Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella utlysningar i länet.

Utlysning inom landsbygdsprogrammets stöd till investeringar inom Hembygdsgårdar på landsbygden.

Länsstyrelsen Skåne utlyser 2 400 000 kronor för att stimulera investeringar som syftar till att tillgängliggöra hembygdsgårdar*. Denna utlysning riktar sig till föreningar, och projekten ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden.
Du kan söka stödet mellan den 1 oktober 2021 och den 31 januari 2022.

*Definition hembygdsgård: En eller flera byggnader som har ett historiskt värde för lokalsamhället och en social funktion i en bygd och som är öppen för allmänheten.

Utlysningar inom landsbygdsprogrammets stöd till investeringar inom Småbiotoper

Länsstyrelsen Skåne utlyser 500 000 kronor för investeringar som syftar till att öka den biologiska mångfalden i det skånska odlingslandskapet.
Du kan söka stödet mellan den 22 oktober 2021 och den 31 januari 2022.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne