Hällestadsåsen-Prästamöllan

På getryggsåsens kanter sträcker sig den gamla bokskogen mot himlen. Bland träden syns även den ovanligare vresboken som är känd för sitt sagolika utseende.

Getryggsås med bokskog

Prästamöllan är en 10 meter hög rullstensås som med sina branta sidor kallas getrygg. På åsen växer gammal bokskog med en del ek och några vresbokar. I södra delen är åsen genombruten av ett gammalt grustag. Kanterna är numera utjämnade och gräsbevuxna. Större delen av området betas tillsammans med intilliggande öppna betesmarker.

De ovanliga vresbokarna

Vresboken är en vanlig bok som har ett ovanligt utseende. Antingen får boken en så kallad ormkaraktär där grenarna vrider sig runt varandra eller så får boken ett paraplyliknande utseende. Varför just dessa bokar har fått ett så spännande utseende är däremot ett mysterium. Bokollon från vresbok växer som regel upp till vanliga rakstammiga bokar. Vad som beror på arv (mutation) eller på miljön på växtplatsen vet man inte. Vresbok kallas även trollabok och finns i stort antal i Trollskogen i Gryteskogslänk till annan webbplats och Prästaskogens naturreservatlänk till annan webbplats utanför Torna Hällestad.

Ett par hundra meter söder om Prästamöllan finns ännu en rullstensås som undgått exploatering, Hällestadsåsen - Borelundlänk till annan webbplats.

Foto: Carina Zätterström

Kontakt

Mikael Olofsson
naturvårdsförvaltare

E-post mikael.olofsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • campa

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

- Camping må icke företagas inom området, men därutöver skall fridlysningen icke utgöra hinder för allmänheten att vistas där eller till fots färdas över detsamma.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1960

Storlek: 6 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.678333, E 13.410722

Hitta mig


Skogsödlan kan ses i naturreservatet. Ingen annan reptil i världen lever så långt norrut som skogsödlan. I Sverige finner man den hela vägen upp till kalfjället.
Foto: Alex Regnér

Mer information

InformationsskyltPDF

Karta över SkrylleområdetPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.