Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Demokratin 100 år

År 1918 togs det första beslutet för allmän och lika rösträtt och år 1921 var första valet som både män och kvinnor fick rösta på lika villkor. Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att arbeta med Demokratin 100 år i Östergötland.

Vill du lära dig mer om denna historiska händelse finns faktasidan Demokratin 100 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sedan 1921 har rösträtten och med den demokratin utvecklats, men ett stort steg togs för 100 år sedan.

Rapport om demokratiutmaningar i Östergötland

Länsstyrelsen har under 2020-2022 ett regeringsuppdrag att kartlägga och analysera lokala och regionala utmaningar på demokratiområdet samt komma med förslag på insatser för att stärka demokratin.

Som en del i det arbetet har Länsstyrelsen bjudit in samtliga partier i fullmäktige i alla kommuner för att delta i samtal om demokratins utmaningar. Samtalen om demokratiutmaningar i Östergötland har sammanställts till en rapport.

Rapporten utgår ifrån de tre utmaningar som regeringen lyfter i sin strategi för en stark demokrati; ett demokratiskt utanförskap, ett hotat demokratiskt samtal samt antidemokratiska rörelser. Rapporten handlar även om villkoren för att vara politiker och de fördomar och utmaningar som våra lokala förtroendevalda möter i sin vardag.

Demokratiutmaningar i Östergötland - perspektiv från lokala politiker Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Deklarationen för en stark demokrati

Regeringens satsning Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2022 genomföra insatser för en stark demokrati. De har bland annat tagit fram en deklaration för en stark demokrati som myndigheter, civilsamhälle och andra aktörer kan skriva under. Länsstyrelsen i Östergötland har skrivit under deklarationen. Våra åtaganden handlar till exempel om att främja samverkan i länet kring demokrati, erbjuda seminarier, utbildningar och aktiviteter och att arbeta för att öka möjligheten för barn att komma till tals. Läs mer om våra åtaganden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 1 juni 2022 överlämnades kommitténs betänkande till regeringen och därmed avslutades kommitténs verksamhet. Du kan läsa betänkandet och andra av kommitténs rapporter på

Demokratikunskaper och engagemang har stärkts i Sverige - Vår demokrati (vardemokrati.se) Länk till annan webbplats.

Vad kan du om demokrati?

Vill du testa dina kunskaper om demokratin? Riksdagen har tagit fram olika quiz där du kan utmana dig i frågor som allt från hur riksdagen fungerar till hur rösträtten kom till.

Testa dina kunskaper om demokrati Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testa dina kunskaper om demokratins historia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om demokrati

Regeringens strategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksdagen firar demokratin 100 år Länk till annan webbplats.

Kommittén för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Demokrati100 - en satsning för att öka kunskapen om tillkomsten av allmän och lika rösträtt Länk till annan webbplats.

Forum för levande historia har samlat fakta om demokratin Länk till annan webbplats.

Riksdagens studiematerial för att arbeta med demokrati i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer om demokrati för barn - UR Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dröm om demokrati - för grundskola 4-6 på UR Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt