Gryteskog

I Gryteskogs naturreservat finns den vida kända Trollskogen med sina förvridna vresbokar. Här finns också en rest av fäladsmarkerna som förr i tiden bredde ut sig på Romeleåsen.

Lövskog och fäladsmark

Området ansluter till Romeleåsens nordost-sluttning och urberget går i dagen längst bort i reservatet. I övrigt är området småkuperad med kullar och fuktstråk. Här finns ett lövskogsparti närmast vägen och längre bort öppnar sig den betade fäladsmarken och ett mindre åkerområde. I lövskogen dominerar bok på höjderna och i de lägre liggande fuktstråken alkärr. Markvegetationen varierar, men är ibland rik med gulplister, vitsippor och enstaka blåsippor på våren.

Trollskogen

Spridda i bokskogen och i en grupp nära vägen finner man egendomligt förvridna vresbokar eller trollabokar. Varför just dessa bokar har fått ett så spännande utseende är ett mysterium. Förr trodde man att trollen vridit till dem. Idag är man osäker på vad som beror på arv (mutation) eller på miljön på växtplatsen. Ekollon från vresbok växer som regel upp till vanliga rakstammiga bokar. Utmed vägen i höjd med gården Gryteskog växer Skånes största vresbok.

Trollskogen. Foto: Mostphotos

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • campa
  • framföra motorfordon
  • skada växtligheten
  • nyttja området för bollspel eller liknande lekar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så gäller följande förbud:

- Träd, buskar eller markvegetation inom området får icke skadas eller tagas därifrån.

- Avfall av vad det slag må vara får inte avstjälpas inom området.

- Camping och motorfordonstrafik, bollspel eller liknande lekar får inte förekomma därstädes.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1959

Storlek: 18 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.685833, E 13.395806

Hitta mig


Under tidig vår bildar vitsippan sammanhängande mattor i lövskogen. Blommorna är bara öppna på dagen, på kvällen sluter de sig och böjer sig ner mot marken.
Foto: Alex Regnér

Mer information

InformationsskyltPDF

Karta över SkrylleområdetPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.