Sociala medier

På våra sociala medier sprider vi information om myndigheten och vår verksamhet. Vi vill vara där våra målgrupper finns. Därför använder vi oss av sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube, Twitter och LinkedIn. Det är viktigt att du som besöker våra sociala medier tar ansvar och följer våra förhållningsregler när du publicerar inlägg eller kommentarer.

Ärenden och diarieföring

Om du har något formellt ärende till myndigheten som ska behandlas, eller vill följa upp handläggningen av något ärende, ber vi dig att kontakta oss via telefon, e-post eller brev. Eftersom en myndighet är skyldig att spara vissa handlingar kan vissa inlägg diarieföras. Inlägg som är av tillfällig eller ringa karaktär kan vi däremot ta bort när de blir inaktuella.

Förhållningsregler

Inlägg som innehåller kränkande uppgifter eller sekretessbelagd information tillåts inte på vår Facebooksida. Om denna typ av inlägg eller kommentarer publiceras tas dessa bort. Detta gäller också förtal, personliga angrepp och förolämpningar. Vi tar konsekvent bort kommentarer och innehåll som strider mot svensk lag, till exempel:

  • Hets mot folkgrupp
  • Olovliga våldsskildringar
  • Barnpornografi
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material

Vi tar även bort:

  • Kommentarer som vi anser vara spam (när samma inlägg återkommer ofta från samma användare)
  • Kommentarer med länkar där vi inte kan garantera trovärdigheten eller korrektheten i innehållet
  • Kommersiella meddelanden
  • Kommentarer som inte är relevanta i förhållande till det ämne som tas upp.

Tänk på att du ska hålla en god ton i kommentarerna på våra inlägg och känna ansvar för att dialogen inte övergår i kränkningar eller påhopp.

Länsstyrelsen bedömer vad som ska tas bort

Det är Länsstyrelsen som bedömer vilka inlägg som ska tas bort. Den användare som vid upprepade tillfällen bryter mot riktlinjerna kan blockeras från sidan. I samband med att vi tar bort kommentaren, får du ett meddelande där vi uppmanar dig att sluta bryta mot våra riktlinjer. Om du inte följer uppmaningen kommer vi blockera dig i tre månader. Därefter kommer vi plocka bort blockeringen, men bryter du åter mot riktlinjerna blir du blockerad i ytterligare tre månader utan föregående varning.

Vi uppmanar alla användare att anmäla kommentarer som kan vara kränkande eller olagliga.

Personuppgifter

I Sverige och i alla EU-länder gäller dataskyddsförordningen. Förordningen stärker skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag.

Så hanterar vi dina person­uppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss