Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan. Planen kan användas som ett underlag vid bland annat samhällsplanering, miljö- och hälsoskydd, prövning och klimatanpassning.

Planen pekar ut vilka vattenresurser som är särskilt viktiga att vårda och utveckla och redovisar ett antal åtgärder som det är extra viktigt att arbeta vidare med.

Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad åtgärd för Länsstyrelserna i flera åtgärdsprogram. Det finns bland annat inom åtgärder inom vattenförvaltningen och åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning. Regionala vattenförsörjningsplaner lyfts också i dricksvattenutredningen samt i miljömålsarbetet.

Vattenförsörjningsplanen syftar till att:

  • Ta ett helhetsgrepp över Östergötlands vattenförsörjning (både allmän och enskild) idag och i framtiden
  • Peka ut de viktigaste vattenresurserna och bristområden
  • Visa hur klimatförändringarna kommer att påverka dricksvattenförsörjningen i framtiden
  • Skapa en samsyn kring gemensamma prioriteringar och genomförandet av åtgärder

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss