Pulken-Yngsjön

Vem gillar inte fåglar? Så välkommen till paradiset! Upplev strandängarnas fågelliv året runt från Pulkens besöksplats med utemuseum. Om våren samlas änder, gäss och vadare i stora mängder på de öppna strandängarna i reservatet Pulken-Yngsjön. Den spektakulära trandansen brukar ske i månadsskiftet mars-april.

Yngsjön och Egeside sjö

Yngsjön omges av vass och de öppna vattenytorna är små. Så har sjön inte alltid sett ut. Yngsjön och Egeside sjö täckte förr i tiden stora delar av reservatsområdet, men 1774 grävde Yngsjöbönderna ett dike som fick dramatiska följder. På grund av diket bröt sig Helgeån ett nytt lopp mot havet år 1775. Det ledde till att åns vattenstånd sjönk med hela 70 centimeter, ända uppe vid Kristianstad. Sjöarna tömdes nästan helt på vatten. Tappningen blottade jungfruelig mark, som kunde börja brukas som slåtteräng.

Översvämmade marker

Markerna längs Helgeån översvämmas under vinterhalvåret, då det regnar (och snöar) som mest. Havsytans nivå i Hanöbukten påverkar också vattenståndet, som kan öka med så mycket som en halvmeter på en dag. Översvämningarna har format landskapet och har tillsammans med den historiska slåttern varit avgörande för områdets rika växt- och djurliv.

Tranor lockar mängder av besökare

Om våren samlas änder, gäss och vadare i stora mängder på de öppna strandängarna. Runt månadsskiftet mars-april brukar tranor i tusental rasta och utföra sin ystra dans under högljutt trumpetande. Pulken har under senare år blivit ett mycket populärt besöksmål just på grund av tranorna, men fågellivet har mycket att erbjuda under hela året.

Under häckningstid kan du se tofsvipa, rödbena och storspov, men också gulärla och enkelbeckasin. Bruna kärrhökar häckar i Yngsjöns vassar och ses ofta jaga över området. Under vintern samlas stora gåsflockar på strandängarna och både havsörn och kungsörn ses ofta patrullera över området.

Utemuseum Pulken

Det kombinerade utemuséet och fågeltornet erbjuder utsikt över strandängarna. Här finns samtidigt en utställning som berättar om fågellivet, tranorna och platsens historia. Utemuséet är rullstolsanpassat, liksom vägen som leder hit.

Friluftsliv

Upplev strandängarnas fågelliv året runt från Pulkens besöksplats med utemuseum. Den spektakulära trandansen med tusentals tranor brukar ske i månadsskiftet mars-april. Både utemuseum och fågelplattform är tillgänglighetsanpassade, liksom gångväg från parkering och toalett. Läs mer på Vattenrikets webbplats - Pulken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tänk på att det är förbjudet att gå ut i ängarna 1 mars-20 april för att fåglarna inte ska bli skrämda!

Pulken är en av besöksplatserna i biosfärområdet Vattenriket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inom Vattenriket finns möjligheter att vandra, cykla och paddla kajak/kanot. Intill Helge å i Kristianstad ligger naturum Vattenriket där du kan få bra naturvägledning.

Tack för att du tar med ditt skräp hem.

Welcome to Pulken-Yngsjön and Egeside Nature Reserves! The extensive wetlands by the lower reaches of the River Helge å are a haven for birds and have a rich flora. The Nature Reserves are both located within the Kristianstad Vattenrike Biosphere Reserve. The rich bird life is best observed from the Pulken Outdoor Museum, which is also a birdwatching tower. In spring, you can see large numbers of ducks, geese and waders on the open wet grasslands. The area is a resting place for thousands of cranes in late March/early April. Egeside Nature Reserve is home to many birds and wild animals, but has no easy access or facilities for visitors.

Tranor och gravänder. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • under perioden 1 mars - 20 april beträda det markerade området i bilaga 1
 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • störa djurlivet

Kartbilaga 1 med beträdnadsförbud Pdf, 296.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. Det är förbjudet att årligen under perioden 1 mars-20 april beträda det område som framgår av beslutskartan i bilaga 1.

2. gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

3. bortföra död ved, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar,

4. avsiktligt störa djurlivet,

5. göra upp eld,

6. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar, samt gränsmärken undantagna,

8. lägga upp båt eller annan farkost på land.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

9. fånga eller samla in insekter eller andra djur,

10. anordna militära övningar, tävlingar, läger- eller annan övningsverksamhet.

Kartbilaga 1 med beträdnadsförbud Pdf, 296.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 306 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Pulken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.888611, E 14.208000

Hitta mig

Havsörn.

Havsörn. Illustration: Marit Hedlund


Under vinterhalvåret har man goda chanser att få se både havsörn och kungsörn patrullera över området. Ta med kikare och en god portion tålamod!

Mer information

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss