Prästaskogen

Prästaskogen erbjuder vacker vandring i enefälad och lummig lövskog. Några vresbokar stoltserar med sina egendomligt förvridna stammar och grenar. Från åsryggen har du milsvid utsikt över Vombsänkan.

Branta rullstensåsar

I trakten kring Torna Hällestad finns ett större nätformigt åssystem med rullstensåsar. Åsarnas sand, grus, sten och block har rullats och slipats av isälvar inne i inlandsisen och sedan avlagrats där. När isväggarna smälte bort rasade grusväggarnas sidor och kvar stod markerade ryggar med branta sidor.

Utsikt över Vombsänkan

Från Torna Hällestads by och norrut går en sådan kraftig åsrygg genom Prästaskogen. Härifrån är utsikten milsvid ut över Vombsänkan. Betesmarkerna i den östra delen av reservatet är en rest av Romeleåsens tidigare omfattande utmarksbeten med öppna enefälader och betade glesa skogar, ofta med bok. Längst i söder finns spår av tidigare täktverksamhet med en liten vattensamling på bottnen, Björkensdalsdammen. Här kan man träffa på både sandödla och ätlig groda. Längst i öster ingår en tidigare åker i betesmarken.

Bokskog och hagmark

Inom området finns bokskog med ett stort antal vresbokar, bokar med säreget vridna stammar. Här finns också ek, björk och hassel. Längs bäckarna dominerar alskogen. I reservatets norra del finns en hagmark där djuren betar i en backe mellan spridda björkar och ekar.

Trollskogen

I nordväst möts naturreservaten Prästaskogen och Gryteskog Länk till annan webbplats., där Trollskogen med sina vresbokar förenar dom båda.

Friluftsliv

Detta tätortsnära naturreservat angränsar till den norra delen av Torna-Hällestad. Du kan nå reservatet både från söder och från nordväst. I norra delen går Vresboksslingan (cirka 1 km) och om du vill ta dig runt hela reservatet kan du kombinera denna med andra stigar och Skåneleden (SL2 nord till syd, etapp 13A) som går förbi området. Flera rastplatser finns i området för den fikasugne. Ta dig gärna upp på åsen för att få fin utsikt åt öster över Vombsänkan. Om du följer Skåneleden västerut tar du dig längre in i Skrylleområdet. Det finns parkeringsplatser i reservatets nordvästra del, där finns även toalett samt busshållplatsen Trollskogen Vresbokarna.

Prästaskogen är ett av många naturreservat som ligger i Skrylleområdet som har stora friluftslivsmöjligheter med vandrings-, rid- och cykelleder, vindskydd och grillplatser. I Skrylle Länk till annan webbplats. finns även naturum Skrylle och Skryllegården med restaurang, samt den angränsande nationalparken Dalby Söderskog Länk till annan webbplats..

Vresbokar i Prästaskogens naturreservat. Foto: Mostphotos

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • framföra cykel utanför anvisade vägar
  • framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. tälta eller uppställa husvagn, campingbil eller motsvarande

2. göra upp eld

3. plocka eller gräva upp växter

4. göra skada på hägnader eller andra anordningar

5. med glas, plåt, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området samt

6. framföra cykel, moped eller motorfordon annat än på härför avsedda vägar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 79 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.682722, E 13.399972

Hitta mig

Sandödla.

Illustration: Katarina Månsson


I Prästaskogens naturreservat finns både den vanliga skogsödlan och den betydligt ovanligare sandödlan. Arterna är ganska lika men sandödlan är kraftigare och har två ljusa band längs med ryggsidorna. Under vår och försommar är sandödlehanarna praktfullt gröna.

Kontakt

Mikael Olofsson
naturvårdsförvaltare

E-post mikael.olofsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt