Länsstyrelsen Östergötland – Östergötland

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

 • 21 28 mar 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Utbildning i 100 % ren hårdträning Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med länets kommuner, RF SISU Östergötland och polisen bjuder in till en utbildning om dopning och förebyggande insatser inom ramen för 100 % ren hårdträning.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 21 mar 2023 Klocka som ikon 09.30 - 15.30
  Träff med Älvgrupp Motala Ström Älvgruppen för Motala Ström är ett forum för samarbete mellan och samordning av berörda intressenter inom vattendragets avrinningsområde i frågor om vattennivåer och flöden.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 mar 2023 Klocka som ikon 13.00 - 16.00
  Ny teknik som skulle kunna skapa stor nytta på din gård Teknikutvecklingen i lantbruket går fort. I omvärlden finns intressant teknik som fungerar och kan köpas, samtidigt som den kanske ännu inte nått din gård – eller ens något lantbruk i Sverige. Under s...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 mar 2023 Klocka som ikon 13.00 - 16.30
  Välkomen på politikerutbildning i Norrköping Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, bjuder in politiker i miljönämnderna, eller motsvarande, för en utbildning i allmän förvaltningsrätt, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

  Anmälningsdatum är passerat

Tre händer på varandra

Samhälle

Statsbidrag för integrationsinsatser

Kommuner, kommunalförbund och ideella organisationer kan ansöka om statsbidrag för att bedriva olika integrationsinsatser i Östergötland. Årets utlysningar är nu öppna. Det finns tre olika statsbidrag

Miljö och vatten

Hållbar vattenanvändning

För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver vi övergå till en hållbar vattenanvändning. Här finns tips och råd för hur du kan spara på vattnet.

Djur

Licensjakt på lodjur

Lodjursjakten startar den 1 mars 2023 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker i hela länet med en områdesgräns i Motala Ströms vattensystem.

Om oss

Jobba hos oss

Länsstyrelsen Östergötland arbetar för att regionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i. Vill du bli en av oss?

Om oss

Tillstånd och dispenser under året - Vad beslutar Länsstyrelsen egentligen?

För dig som är nyfiken kan du titta närmare på hur många beslut Länsstyrelsen Östergötland tog från januari till oktober 2022 inom områdena miljöfarlig verksamhet, naturskydd och vattenverksamhet.

Samhälle

Säkerhet och beredskap

Länsstyrelsen arbetar med bland annat samordning och utbildningar inom krisberedskap och civilt försvar. Vi beslutar om civila skyddsobjekt och gör tillsyn av säkerhetsskydd.

NYHETER

 • 2023-03-08

  Ny invasiv art upptäckt i Vättern

  Vid provtagning av småkryp i Vätterns strandzon påträffades Större rovmärla för första gången i Sverige och Norden. Enligt...
 • 2023-03-07

  Fyra miljoner till utbildningsprojekt ska snabba på vägen till jobb inom hälso- och sjukvården för nyanlända

  Länsstyrelserna har återigen fått i uppdrag att fördela pengar till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asyls...
 • 2023-03-03

  Säkerhet i fokus vid ambassadörsbesök från Litauen

  Säkerhet, civilt försvar, digitalisering och hållbarhet. Det är några av ämnena som står på agendan när landshövding Carl ...