Vigselförrättare

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Behöver du en vigselförrättare?

Länsstyrelsen har en lista över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län. Du kontaktar vigselförrättaren för att beställa en tid för vigsel. I vissa kommuner kan du även boka tid hos kommunen.

Askersunds kommun

 • Göran Mattsson
 • Johan Bergsten
 • Calill Ohlson
 • Johan Calais
 • Jeanette Nilsson
 • Anna Ahnér

Degerfors kommun

 • Kristina Sandberg
 • Cay Flydén
 • Robert Östberg

Hallsbergs kommun

 • Christina Johansson
 • Niklas Tiedermann
 • Inga-Britt Ritzman
 • Lars Billström
 • Magnus Andersson
 • Mariette Gustafsson
 • Ulrika Björklund
 • Ann-Kristin Järnberg

Hällefors kommun

 • Uno Rehn
 • Per Johansson
 • Cecilia Albertsson
 • Susanne Andersson
 • Lena Ivarsson

Karlskoga kommun

 • Marie-Louise Nauclér
 • Helena Frisk
 • Anders Ohlsson
 • Birgitta Edström
 • Niina Slagner
 • Anna Ragén
 • Ronnie Erhard

Kumla kommun

 • Thage Arvidsson
 • Torbjörn Ahlin
 • Annika Hallberg
 • Dan-Åke Moberg
 • Katarina Hansson
 • Hans Boskär
 • Per Holm
 • Andreas Brorsson
 • Christian Liljenhed
 • Kajsa Rosén
 • Oskar Svärd
 • Annica Sjöqvist
 • Ann-Charlotta Brandett
 • Karin Johnson
 • Magnus Ivarsson
 • Alexandra Werme Van Langenberg
 • Christina Örnebjär

Laxå kommun

 • Lars Blomster
 • Elisabet Elestedt

Lekebergs kommun

 • Gun-Britt Grimsell
 • Gunilla Pihlblad
 • Agne Björklund

Lindesbergs kommun

 • Anna Lindberg
 • Christian Nygren Kokvik

Ljusnarsbergs kommun

 • Anna-Marina Lewicki
 • Daniel Johansson
 • Camilla Hofström

Nora kommun

 • David Stansvik
 • Eva Stenqvist
 • Sara Bornedal

Örebro kommun

 • Margareta Johansson
 • Elisabeth Sundström
 • Gunvor Sundmark
 • Lena Blixt
 • Maria Haglund
 • Gunnar Lidén
 • Ulrica Solver-Gustavsson
 • Timmy Leijen
 • Pell Uno Larsson
 • Lars O. Molin
 • Karolina Wallström
 • Shahla Ojagh
 • Emilia Molin
 • Catarina Reinestam Nelander
 • Kenneth Handberg
 • John Johansson
 • Marlene Jörhag
 • Anders Åhrlin
 • Katarina Folkeson
 • Carina Börjesson
 • Carola Johansson
 • Marie Georgson
 • Lena Spector
 • Stefan Nilsson
 • Marie Brodin
 • Cristian Rehn Janowicz
 • Martha Wicklund
 • Louise Hammar
 • Lasse S Lorentzon
 • Alesia Goncharik
 • Denis Begic
 • Alexandra Royal
 • Niklas Thenstedt
 • Ulrica Grafe
 • Veronika Priebe
 • Michael Horvath Dahlman
 • Henrik Johansson

Att bli vigselförrättare

Behovet av vigselförrättare styr alltid hur många som förordnas. Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta.

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige. Den som är vigselförrättare måste kunna utföra vigslar under hela förordnandet.

Förordnandet kan vara tidsbegränsat. Den som har ett förordnande som vigselförrättare har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den viger par. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Inget behov av nya vigselförrättare i länet

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det för närvarande finns tillräckligt många borgerliga vigselförrättare i länet för att tillgodose behovet. Ansökningar kommer i nuläget därför att avslås.

Kontakt

Rättsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon till växeln 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss