Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Ansökan

Så här går du tillväga:

  1. Fyll i Länsstyrelsens ansökningsblankett för tillstånd att använda och medföra metallsökare. För att ansökan ska betraktas som komplett och fullständig ska alla uppgifter vara ifyllda och korrekta. En ansökan som inte är komplett och fullständig kan avvisas.

    Ansökningsblankett för tillstånd att använda och medföra metallsökare Pdf, 149.1 kB, öppnas i nytt fönster.
  2. Betala in avgiften till länsstyrelsens bankgironummer 102-2912, ange för- och efternamn samt projektnummer 7243113. Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggning av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald.
  3. Ansökan skickas med e-post till Länsstyrelsen Skåne på:
    skane@lansstyrelsen.se
  4. Din ansökan fördelas till rätt handläggare

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

  • Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsen Skånes bankgironummer 102-2912.
  • Ange för- och efternamn samt projektnummer 7243113.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss