Hällestadsåsen-Borelund

Hällestad åsar är två rullstensåsar som blivit kvar när andra åsar i trakten försvunnit på grund av omfattande grustäkt. Den norra kallas Prästamöllan och den södra Borelund eller Borelundsåsen. Hällestadsåsen-Borelund är upp mot femton meter hög med branta sidor, en så kallad getryggsås. Här växer gammal ek- och bokskog. På sina ställen syns förvridna vresbokar så kallade trollbokar. Skåneleden går uppe längs åsryggen.

Bildad av inlandsisen

Rullstensåsarna bildades när inlandsisen drog sig tillbaka från Skåne för knappt 15 000 år sedan. Inne i den enorma isen fanns tunnlar med smältvatten. Här samlades sten och grus som isen fört med sig. När inlandsisen var helt borta låg dessa strängar med sten och grus kvar; dagens rullstensåsar. Deras grusinnehåll har gjort att endast ett fåtal finns kvar här idag.

Getryggsås

Borelundåsen är upp mot 15 meter hög med branta sidor. En rullstensås med branta sidor som denna kallas även getrygg. Borelund är helt trädklädd. Åsen delas på mitten av en mindre markväg och ett gammalt nu igenvuxet grustag.

Branter med trollbok

I sluttningarna syns egendomligt förvridna vresbokar eller trollabokar. Man vet fortfarande inte varför de har fått ett så spännande utseende. Förr trodde man att trollen vridit till dem. Men fortfarande råder osäkert kring vad som beror på arv (mutation) och vad som beror på miljön på växtplatsen.

Friluftsliv

Skåneleden går uppe längs åsryggen. Ett par hundra meter norr om Borelundåsen finns ännu en rullstensås som undgått exploatering, Hällestadsåsen - Prästmöllan. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Skåneleden går delvis genom reservatet. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • campa

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

- Camping må icke företagas inom området, men därutöver skall fridlysningen icke utgöra hinder för allmänheten att vistas där eller till fots färdas över detsamma.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1963

Storlek: 5 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering, Nylidsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.670389, E 13.404250

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.671361, E 13.404361

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss