Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella utlysningar i länet.

Utlysning för investeringsstöd till kalkfilterdikning i Skåne är öppet.

Länsstyrelsen Skåne utlyser 3 800 170 kronor för att stimulera investeringar i kalkfilterdike vid dränering som syftar till att åkermark med > 15 % lerhalt får förbättrad markstruktur och därmed ger en miljöinvestering med inriktning på förbättrad vattenkvalitet.
Denna utlysning riktar sig till jordbruksföretag, och investeringen ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden.
Du kan söka stödet mellan den 28 juni och 30 september 2022.

Utlysning av investeringsstöd för att underlätta vildsvinsköttets väg till konsument

Länsstyrelsen Skåne utlyser 4 772 894 kronor till investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument.
Du kan söka stödet mellan den 16 juni och 31 augusti 2022.

Utlysningen för investeringsstöd till strukturkalkning av lerjord i Skåne öppen

Länsstyrelsen Skåne utlyser 3 052 000 kronor för att stimulera investeringar i strukturkalkning som syftar till att åkermark med > 15 % lerhalt får förbättrad markstruktur och därmed öka effektiviteten och konkurrenskraften hos växtodlande företag. Denna utlysning riktar sig till jordbruksföretag, och investeringen ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden.
Du kan söka stödet mellan den 13 juni och 31 augusti 2022.

Utlysningen för investeringsstöd till täckdikning i Skåne öppet.

Länsstyrelsen Skåne utlyser 8 miljoner kronor för att stimulera investeringar som syftar till att mer åker i Skåne får dikning som fungerar tillfredställande. Stödet ges till systemtäckdikning på åkermark. Denna utlysning riktar sig till jordbruksföretag, och investeringen ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden.
Du kan söka stödet mellan den 17 mars och 31 augusti 2022. 

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne