Länsstyrelsen Östergötland – Östergötland

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

Djur

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Miljö och vatten

Hållbar vattenanvändning

För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver vi övergå till en hållbar vattenanvändning. Här finns tips och råd för hur du kan spara på vattnet.

Bild på skog

Natur och landsbygd

Ansökan LONA - Lokala naturvårdssatsningen

LONA ger kommuner möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv. Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag för projekt inom naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Ansök senast 1 december.

Om oss

Jobba hos oss

Länsstyrelsen Östergötland arbetar för att regionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i. Vill du bli en av oss?

Ansök om en svensk fana eller flagga

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år ut ett antal flaggor eller fanor till föreningar och organisationer i landet. Ansök senast den 1 januari 2023.

Samhälle

Säkerhet och beredskap

Länsstyrelsen arbetar med bland annat samordning och utbildningar inom krisberedskap och civilt försvar. Vi beslutar om civila skyddsobjekt och gör tillsyn av säkerhetsskydd.

NYHETER

 • 2022-11-30

  810 miljoner till Östergötlands jordbrukare

  Den 2 december betalas drygt 620 miljoner kronor ut i jordbrukarstöd till jordbrukare i Östergötland. Tillsammans med de delutbetalningar som gjorts tidigare under året kommer drygt 810 miljoner kronor ha betalats ut under 2022. Det är viktiga pengar för en fungerande livsmedelsproduktion i länet och i Sverige, särskilt i tider då omkostnaderna för lantbruket har ökat kraftigt.
 • 2022-11-18

  Antibiotikaveckan uppmärksammar vikten av brett samarbete i kampen mot antibiotikaresistens

  Den 18 november inleds den internationella antibiotikaveckan – World Antimicrobial Awareness Week. Ett huvudtema är att må...
 • 2022-11-18

  Länsstyrelsen är den mest attraktiva arbetsgivaren för naturvetare

  Drygt 6 000 av fackförbundet Naturvetarnas medlemmar har i en enkätundersökning listat vilka arbetsgivare de helst vill jo...
 • 2022-11-15

  Kan man baka frasig pizza i krig?

  I ett pinfärskt avsnitt av länsstyrelsernas podd, Skärpt läge, svarar en mästerkock och en komiker på den frågan. Dessutom...