Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vill du veta mer om regionala resurscentra?

Bild på sammanlänkade gem

Ser du att det finns ett behov av utökat specialiserat och anpassat stöd till personer som blir utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck i ditt län? Nu finns chans att höra mer om möjligheterna att utveckla ett regionalt resurscentra.

2017 gav regeringen länsstyrelserna några förstärkta uppdrag kring jämställdhetsarbetet. Ett uppdrag handlar om att utveckla regionala resurscentra för barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

För nuvarande deltar 11 län i resurscentrasatsningen som samordnas av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) vid Länsstyrelsen Östergötland. Men för att stärka stödet till utsatta och de som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck behövs fler resurscentraverksamheter.

– De fyller en viktig funktion genom att vara en långtröskelverksamhet som kan erbjuda stöd till personer som inte är redo för eller i behov av en myndighetskontakt, säger Hana Durakovic, handläggare vid NCH.

Informationstillfälle 22 maj

Vill du höra mer om vad resurscentrasatsningen innebär inför utlysningen av nya medel? Anmäl dig då till NCH:s digitala informationstillfälle den 22 maj 2024. Även en projektledare från en befintlig resurscentraverksamhet berättar om sina erfarenheter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss