid upprepade tillfällen uppehållit sig nära människor sedan mitten av april 2022, har länsstyrelsen den 13 juni fattat beslut om skyddsjakt efter en (1) varg i Södermanlands län.

Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet om att förhindra allvarlig skada samt att tillgodose god bevarandestatus av vargstammen, bedömer länsstyrelsen att det i denna situation behövs skyddsjakt för att förhindra att vargen på sikt riskerar att utgöra fara för människor och tamdjur. Vidare bedömer länsstyrelsen att samtliga förutsättningar för beslut om skyddsjakt är uppfyllda under förutsättning att föreskriva villkor i beslutet följs.

Beslutet finns här: Beslut Pdf, 1.5 MB.

2022-06-03

Under dagen skedde ett vargangrepp på en gård mellan Gnesta och Tystberga. 1 får har avlivats. Länsstyrelsen har varit på plats.

2022-06-01

Under förmiddagen kördes en varg på mellan Röl och Björndammen, väg 55. Vargen var en vuxen hane. Djuret transporteras under dagen till SVA (Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt) för analys.

2022-05-04

Natten till den 4 maj skedde ett lodjursangrepp på en gård mellan Eskilstuna och Arboga. 1 får har dödats och 1 får saknas. Länsstyrelsen har varit på plats.

2022-03-22

Ytterligare en lodjursföryngring har konstaterats på länsgränsen mellan Södermanland och Västmanland under vinterns inventering. Denna delas mellan de båda länen och totalt har Södermanland nu 3 föryngringar av lodjur.

2022-03-01

Länsstyrelsen har preliminärt kvalitetssäkrat ytterligare två revirmarkerande vargpar i Södermanland. Inventeringen pågår till den sista mars och det slutgiltiga resultatet av inventeringen publiceras av Naturvårdsverket under sommaren.

Totalt finns nu fyra och ett halvt vargrevir i länet.

Arbetsnamn för dessa är:

 • Sjunda (familjegrupp, delas med Stockholms län och räknas som ett halvt revir, kvalitetssäkring pågår fortfarande)
 • Ärla (familjegrupp)
 • Ulva (revirmarkerande par)
 • Gryten (revirmarkerande par)
 • Älgmossen (revirmarkerande par)

Alla reviren ligger norr om väg 57 mellan Gnesta och Katrineholm. De nya vargparen (Ulva, Gryten och Älgmossen) finns mellan Eskilstuna och Flen. Det är ovanligt att vargpar befinner sig på så små områden, så nära varandra och det är därför osäkert om alla kommer stanna kvar i området där de nu uppehåller sig.

I övriga delar av länet rör sig ibland vargar som lämnat det revir de föddes i. De söker efter egna revir och partner och kallas ofta för vandringsvargar. De kan komma både från revir i Södermanland eller från andra län.

Vargar både i och utanför reviren rör sig långa sträckor och över stora områden.

2022-02-10

Halvtidsrapport i rovdjursinventeringen. 1,5 familjegrupp av vargar har säkrats, dessa i Ärla och Sjundareviret. Ett nytt revirmarkerande vargpar har säkrats mellan Eskilstuna och Hälleforsnäs. För lodjur har 2,83 föryngringar kunnat säkras, det udda talet beror på att flera föryngringar delas med andra län.

2021-10-01

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt efter varg.

Med anledning av de fem angrepp av varg som har skett under hösten i Sjundareviret 2021 har länsstyrelsen den 1 oktober fattat beslut att skyddsjakt efter en (1) varg får genomföras i Södermanlands län.

Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet av att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen, bedömer länsstyrelsen att situationen föranleder ett behov av möjligheten att förebygga skador genom tillstånd till skyddsjakt. Länsstyrelsen bedömer vidare att samtliga förutsättningar för beslut om skyddsjakt är uppfyllda under förutsättning att föreskrivna villkor i beslutet följs.

Beslut om ändring Pdf, 208 kB.

Beslut med ändring Pdf, 1.3 MB.

2021-09-24

Natten till den 24 september skedde ett vargangrepp på en gård mellan Gnesta och Mariefred. 3 får har dödats, 31 har avlivats, 7 saknas och ytterligare 6 är skadade. Länsstyrelsen har varit på plats.

2021-09-16

Ett lodjur har hittats på E4:an i höjd med Vagnhärad. Djuret kommer transporteras till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

2021-09-11

Natten till den 11 september skedde ett vargangrepp på en gård mellan Gnesta och Mariefred. 21 tackor och lamm har dödats, 6 har avlivats, 2 saknas och ytterligare några är skadade. Länsstyrelsen har varit på plats.

2021-09-06

En privatperson rapporterade ett dött lodjur som låg intill E4:an i höjd med Hölö, Stockholms län. Djuret visade sig vara en vuxen hona. Djuret är transporterat till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

2021-09-03

Natten till fredag skedde ett vargangrepp på en gård mellan Gnesta och Mariefred. 5 får dödades och ett saknades. Länsstyrelsen har varit på plats.

2021-08-25

En viltkamera i Stockholms län har fångat sju valpar och två vuxna vargar i Sjundareviret på bild. Sjundareviret finns runt länsgränsen mellan Stockholm- och Södermanlands län.

2021-02-25

En varg med eventuell skabb har visat sig framför en av länsstyrelsens viltkameror i Sjundareviret. Länsstyrelsen följer utvecklingen.

Varg som eventuellt är skabbangripen kring svansen. Vargen går på en snötäckt väg.

Varg i Södermanland. Foto: Länsstyrelsen

2021-02-03

Länsstyrelsen har spårat en lodjursföryngring mellan Katrineholm och Stigtomta.

2021-02-02

 • En föryngring av lodjur har kvalitetssäkrats mellan Arboga och Eskilstuna. Denna föryngring rör sig omkring länsgränsen mellan Södermanland och Västmanlands län.
 • Ett dött, utmärglat och ungt lodjur har hittats söder om Tystberga. Djuret är fört till SVA (Sveriges veterinärmedicinska anstalt) för obduktion. Obduktionen visade att det var ett vuxet skabbangripet lodjur.
 • DNA från en varg som påträffades söder om Björnlunda har analyserats och kommer från en tik född i Långbogenreviret i Östergötland. Det är samma varg som identifierats i området runt Runtuna augusti 2020. Vargen har spårats ensam och inga revirmarkeringar har hittats. Det är fortsatt intressant med rapporter från området.

2021-01-19

Delrapport av vinterns (2020/2021) rovdjursinventering.

Inventering av stora rovdjur pågår från den 1 oktober till den 31 mars (28 feb för lodjur).

Följande observationer har kvalitetssäkrats

Lodjur

 • En lodjursföryngring mellan Malmköping och Åkers styckebruk
 • Spår/bilder lodjur runt om i länet

Varg

Spårning och bilder kan kvalitetssäkra

 • Föryngring av varg i Ärlareviret
 • Föryngring av varg i Sjundareviret

Föryngring betyder att det föddes vargvalpar i reviret våren 2020.

 • Kvalitetssäkrad observation (spår, spillning, hår, blod eller dödat byte) efter enskild varg har påträffats i området runt
  • Oknön
  • Kvicksund
  • Bettna
  • Runtuna x 2
  • Mellan Gnesta och Östermalma
  • Mellan Alberga och Äs

Vargobservationer utanför reviren är naturligt när unga vargar flyttar från reviret, detta behöver inte betyda att det blir en vargetablering i området. Vargar rör sig på stora områden vilket gör att man inte kan säga var vargen befinner sig efter observationen. Skulle det vara upprepade observationer i ett område under en tid kan man tänka sig att djuret är kvar i området. Vid eventuell revirbildning markerar ofta vargen området med hjälp av spillning och urin. Något ny revirbildning har hittills inte påträffats utanför reviren i Södermanland. Med hjälp av DNA från spillning, hår eller blod kan särskiljning av vargarna ske. Observationerna från Oknön och Kvicksund visar tex att det är två olika unga hanar födda 2019, en från Långbogenreviret i Östergötland och en från Sjundareviret i Södermanland/Stockholm.

Ensamt vuxet lodjur på väg tagen med infraröd kamera.

Lodjur i Södermanland. Foto länsstyrelsen

Ensam varg på väg, bilden tagen med infraröd kamera

Varg i Södermanland. Foto länsstyrelsen

Spår efter en vargflock på snötäckt väg

Vargspår efter 7 vargar i Sjundareviret 2021.

2021-01-18

Den 16 december kvalitetssäkrade länsstyrelsen en vargtagen dovhjort i närheten av Runtuna. Den 18 januari har spår efter varg kunnat bekräftas i området. För att kunna säkerställa om det är samma varg letar nu länsstyrelsen efter spillning och spår i området. Rapportera gärna spår/ spillning eller annat som du misstänker är från stora rovdjur på www.skandobs.se Länk till annan webbplats..


2020-11-18

Ett lodjur påträffades dött vid E20, Strängnäs kommun. Djuret är kört till SVA för analys. Polisen är informerad.

Analysen visade att det var ett ungdjur, ca 20 kg av hankön.

2020-10-09

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt efter varg.

Med anledning av de fem angrepp av varg som har skett under sommaren och hösten 2020 har länsstyrelsen 9 oktober fattat beslut att skyddsjakt efter en (1) varg får genomföras i Södermanlands län.

Vid avvägning mellan de motstående intressena i ärendet av att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen, bedömer länsstyrelsen att situationen föranleder ett behov av möjligheten att förebygga skador genom tillstånd till skyddsjakt. Länsstyrelsen bedömer vidare att samtliga förutsättningar för beslut om skyddsjakt är uppfyllda under förutsättning att föreskrivna villkor i beslutet följs.

Beslut Pdf, 2 MB.

2020-10-03

Den 3 oktober skedde ett vargangrepp mellan Malmköping och Mariefred. 16 får dödade, skadade eller saknade. Länsstyrelsen har varit på plats. De två saknade fåren återkom efter besiktningen.

2020-09-27

Natten till den 27 september skedde ett vargangrepp i Strängnäs kommun. Fyra får dödades och ett avlivades på grund av skador. Länsstyrelsen har varit på plats.

2020-09-01

Länsstyrelsen har med hjälp av kameror bekräftat att det fötts vargvalpar i båda vargreviren som helt eller delvis finns i Södermanlands län (Sjunda- och Ärlareviret). Hur många valpar det är, går inte att säga i dagsläget.

Två vargvalpar från ärlareviret 2020

Varg i Ärlareviret juli 2020. Foto: Länsstyrelsen

2020-07-21

Den 21 juli skedde ett lodjursangrepp i Eskilstuna kommun. Ett lamm dödades. Länsstyrelsen har varit på platsen.

2020-07-16

Den 16 juli skedde ett vargangrepp på får mellan Gnesta och Mariefred. Ett får dödades, inga skadade, inga saknade. Länsstyrelsen har varit på plats.

2020-07-06

På morgonen den 4 juli skedde två vargangrepp på får, väster om Gnesta. Totalt dödades ett djur, nio skadades och ett djur saknades. DNA-analys av saliv visade att ett av angreppen var utfört av revirmarkerande varghane i Ärlareviret.

2020-05-24

Under helgen har ett loangrepp skett i närheten av Malmköping. Ett lamm dödades. Länsstyrelsen har varit på plats.

2020-01-29

Med hjälp av DNA- analys av spillning efter varg, har det identifierats ytterligare en vargvalp i Ärlareviret. Dvs, det har fötts minst fem valpar 2019, varav en dött av viltolycka i trafiken.

2020-01-08

Den 3 januari hämtade polisen ett dött lodjur som låg vid vägkanten på väg 55 mellan Björndammen och Länna bruk. Lodjuret kommer att transporteras till SVA för obduktion och provtagning.

Svar från obduktion: Lodjuret var en fjolårsunge av honkön. Djuret var i medelgott hull. Skadorna överensstämmer med skador från en påkörning.

2019-12-18

Spillningsinventering efter varg har, efter DNA analys, visat tre olika valpar i Ärlareviret (plus en som blev påkörd under hösten) och två i Sjundareviret.

2019-12-03

Länsstyrelsen har med hjälp av viltkameror fångat både en föryngring av varg och en föryngring av lo på bild under årets inventeringssäsong.

Vargbilden är tagen i Sjundareviret (delas mellan Stockholm och Södermanlands län). Lobilden är tagen mellan Malmköping och Strängnäs.

Vargunge från Sjundareviret 20191203

Varg i Sjundareviret. Foto: Länsstyrelsen

Lodjurshona med unge på väg. Bilden är tagen med infraröd kamera.

Lodjur. Foto: Länsstyrelsen

2019-10-21

Efter rovdjursangreppet som påträffades den 12 oktober togs prover av spillning och saliv för att säkerställa DNA. Svaren på proverna visar att det var varg som varit på platsen, individ var ej möjligt att fastställa.  


2019-10-14

Den 12 oktober påträffades åtta vargdödade och ett skadat får mellan Malmköping och Mariefred. Länsstyrelsen har varit på plats.


2019-10-08

Efter analys av den påkörda vargvalpen visar SVAs (Sveriges Veterinärmedicinska anstalt) preliminära rapport att valpen var en årsvalp av honkön som vägde 8.4 kg. Den var utmärglad och muskelfattig, båda njurarna var förstorade. I magsäcken fanns delar av frukt, äldre benbitar och delar av en skalbagge. Antikroppar mot skabb påvisades ej. Slutgiltig rapport kommer då alla analyser är färdiga, uppgifter från denna rapport kan komma att ändras.

På Grimsö laboratorium har det fastställts att föräldradjuren till valpen är det vargpar som förra inventeringsperioden (1 oktober 2018 till 30 mars 2019) kvalitetssäkrats som revirmarkerande par i Ärlareviret.


2019-09-09

En vargvalp blev på morgonen påkörd nordost om Flen. Vargen avled vid kollisionen och ska nu analyseras av SVA.


2019-08-08

Natten till den 8 augusti inträffade ett vargangrepp på en gård mellan Gnesta och Sparreholm. Två får dödades. Länsstyrelsen har varit på plats.

2019-08-07

Den 6 augusti inträffade ett vargangrepp på en gård mellan Gnesta och Sparreholm. Ett får dödades. Länsstyrelsen har varit på plats.


2019-02-21

Länsstyrelsen har under pågående inventeringsperiod bekräftat två vargar i Ärlareviret. DNA från de identifierade vargarna har återfunnits i området mellan Eskilstuna/Flen och Strängnäs/Stjärnhov.


2019-02-15

Länsstyrelsen har under pågående inventeringsperiod kunnat bekräfta två vargar i reviret Sjunda. Reviret sträcker sig över länsgränsen mellan Södermanlands och Stockholms län. Inom Södermanlands län är säkrade observationer gjorda från länsgränsen norr om Gnesta, till skogspartiet mellan Strängnäs och Stjärnhov.


2018-11-19

Lördagen den 17 november skedde ett lodjursangrepp nord/öst om Nyköping. Ett får dödades. Länsstyrelsen har varit på plats.


2018-10-24

Länsstyrelsen har konstaterat att två vargar rört sig i området mellan Flen och Mariefred i oktober. Rovdjursinventeringen pågår fram till den sista mars. Under inventeringen säkras spår och spillning för att identifiera revir och föryngringar av varg och lodjur. För att bidra till inventeringen rapporteras alla spår efter rovdjur till länsstyrelsen www.skandobs.se Länk till annan webbplats..

2018-07-26

Under inventeringsperioden 2017/2018 konstaterade länsstyrelsen att det fanns ett revirmarkerande vargpar i ett område som nu kallas Ärlareviret i Södermanlands län. Vargspillning insamlad i reviret den 12 juni visar att tiken finns kvar i området.

Spillning från hanen har påträffats i Sjundareviret, senast analyserats från juni 2018.


2018-06-26

Den 24 juni gjorde Länsstyrelsen en besiktning av tre döda får norr om Gnesta. Länsstyrelsen kunde inte konstatera att fåren var rovdjursdödade. ”Det var svårt att tyda vad fåren har dött av” säger besiktningsmannen. Länsstyrelsen har konsulterat viltskadecenter och skickat in ett prov för DNA-analys från ett av de döda djuren.

 

Bilder på rovdjur från åtelkameror

Åtelkameror är inte längre tillståndspliktiga för privatpersoner. Den som vill sätta upp en åtelkamera måste dock följa den nya dataskyddsförordningen och bland annat genast radera eventuella personuppgifter (tex människor som går förbi eller nummerplåt på en bil) som fångas av kameran.

Lägg in dina rovdjursbilder på hemsidan https: www.skandobs.se Länk till annan webbplats. eller skicka dem till Länsstyrelsen via mejl sodermanland@lansstyrelsen.se.

Läs mer om vad som gäller för åtelkameror Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss