Marint skydd i Öresund

Regeringen gav i juli 2020 Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund. Uppdraget är nu rapporterat och Länsstyrelsen Skåne föreslår att ett kraftigt förstärkt marint områdesskydd i Öresund.

Uppdrag från regeringen 2020

Regeringen gav i juli 2020 Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund. Uppdraget var bland annat att analysera och redogöra för den lämpligaste skyddsformen i Öresund. Länsstyrelsen skulle också föra en dialog med danska myndigheter och analysera vilka bevarandevärden som kan gynnas av ett likartat områdesskydd på dansk och svensk sida av Öresund.

Förslag om starkare skydd i nio områden

När utredningen nu redovisas för regeringen föreslår Länsstyrelsen Skåne att det marina skyddet förstärks i nio områden i Öresund:

 • Grunda hårdbottnar i Höganäs
 • Norr om Helsingborg
 • Söder om Råå
 • Norr om Landskrona
 • Staffans bank och djuprännan
 • Valgrundet med omgivande vatten
 • Hårdbottnar väster om Barsebäck
 • Lomma
 • Sjollen med omgivande vatten
 • Limhamnströskeln
 • Bunkeflo stradängars förlängning

Länsstyrelsens förslag är att områdena mellan Malmö och Köpenhamn prioriteras: Sjollen, Limhamnströskeln och Bunkeflo strandängars förlängning.

Utöver det föreslår Länsstyrelsen att det inrättas ett Biosfärområde Öresund.

Rapportering av regeringsuppdraget om att utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund Pdf, 8.3 MB.

Organisationer i arbetsgruppen

Länsstyrelsen Skåne har sedan mottagandet av uppdraget bildat en arbetsgrupp med berörda myndigheter och aktörer, både på den svenska och danska sidan, som haft regelbundna möten för att diskutera olika lösningar.

Länsstyrelsen Skåne har skickat ut en enkät till olika intresseorganisationer där de har fått ge sin syn på vilka värden som är viktigast i Öresund och vad de ser som de största hoten mot området. Dessa svar används som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att föra projektet framåt.

Länsstyrelsen Skåne, Havs- och vattenmyndigheten, Miljøministeriet Danmark, Helsingborgs kommun, Lomma kommun, Malmö Stad, Helsingörs kommun, Köpenhamns kommun och Marint Kunskapscenter Malmö.

Öresundsvattensamarbetet Länk till annan webbplats.

Logga Marint skydd i Öresund

Undersökning av havsbotten i Öresund

Filmen visar bottnar i Öresund. Materialet samlades in under ett projekt med videoundersökningar av bottnar i havet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss