Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Landshövdingestafetten

Inför Sveriges första friluftslivets år 2021 har landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, bjudit in sina landshövdingekollegor på länsstyrelserna att delta i en landshövdingestafett genom att genomföra en eller flera friluftslivsaktiviteter i sitt län.

Syftet med landshövdingestafetten är att uppmärksamma Friluftslivets år, friluftslivets betydelse för folkhälsa och de friluftspolitiska målen.

Med aktiviteter över hela Sverige och under hela året vill länsstyrelserna även synliggöra Sveriges samtliga 21 läns stora variation av fina natur- och kulturområden med möjlighet att utöva friluftsliv i året om, den stora bredden av friluftsaktiviteter med fokus på det hållbara, enkla och tätortsnära friluftslivet samt att friluftsliv kan utövas av alla.

Stafetten invigs under friluftslivets års invigningsvecka den16 till 24 januari. Aktiviteterna genomförs sedan runt om i landet under hela året.

Följ stafetten i sociala medier över hela landet under #landshövdingestafetten och i länsstyrelsens övriga kanaler.

Skånes landshövding antar utmaningen

Skånes landshövding Anneli Hulthén har antagit utmaningen för att uppmärksamma vilka fantastiska natur- och kulturmiljöer Skåne har att erbjuda till friluftsliv.

För att inspirera till friluftsliv i hela Skåne förs utmaningen vidare till alla 33 skånska kommuner i en stafett genom 33 naturreservat. Anneli Hulthén inleder själv stafetten med att cykla till ett naturreservat i Malmö stad som där tar vidare ”stafettpinnen” till ett reservat i nästa kommun. På det sättet går stafetten hela Skåne runt, från april till oktober.

Kontakt