Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel kontorsmaterial, skyltar, undersökningar och utredningar.

Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling och avropar från de statliga ramavtalen. Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster.

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling.

Konkurrensverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145), LOU. Vi avropar från de statliga ramavtalen och vi har egna fastställda rutiner för upphandling.

Pågående upphandlingar

Vi lägger upp pågende upphandlingar, även direktupphandlingar, i Visma Tendsign. Där har du möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag.

Här kan du se pågående upphandlingar i Visma Tendsign länk till annan webbplats

Arbetsmiljöansvar, skydds- och säkerhetsföreskrifter:

  • Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och säkerhetsföreskrifter.
  • Entreprenören (dvs den som Länsstyrelsen tecknar avtal med) svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet.
  • Det åligger entreprenören att med underentreprenörer avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal.
  • Entreprenören övertar det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar beställaren/byggherren (dvs Länsstyrelsen) för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället för byggnadsverksamheten.
  • Entreprenören bär ansvaret för ordning och säkerhet på samtliga upplags- och förrådsplatser etc. Inspektion och underhåll av anordningar ska ske regelbundet.
  • Entreprenören ska tillhandahålla byggarbetsmiljösamordnare för såväl projektering som utförande, BAS-P resp. BAS-U, d.v.s. agera s.k. uppdragstagare.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Telefon
010-224 10 00

Telefontid:
Måndag 13:00 – 15:00
Tisdag – Torsdag 09:30 – 12:00, 13:00 – 15:00
Fredag 09:30 – 12:00, 13:00 – 14:00

Öppettider i receptionen
Måndag till fredag kl. 09:00-15:00

Organisationsnummer
202100-2346