Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

En församling i Svenska kyrkan är ansvarig (huvudman) för begravningsverksamheten. Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för de som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla, oberoende av trostillhörighet.

Huvudmannen ska dessutom kunna erbjuda särskilda gravplatser för de som inte tillhör något kristet trossamfund. Det kan vara inom det egna förvaltningsområdet eller ett närliggande förvaltningsområde. En särskild gravplats är en gravplats vars läge och utformning är motiverad utifrån livsåskådning, religion eller begravningsseder.

Vad gör begravningsombudet?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Bli begravningsombud

Om du vill bli begravningsombud ska du vara opartisk och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan. Du behöver också ha kunskap om:

  • ekonomi
  • begravningsseder
  • olika religioner och livsåskådningar.

Som begravningsombud ska du delta i den utbildning som krävs för att du ska kunna utföra uppdraget.

Skicka in förslag på begravningsombud

Länsstyrelsen i Dalarnas län tar emot förslag på begravningsombud i Dalarnas län, Värmlands län, Örebro län och Gävleborgs län.

Skicka ditt skriftligt motiverade förslag på begravningsombud med e-post till dalarna@lansstyrelsen.se.

Ersättning till begravningsombud

Som ersättning för ditt arbete och dina omkostnader får du som begravningsombud ett årligt arvode, samt ett belopp för varje sammanträde som du deltar i. Du får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar.

Hur mycket pengar du får i årligt arvode beror på folkmängden i den kommun eller det område som du är begravningsombud i.

Förordnade begravningsombud

Askersunds kommun
Solveig Samuelsson
E-post solveig.samuelsson@askersund.se
Tfn 0583-71 16 42, 070-533 71 36

Degerfors kommun
Iréne Tåkvist
E-post takvist19@gmail.com
Tfn 076-849 08 19

Hallsbergs kommun
Maria Slåtterman
E-post maria.slatterman@hotmail.com
Tfn 070-580 49 20

Hällefors kommun
Måns Thorsson
E-post m.thorsson@telia.com
Tfn 070-869 91  44

Karlskoga kommun
Iréne Tåkvist
E-post takvist19@gmail.com
Tfn 076-849 08 19

Kumla kommun
Göran Andersson
E-post btgandersson@outlook.com
Tfn 070-622 58 45

Laxå kommun
Ingemar Schön
E-post i.schon@telia.com Tfn 070-580 06 37

Lekebergs kommun
Anne-Lie Edlund
E-post annelie.edlund@svenskakyrkan.se Tfn 019-611 28 68

Lindesbergs kommun
Saknas

Ljusnarsbergs kommun
Ulla Wiklund Diedrichsen
E-post diulla@yahoo.se,
Tfn 070-577 82 21

Nora kommun

Johan Holm
E-post begravningsombudnora@telia.com
Telefon 076-7656996

Örebro kommun
Anne-Lie Edlund
E-post annelie.edlund@svenskakyrkan.se
Tfn 076-186 40 54, 019-611 28 68

Kontakta Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna hanterar begravningsfrågor för Dalarnas län, Värmlands län, Örebro län och Gävleborgs län.

Begravningar, Länsstyrelsen Dalarna

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss