Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vill du bli naturkunnig?

Vill du lära dig mer om den svenska naturen? Eller kanske bara testa dina kunskaper? Lär känna naturen hemifrån med vår kostnadsfria e-kurs.

KALENDER

 • 28 29 maj 2024 Klocka som ikon För tider, se program
  Handläggarträff om vattenverksamhet i Linköping Länsstyrelsen Östergötland och Havs -och vattenmyndigheten bjuder in till handläggarträff om vattenverksamhet den 28–29 maj 2024 i Linköping.Handläggarträffen riktar sig till Länsstyrelser och kommune...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 maj 2024 Klocka som ikon 13.15 - 15.15
  Nationell information om lagstiftning stärkta rättigheter för vuxna och barn i s... Vill du få information med anledning av den nya lagstiftningen stärkta rättigheter för vuxna och barn i skyddat boende? Här är ett tillfälle för kommuner och skyddade boenden att möta Socialstyrelsen,...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 29 maj 2024 Klocka som ikon 08.30 - 16.00
  EDAY 2024 -Kommer resurserna att räcka till i omställningen? Vi står inför en epokgörande omställningsresa där behovet av elektricitet förväntas fördubblas till 2035. Samtidigt står vi inför en tid där biobaserade resurser tar över rollen från fossila bränslen ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 29 maj 2024 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Välkommen på kurs om hästar på naturbetesmark! Det finns ett stort antal hästar i länet och landet. En vanlig företeelse är att dessa betar på vallar och i rasthagar. Samtidigt är ett av de största hoten mot naturbetesmarker att de växer igen. Häs...

  Anmälningsdatum är passerat

Samhälle

Utbildning i systematiskt jämställdhetsarbete för chefer och ledare

Östergötlands jämställdhetsråd erbjuder en utbildning i systematiskt jämställdhetsarbete för ledare och chefer i Östergötlands län.

Besöksmål

Upptäck Östergötlands natur

Vad passar bättre än en utflykt i vårsolen? Besök gärna något av länets 315 naturreservat i vår.

Natur och landsbygd

Är du primärproducent?

Ska du starta verksamhet inom primärproduktionen och producerar livsmedel eller foder på gårdsnivå? Då ska du registrera din anläggning hos Länsstyrelsen.

Den invasiva arten jättebalsamin i blomningstid

Djur

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Lär dig känna igen arterna och hur du ska göra för att inte sprida dem vidare.

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruk och landsbygd

Nu är e-tjänsten SAM Internet öppen för årets ansökningar av jordbrukarstöd. Syftet med jordbrukarstöden är att bidra till ett hållbart och konkurrens­kraftigt jordbruk.

Tre unga kvinnor i sällskap av varandra

Könsstympning.se

Webbplatsen könsstympning.se syftar till att förebygga brottet könsstympning och att fler utsatta flickor och kvinnor söker vård.

NYHETER

 • 2024-05-20

  Beredskapsplanering ska skydda kulturarvet

  Den 13 maj samlades Rådet för skydd av kulturarv för första gången. Rådet består av högsta ledningen för myndigheter inom ...
 • 2024-05-16

  Sveriges landshövdingar samlades runt beredskapsfrågorna

  I veckan träffades Sveriges landshövdingar på Gotland för att fortsätta arbetet med att samordna landets civila beredskap.
 • 2024-05-08

  Nu kan du rapportera nya skarvkolonier via webben

  För att upptäcka nyetableringar av skarvkolonier i områden där häckningar inte tidigare skett, har Länsstyrelsen Östergötl...

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss