Pulken-Yngsjön

De vidsträckta våtmarkerna intill nedre delen av Helgeån är ett paradis för fåglar! Våtmarkerna tillhör de båda naturreservaten Pulken-Yngsjön och Egeside, som ligger inom Biosfärområde Kristianstad Vattenrike. På de öppna strandängarna samlas årligen tusentals tranor under våren. Det rika fågellivet upplevs bäst från Utemuseum Pulken, som också är ett fågeltorn.

Yngsjön och Egeside sjö

Yngsjön omges av vass och de öppna vattenytorna är små. Så har sjön inte alltid sett ut. Yngsjön och Egeside sjö täckte förr i tiden stora delar av reservatsområdet, men 1774 grävde Yngsjöbönderna ett dike som fick dramatiska följder. På grund av diket bröt sig Helgeån ett nytt lopp mot havet år 1775. Det ledde till att åns vattenstånd sjönk med hela 70 centimeter, ända uppe vid Kristianstad. Sjöarna tömdes nästan helt på vatten. Tappningen blottade jungfruelig mark, som kunde börja brukas som slåtteräng.

Översvämmade marker

Markerna längs Helgeån översvämmas under vinterhalvåret, då det regnar (och snöar) som mest. Havsytans nivå i Hanöbukten påverkar också vattenståndet, som kan öka med så mycket som en halvmeter på en dag. Översvämningarna har format landskapet och har tillsammans med den historiska slåttern varit avgörande för områdets rika växt- och djurliv.

Tranor lockar mängder av besökare

Se tranorna live här via webbkamera! (endast våren) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om våren samlas änder, gäss och vadare i stora mängder på de öppna strandängarna. Runt månadsskiftet mars-april brukar tranor i tusental rasta och utföra sin ystra dans under högljutt trumpetande. Pulken har under senare år blivit ett mycket populärt besöksmål just på grund av tranorna, men fågellivet har mycket att erbjuda under hela året.

Under häckningstid kan du se tofsvipa, rödbena och storspov, men också gulärla och enkelbeckasin. Bruna kärrhökar häckar i Yngsjöns vassar och ses ofta jaga över området. Under vintern samlas stora gåsflockar på strandängarna och både havsörn och kungsörn ses ofta patrullera över området.

Utemuseum Pulken

Det kombinerade utemuséet och fågeltornet erbjuder utsikt över strandängarna. Här finns samtidigt en utställning som berättar om fågellivet, tranorna och platsens historia. Utemuséet är rullstolsanpassat, liksom vägen som leder hit.

Friluftsliv

Upplev strandängarnas fågelliv året runt från Pulkens besöksplats med utemuseum. Den spektakulära trandansen med tusentals tranor brukar ske i månadsskiftet mars-april. Både utemuseum och fågelplatform är tillgänglighetsanpassade, liksom gångväg från parkering och toalett. Läs mer om anpassningar på Vattenrikets webbplats. Tänk på att det är förbjudet att gå ut i ängarna 1 mars-20 april för att fåglarna inte ska bli skrämda!

Pulken är en av besöksplatserna i biosfärområdet Vattenriket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inom Vattenriket finns möjligheter att vandra, cykla och paddla kajak/kanot. Intill Helge å i Kristianstad ligger naturum Vattenriket där du kan få bra naturvägledning.

Welcome to Pulken-Yngsjön and Egeside Nature Reserves! The extensive wetlands by the lower reaches of the River Helge å are a haven for birds and have a rich flora. The Nature Reserves are both located within the Kristianstad Vattenrike Biosphere Reserve. The rich bird life is best observed from the Pulken Outdoor Museum, which is also a birdwatching tower. In spring, you can see large numbers of ducks, geese and waders on the open wet grasslands. The area is a resting place for thousands of cranes in late March/early April. Egeside Nature Reserve is home to many birds and wild animals, but has no easy access or facilities for visitors.

Tranor och gravänder. Foto: Maria Sandell

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • under perioden 1 mars - 20 april beträda det markerade området i bilaga 1
 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • störa djurlivet

Kartbilaga 1 med beträdnadsförbud Pdf, 296.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. Det är förbjudet att årligen under perioden 1 mars-20 april beträda det område som framgår av beslutskartan i bilaga 1.

2. gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

3. bortföra död ved, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar,

4. avsiktligt störa djurlivet,

5. göra upp eld,

6. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar, samt gränsmärken undantagna,

8. lägga upp båt eller annan farkost på land.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

9. fånga eller samla in insekter eller andra djur,

10. anordna militära övningar, tävlingar, läger- eller annan övningsverksamhet.

Kartbilaga 1 med beträdnadsförbud Pdf, 296.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 306 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid Pulken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.888611, E 14.208000

Hitta mig

 

Under vinterhalvåret har man goda chanser att få se både havsörn och kungsörn patrullera över området. Ta med kikare och en god portion tålamod! På bilden: havsörn.
Foto: Mostphotos, behandlad av Länsstyrelsen i Skåne.

Mer information