Illustration, flagga för biltävling

Tävling och uppvisning på väg

Vill du anordna en tävling eller uppvisning med fordon på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

För att få anordna en tävling eller uppvisning med fordon på en väg behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen ska vara. Om arrangemanget berör mer än ett län ska ansökan göras i det län där tävlingen startar.

  • Bilar
  • Motorcyklar
  • Mopeder
  • Cyklar
  • Rullskidor
  • Inlines
  • Andra transportmedel

  Information med anledning av covid-19

  Regeringen har på grund av coronaviruset beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 deltagare.

  Tävlingar och uppvisningar på väg räknas som offentlig tillställning. Regeringens beslut innebär alltså att du inte kan genomföra evenemang med över 50 deltagare även om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen.

  Tänk på att alla som deltar ska räknas samman. Det vill säga arrangörer, funktionärer, tävlande eller de som deltar i uppvisningen och publik. Som arrangör är du själv ansvarig för att se till att du följer regeringens beslut.

  Om du är tveksam till om du kan följa regeringens beslut, om du till exempel inte kan styra över hur många som kommer och tittar eller om du är osäker på om Folkhälsomyndighetens råd kan följas. Ta det säkra före det osäkra och ställ in ditt evenemang.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som arrangör gör en riskbedömning före tävlingen eller uppvisningen. Det gör du för att utvärdera eventuella risker och för att kunna reducera riskerna. Se mer information.

  Information till arrangörer om evenemang (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

  Har du ansökt om tillstånd och ännu inte fått beslut och sen ställt in ditt evenemang – kontakta Länsstyrelsen så snart du kan så att vi kan avsluta handläggningen av ditt ärende.

  Ansökan om tillstånd

  Du behöver ansöka om tillstånd senast fyra månader innan tävlingen eller uppvisningen. Om du inte lämnar in din ansökan i tid kan vi behöva avvisa den.

  • arrangörens namn, adress och telefon
  • kontaktperson med uppgift om telefon
  • typ av tävling eller uppvisning
  • datum och tid, ansvarig för tävlingen eller uppvisningen
  • karta i färg som visar tävlings- eller uppvisningssträckan
  • karta i färg som visar start och mål
  • beräknat antal deltagare
  • medgivande från ägare till enskild väg som berörs
  • eventuellt behov av att stänga av vägar för att genomföra tävlingen eller uppvisningen
  • vidtagna åtgärder för sjuk- och olycksberedskap.

  Avgift för handläggning

  Avgiften för tävling på väg i ett län är 2 900 kronor.
  Avgiften för tävling på väg som berör flera län är 7 100 kronor.
  Uppvisning på väg är kostnadsfritt.

  Betala in avgiften till bankgiro 5051-7697. Ansökningsavgiften ska vara betald för att vi ska börja handläggningen av din ansökan.

  Ansök om tillstånd

  Tävlingsledare
  Tävlingsledare  Kontaktperson * (obligatorisk)
  Kontaktperson

  Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start * (obligatorisk)
  Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start
  Datum och tid för tävlingen/uppvisningens slut * (obligatorisk)
  Datum och tid för tävlingen/uppvisningens slut

  Tävling och/eller uppvisning * (obligatorisk)
  Tävling och/eller uppvisning


  Bilsportsgren
  Bilsportsgren  Tävlingsstatus
  Tävlingsstatus
  Specialsträckor avstängda för annan trafik
  Ange vilka tider som var och en av specialsträckorna ska vara avstängda för annan trafik  Genomförs tävlingen eller uppvisningen på enskild väg? * (obligatorisk)
  Genomförs tävlingen eller uppvisningen på enskild väg?


  Om ja, finns medgivande från ägare av enskild väg
  Om ja, finns medgivande från ägare av enskild väg


  Bilagor som kommer att skickas in separat via e-post * (obligatorisk)
  Bilagor som kommer att skickas in separat via e-post
  Det är obligatoriskt att skicka in bilaga med karta som visar start, mål och tävlings-/uppvisningssträckan.
  Bilagor kan inte bifogas formuläret. Du behöver skicka in bilagorna separat via e-post. Skriv vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet och skicka bilagorna till orebro@lansstyrelsen.se

  Försäkringar
  Genom att skicka in ansökningsformuläret godkänner arrangören att tävlande har en utfärdad licens och att alla tävlingens funktionärer är olycksfallsföräkrade, tävlande med licens och starttillstånd utfördade av ett annat land innehar försäkring i enlighet med det landets regler för försäkring, vagnskadeförsäkringens giltighet meddelas de tävlande i PM, trafikförsäkringen gäller för hela tävlingen, samtliga deltagande fordon i tävlingen/uppvisningen genomgår en säkerhetsbesiktning innan start och säkerhetskontrollen genomförs enligt Svenska Bilsportsförbundets regler, framtagna i samråd med Transportstyrelsen.

  Skicka in bilagorna enligt formuläret till orebro@lansstyrelsen.se. Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

  Så behandlar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats  Tävlingsledare
  Tävlingsledare
  Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start * (obligatorisk)
  Datum och tid för tävlingens/uppvisningens start
  Datum och tid för tävlingen/uppvisningens slut * (obligatorisk)
  Datum och tid för tävlingen/uppvisningens slut  Tävling och/eller uppvisning * (obligatorisk)
  Tävling och/eller uppvisning


  Bilagor som kommer att skickas in separat via e-post * (obligatorisk)
  Bilagor som kommer att skickas in separat via e-post
  Det är obligatoriskt att skicka in en karta som visar start, mål och tävlings-/uppvisningssträcka som bilaga.
  Bilagor kan inte bifogas formuläret. Du behöver skicka in bilagorna separat via e-post. Skriv vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet och skicka bilagorna till orebro@lansstyrelsen.se

  Om det skulle krävas tillstånd enligt ordningslagen för offentlig tillställning prövas detta av Länsstyrelsen efter samråd med polismyndigheten. Någon separat ansökan behöver inte lämnas till polismyndigheten.

  Skicka in bilagorna enligt formuläret till orebro@lansstyrelsen.se. Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

  Så behandlar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

  Särskilda villkor och andra tillstånd

  För tävlingar eller uppvisningar som kräver att allmän väg stängs av kan du behöva skicka med ett tillstånd från den som har ansvaret för vägen tillsammans med din ansökan.

  Om det skulle krävas tillstånd enligt ordningslagen för offentlig tillställning prövas detta av Länsstyrelsen efter samråd med Polismyndigheten. Observera att ansökan om tillstånd enligt ordningslagen ska lämnas till Polismyndigheten. Polismyndigheten kommer därefter att lämna över din ansökan till Länsstyrelsen tillsammans med ett eget yttrande.

  Ansök om tillstånd för offentlig tillställning hos Polismyndighetenlänk till annan webbplats

  Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

  1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
  2. En handläggare utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
  3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten, Trafikverket och berörd kommun.
  4. Handläggaren fattar beslut i ärendet.
  5. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

  Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

  Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

  Kontakt