Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hållbar vattenanvändning

Vatten är liv. Och tillgången till rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. De senaste åren har klimatförändringarnas påverkan märkts allt tydligare, och många av landets kommuner
har upplevt svårigheter kring vattenförsörjning. För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver vi övergå till en hållbar vattenanvändning.

Bilden visar ett barn som sitter med ryggen till på kanten av en brygga. Framför barnet syns ett vatten. Texten på bilden lyder: "Det är bara vatten."

Foto: Kari Kohvakka

Det allra viktigaste vi har

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har stuga i en tredje. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal utan även en global fråga, där både myndigheter och VA-aktörer behöver ta ansvar för Agenda 2030-målet Rent vatten och sanitet för alla.

Vattenfakta

Syntolkning: Filmen visar en animation med cirklar i varierande storlek. Cirklarna representerar olika användningsområden för vatten och mängden som en person använder varje dygn. Texten i filmen lyder: "Vi använder 140 liter vatten per person och dygn. Personlig hygien: 60 liter, Disk: 15 liter, Mat & dryck: 10 liter, Toalettspolning: 30 liter, Tvätt: 15 liter och Övrigt: 10 liter."

Vi använder 140 liter vatten per person och dygn. Mer än hälften av allt vatten vi använder går åt till personlig hygien. Om du stänger av kranen när du borstar tänderna och rakar dig samt väljer dusch istället för bad, så är du med och sparar på vår allra viktigaste naturresurs.

Fler vattenfakta:

 • En droppande kran kan förbruka 55 liter vatten per dygn. Vattnet från en droppande kran motsvarar 11 fyllda badkar på en månad.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen när de borstar tänderna kan de spara 100 liter vatten på en dag. Det rinner ungefär sex liter vatten per minut ur kranen.
 • Ett fyllt badkar rymmer ungefär 150 liter. En dusch på tre minuter drar bara 36 liter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.

Spara vatten-tips!

Syntolkning: Filmen visar ett barn och en förälder som fyller tvättmaskinen. Texten på bilden lyder: "Spara-vatten-tips #19 Tvätta smart! Fyll maskinen helt. (En halv maskin drar lika mycket vatten som en hel.)".

I listan nedan finns tips på hur du kan spara vatten!

 • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke, du kan minska vattenförbrukningen med hälften och sparar samtidigt pengar.
 • Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
 • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna.
 • Undvik att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 150 liter vatten.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Kör bara disk- och tvättmaskinen när de är fulla.
 • Undvik att vattna gräsmattor, gräs är mer stryktåligt än vad du tror.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.
 • Spara på regnvatten och vattna växterna med regnvatten.
 • Kolla din kran och se till att byta packning om den läcker.

Kritiskt läge och bevattningsförbud

Av olika anledningar kan vattentillgången ibland bli ansträngd, det kan bland annat bero på torka eller en låg grundvattennivå.

Östergötland har under de senaste åren fått uppleva vad klimatförändringarna kan innebära för dricksvattenförsörjningen. Samtliga tre somrar 2016–2018 var torra och 2018 var sommaren dessutom väldigt varm. Flera torra somrar i rad kan påverka även de stora dricksvattenmagasinen som inte hinner återhämta sig under vinterhalvåret.

Vid ansträngda perioder är det extra viktigt att inte slösa vatten, varje droppe räknas. För många kommuner har det periodvis uppstått problem med vattenbrist eller att maxkapacitet på vattenverken nås, till exempel då många vattnar gräsmattor, fyller pooler eller flyttar ut till sina stugor. Vid kritiska lägen kan kommuner besluta om bevattningsförbud.

Via länken nedan kan du läsa mer om vattenbrist och torka.

Frågor och svar om vattenbrist och torka Öppnas i nytt fönster.

Syntolkning: Filmen visar olika animationer där vatten används med ett stort rött kryss framför. Texten i filmen lyder: "Bevattningsförbud. Vatten får endast användas till mat, dryck och personlig hygien. "

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss