Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Demokratin 100 år

År 1918 togs det första beslutet för allmän och lika rösträtt och år 1921 var första valet som både män och kvinnor fick rösta på lika villkor. Länsstyrelsen fick i samband med att demokratin fyllde 100 år ett uppdrag att arbeta med demokrati.

Sedan 1921 har rösträtten och med den demokratin utvecklats, men ett stort steg togs för 100 år sedan.

Rapport om demokratiutmaningar i Östergötland

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att kartlägga och analysera lokala och regionala utmaningar på demokratiområdet samt komma med förslag på insatser för att stärka demokratin.

Som en del i det arbetet bjöd Länsstyrelsen 2021 in samtliga partier i fullmäktige i alla kommuner för att delta i samtal om demokratins utmaningar. Samtalen om demokratiutmaningar i Östergötland har sammanställts till en rapport.

Rapporten utgår ifrån de tre utmaningar som regeringen lyfter i sin strategi för en stark demokrati; ett demokratiskt utanförskap, ett hotat demokratiskt samtal samt antidemokratiska rörelser. Rapporten handlar även om villkoren för att vara politiker och de fördomar och utmaningar som våra lokala förtroendevalda möter i sin vardag.

Demokratiutmaningar i Östergötland - perspektiv från lokala politiker Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss