Stadsskogen

Stadsskogen är ett kommunalt naturreservat.

I norra delen av Nora ligger naturreservatet Stadsskogen. Barrskog äldre än 100 år dominerar i området. Större delen av skogen ska få utvecklas fritt, vilket kommer att gynna lavar, mossor, svampar och insekter. I området finns flera större och mindre stigar.

Stadsskogen på Nora kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • göra åverkan på markytan
 • medföra ej kopplad hund
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller buskar
 • gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor, lavar eller svampar
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • cykla utanför markerade stigar och vägar

Men det är tillåtet att:

 • att plocka blommor, bär och matsvampar för husbehov (dock ej fridlysta)

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Nora kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

 

Fakta

Kommun: Nora
Bildat år: 2004
Areal: 64 hektar
Markägare: Nora kommun
Reservatsbildare: Nora kommun
Förvaltare: Nora kommun

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda grön. Cykla gul