Finnkullberget

Finnkullberget är ett kommunalt naturreservat.

Naturreservatet Finnkullberget ligger nära tätorten Kopparberg och består av äldre barrskog. Syftet med naturreservatet är att långsiktigt säkerställa och utveckla såväl biologisk mångfald som rörligt friluftsliv i ett tätortsnära skogsområde. Området är tänkt att användas för friluftsliv och av förskolor, skolor och allmänheten.

Finnkullberget på Ljusnarsbergs kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • framföra motorfordon inklusive snöskoter

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun sköter naturreservatet

Telefon 0587-550040

 

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg
Bildat år: 2007
Areal: 90,3 hektar
Markägare: Ljusnarsbergs kommun
Förvaltare: Ljusnarsbergs kommun
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring, tältning och paddling grön