Prästaskogen

Prästaskogen erbjuder vacker vandring i enefälad och lummig lövskog. Några vresbokar stoltserar med sina egendomligt förvridna stammar och grenar. Från åsryggen har du milsvid utsikt över Vombsänkan.

Branta rullstensåsar

I trakten kring Torna Hällestad finns ett större nätformigt åssystem med rullstensåsar. Åsarnas sand, grus, sten och block har rullats och slipats av isälvar inne i inlandsisen och sedan avlagrats där. När isväggarna smälte bort rasade grusväggarnas sidor och kvar stod markerade ryggar med branta sidor.

Utsikt över Vombsänkan

Från Torna Hällestads by och norrut går en sådan kraftig åsrygg genom Prästaskogen. Härifrån är utsikten milsvid ut över Vombsänkan. Betesmarkerna i den östra delen av reservatet är en rest av Romeleåsens tidigare omfattande utmarksbeten med öppna enefälader och betade glesa skogar, ofta med bok. Längst i söder finns spår av tidigare täktverksamhet med en liten vattensamling på bottnen, Björkensdalsdammen. Här kan man träffa på både sandödla och ätlig groda. Längst i öster ingår en tidigare åker i betesmarken.

Bokskog och hagmark

Inom området finns bokskog med ett stort antal vresbokar, bokar med säreget vridna stammar. Här finns också ek, björk och hassel. Längs bäckarna dominerar alskogen. I reservatets norra del finns en hagmark där djuren betar i en backe mellan spridda björkar och ekar.

Trollskogen

I nordväst möts naturreservaten Prästaskogen och Gryteskog, där Trollskogen med sina vresbokar förenar dom båda.

Vresbokar i Prästaskogens naturreservat. Foto: Mostphotos

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • framföra cykel utanför anvisade vägar
  • framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. tälta eller uppställa husvagn, campingbil eller motsvarande

2. göra upp eld

3. plocka eller gräva upp växter

4. göra skada på hägnader eller andra anordningar

5. med glas, plåt, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området samt

6. framföra cykel, moped eller motorfordon annat än på härför avsedda vägar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1972

Storlek: 79 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.682722, E 13.399972

Hitta mig


I Prästaskogens naturreservat finns både den vanliga skogsödlan och den betydligt ovanligare sandödlan. Arterna är ganska lika men sandödlan är kraftigare och har två ljusa band längs med ryggsidorna. Under vår och försommar är sandödlehanarna praktfullt gröna.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Folder Prästaskogen, BushLifePDF

Karta över SkrylleområdetPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Rastplats bland vresbokarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster