Bjäret

Naturreservatet Bjäret ingår i strövområdet ”Frostavallen”. Här finns mycket för den friluftsintresserade, allt ifrån fiske och bad till vandring och övernattning i vindskydd. På de olika vandringsslingorna kan du uppleva bokskogar, sjöar, utsikt från gamla vulkaner och många spår från äldre tiders torpare och bönder.

Ulfsbjär – rester av en vulkan

Stora delar av naturreservatet ligger på en basaltkupp, Ulfsbjär. Det är resterna av en vulkan som var aktiv för 80-170 miljoner år sedan. Den svarta bergarten basalt är lavan som förstenades i den slocknade vulkanens lavapelare. Inlandsisen har sedan jämnat ut basaltkuppens södra sida för ca 12.000 år sedan. Den norra och östra sidan har däremot markanta stenbranter, så kallade thalusbranter. I väster stupar Ulfsbjär ned mot den slingrande Hålsaxabäcken. De skogklädda markerna i de norra delarna av reservatet sluttar ned mot Dagstorpssjön.

Gammal utmark med spår från förr

I äldre tider användes stora delar av området som utmarksbete. På de öppna och trädfattiga gräsmarkerna betade traktens betesdjur. Spår som finns kvar från denna ”ljusa” tid är de vidkroniga och flerstammiga utmarksbokarna, samt gamla och döda enbuskar. De kan ses uppe på Ulfsbjär. Andra spår från äldre tiders brukande är resterna av torpet ”Sjöhuset”, där en uthusbyggnad står kvar. Det finns även rikligt med stengärden i hela området.

Lavklädda jättebokar och fladdermöss

De riktigt gamla träden i reservatet har höga naturvärden och är hemvist för ett stort antal mossor och lavar. Här finns de långsamväxande, riktigt gamla bokarna i rasbranterna kring Ulfsbjär. Uppe på toppen finns istället de flerstammiga jättebokarna med sina vida kronor. På deras väderbitna och knottriga bark kan du se rosa lundlav, stiftklotterlav, violettgrå porlav, bokkantlav och bokvårtlav.

Jorden med sitt vulkaniska ursprung bidrar till den rika växtligheten uppe på på Ulfsbjär. På våren breder hav av vitsippor och gulsippor ut sig. De följs sedan av gulplister, lundgröe och det sällsynta gräset skogssvingel. Utmed Hålsaxabäcken finns flerstammiga gamla alar i sumpskogen som tidvis översvämmas. Bjäret är även hemvist för många olika fladdermusarter.

Friluftsliv

Bjäret ingår liksom de närliggande reservaten Frostavallen-Ullstorp Länk till annan webbplats. och Dagstorp Länk till annan webbplats. i strövområdet Frostavallen som förvaltas av Höörs kommun och Stiftelsen Skånska Landskap. Skåneleden går genom reservatet liksom den 16 km långa Pilgrimsleden. Den senare börjar vid stiftsgården Åkersberg i Höör och slutar vid S:t Olofskälln vid Hallaröds medeltida kyrka. Det finns även ett stort antal rundslingor i strövområdet. I reservatet hittar du Bjäretslingan (vit) som är 3,3 km. Den passerar höjden Ulfsbjär som är resterna av en gammal vulkan. Rundslingor som passerar reservatet är Långstorpsslingan 9,9 km (grön) och Dagstorpsslingan 9,3 km (blå). I reservatet finns parkering med toalett och rastplats. För den som vill övernatta finns vindskydd vid Dagstorpssjön. Vid vindskyddet finns grillplats. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem.

Rasbrant (talusbrant) vid Ulfsbjär Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • ställa upp husbil/husvagn nattetid
 • elda annat än med friluftskök eller på anvisad plats
 • sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande mer än 10 dygn

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,

 2. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande på angöringsplats mellan kl 00.00 – 05.00,

 3. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel

 4. gräva upp eller på annat sätt skada växter (inklusive mossor), lavar eller vedlevande svampar,

 5. elda annat än med friluftskök, eller elda med ved, kol eller använda grill annat än på anvisad plats,

 6. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 7. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker,

 8. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen,

 9. placera ut för reservatet främmande föremål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 70 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i norr, Sjöhusets parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

N 55.983417, E 13.495417

Hitta mig

Rosa lundlav.

Illustration: Martin Holmer


Rosa lundlav är en tunn, grågrön lav som bara täcker en yta stor som några frimärken. På denna grågröna lavkropp (bål) syns små rosa prickar. Det är lavens fruktkroppar. Du kan se laven på runt en meters höjd på gamla trädstammar, ofta av bok, lönn och ek. Förutom i ädellövskogar hittar du laven på gamla träd i alléer och på kyrkogårdar.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss