Erikaberget

Mellan grangrenar skymtar en vid utsikt över ett lägre landskap

Erikaberget. Foto: Astrid Andersen

Naturreservatet Erikaberget är ett välkänt utflyktsmål sedan många år tillbaka. Från toppen av Erikaberget, 210 meter över havet, bjuds besökaren en vacker utsikt över Rastälvsdalen, en av Bergslagens dalgångar som löper i nord-sydlig riktning. Förr vallfärdade gästerna på den gamla kurorten i Nyhyttan upp till toppen för att njuta av den friska luften och solnedgången.

Här kan du möta lodjuret

Erikaberget är den mittersta av reservatets tre toppar. De andra två heter Uvberget och Ställberget. Vandringen upp går genom en storblockig brant, där skogen på grund av den oländiga terrängen har fått vara i fred för skogsmaskinerna. Lodjuren trivs också i branten, där de lätt kan gömma sig och söka skydd. Kanske den stora katten iakttar dig när du kommer gående?

Fågelrika miljöer

Uppe på berget är marken torr och tallbevuxen. Renlavar och flera sorters bägarlavar breder ut sig över hällarna. I öster finns en mindre sänka med en öppen myr och Kviddtjärnen. Gråspett, tretåig hackspett, korp, berguv, tjäder, orre och järpe hör till reservatets mer eller mindre regelbundna besökare. På våren spelar orrarna på Kviddtjärnens is. Järpens visslande hörs och man kan ibland se den flyga upp.

Strapatsrika vandringar

I branten växer bergglim med sina vita små blommor, på de kalkpåverkade delarna blåsippa, trolldruva och underviol. För den som gillar strapatser rekommenderas en icke ledad tur upp till Uvberget. Stigningen sker delvis i brant terräng, men väl uppe har man fri utsikt ända bort till Norasjön.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • ta med okopplad hund
 • störa djurlivet
 • bedriva bergsklättring i branterna
 • bedriva insamling av insekter
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada örter, mossor eller lavar
 • tälta
 • anordna snitslade spår
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • köra motorfordon eller cykla

Serviceinformation

 • Eldplats
 • Informationstavla
 • Parkering
 • Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
Bildat år: 2000
Areal: 71,5 hektar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet ErikabergetPDF

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring tält grön