Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella utlysningar i länet.

Utlysning för Samarbetsprojekt som syftar till att förstärka förutsättningarna för biologisk mångfald, genom att anlägga blommande ytor och andra småbiotoper.
Du kan söka stödet mellan den 1 oktober och den 15 december 2023.
Tillgänglig budget 4 000 000 kronor.

Utlysningen för Startstöd till unga i Skåne.
Du kan söka stödet mellan den 1 augusti och 31 december 2023.
Tillgänglig budget 3 300 000kr.

Utlysningen för Kalkfilterdiken.
Du kan söka stödet mellan den 1 augusti 2023 och 15 december 2023.
Tillgänglig budget 2 000 000 kr.

Utlysning för Täckdikning.
Du kan söka stödet mellan den 1 augusti 2023 och 15 december 2023.
Tillgänglig budget 14 400 000 kr.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss