Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Kalkfilterdiken

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar.

Utlysning

Inga utlysningar 2023.

Ansökningsomgångar

Stödet behandlas i utlysningar.

Kommande utlysningar

Inga utlysningar inplanerade.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77