Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gryteskog

Gryteskog är nog mer känt som Trollskogen. Här växer de mäktiga vresbokarna med sina förvridna grenar och skapar en trolsk skog. Markerade stigar tar dig genom skog och fäladsmarker som förr i tiden bredde ut sig på Romeleåsen. Gryteskog är ett av många naturreservat i Skrylleområdet, som erbjuder gott om friluftsmöjligheter.

Lövskog och fäladsmark

Området ansluter till Romeleåsens nordost-sluttning och urberget går i dagen längst bort i reservatet. I övrigt är området småkuperad med kullar och fuktstråk. Här finns ett lövskogsparti närmast vägen och längre bort öppnar sig den betade fäladsmarken och ett mindre åkerområde. I lövskogen dominerar bok på höjderna och i de lägre liggande fuktstråken alkärr. Markvegetationen varierar, men är ibland rik med gulplister, vitsippor och enstaka blåsippor på våren.

Trollskogen med vresbok

Spridda i bokskogen och i en grupp nära vägen finner man egendomligt förvridna vresbokar eller trollabokar. Varför just dessa bokar har fått ett så spännande utseende är ett mysterium. Förr trodde man att trollen vridit till dem. Idag är man osäker på vad som beror på arv (mutation) eller på miljön på växtplatsen. Bokollon från vresbok växer som regel upp till vanliga rakstammiga bokar. Utmed vägen i höjd med gården Gryteskog växer Skånes största vresbok.

Friluftsliv

I detta reservat finns det mindre stigar att följa genom skog och fäladsmark. Gryteskog ligger längs gröna spåret (9,7 km) som tar dig runt stora delar av Skrylleområdet med utgångspunkt vid Skryllegården. Även Skåneleden (SL 2 nord till syd, etapp 13A) går genom området. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet, samt flertalet i resten av Skrylleområdet. Närmaste busshållplats är Gryteskog som ligger intill reservatet.

Gryteskog är ett av många små naturreservat som ligger i Skrylleområdet som har stora friluftslivsmöjligheter med vandrings-, rid- och cykelleder, vindskydd och grillplatser. I Skrylle Länk till annan webbplats. finns även naturum Skrylle och Skryllegården med restaurang, samt den angränsande nationalparken Dalby Söderskog Länk till annan webbplats..

Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Vresbokar i Trollskogen. Foto: Mostphotos

Vresbokar i Trollskogen. Foto: Mostphotos

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • campa
  • framföra motorfordon
  • skada växtligheten
  • nyttja området för bollspel eller liknande lekar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så gäller följande förbud:

- Träd, buskar eller markvegetation inom området får icke skadas eller tagas därifrån.

- Avfall av vad det slag må vara får inte avstjälpas inom området.

- Camping och motorfordonstrafik, bollspel eller liknande lekar får inte förekomma därstädes.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1959

Storlek: 18 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.685833, E 13.395806

Hitta mig

Gulplister.

Illustration: Katarina Månsson


Gulplister blommar redan i maj-juni. Den har gula läppformade blommor som sitter i en krans runt stjälken. Ett annat kännetecken är de silverfläckiga bladen. Du hittar gulplistern i lövskog och dungar, främst under bok. Förr kallades gulplister även gulsuga, men numera finns det en annan blomma med det namnet.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss