Upptäck Östergötlands historia och kulturarv

Länsstyrelsen Östergötland arbetar med att informera om länets fornlämningar och fornlämningsvård. En del i det arbetet är att producera och bidra till informationsfilmer och poddar om vårt kulturarv.

Arkeologi och historia

Lena König driver podden Arkeologi och Historia. Avsnitten är producerade med bidrag från Länsstyrelsen Östergötland.

En mesolitisk vandring i Motala - Östergötland

I avsnittet "En mesolitisk vandring i Motala - Östergötland" går Lena, tillsammans med arkeologen Linus Hagberg, igenom vad som hittas under de arkeologiska undersökningar som gjordes kring Motala mellan åren 2000 och 2013 när Trafikverket skulle bygga ut tågspåren. Linus är en av de arkeologer som grävt allra mest i området.

Pryssgården Norrköping - 20 ha arkeologi!

I avsnittet "Pryssgården Norrköping - 20 ha arkeologi!" pratar Lena, tillsammans med arkeologen och projektledaren Marcus Asserstam, om den arkeologiska utgrävningen som pågår i Pryssgården i Norrköping. Under två år ska 20 hektar mark grävas ut för att undersöka de fornlämningar som finns kvar efter de mänskliga bosättningar som funnits på Pryssgården sedan en lång tid tillbaka, vissa så gamla som 6000 år.

Hällristningar i Norrköping Östergötland Länk till annan webbplats.

I avsnittet "Hällristningar i Norrköping Östergötland" besöker Lena, tillsammans med Theres Furuskog från Stadsmuseet i Norrköping, Himmelstalund. I Himmelstalund finns Norrköpings största hällristningsplats med cirka 1 700 figurristningar. I avsnittet besöker de även Ekeberg där det finns en hällristning som varit nyckeln till att kunna tidsbestämma alla våra figurristningar.

Det glömda Östergötland

Filmerna om Det glömda Östergötland berättar om historien bakom några av de många fornlämningar som finns i vårt län. Fornlämningarna ger oss en inblick i hur vårt samhälle såg ut och fungerade förr, och hur historien format vårt samhälle till hur det ser ut idag.

Det glömda Östergötland består av arton filmer framtagna av Länsstyrelsen Östergötland för att informera om det kulturarv som finns i länet.

Göta virke

Glansgruvan

Öna Kulturreservat

Skamby båtgravar

Gravfält

Nässja stenkrets

Grävstens fornlämningar

Fynd i gravar

Runstenar

Fornborgar

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss