Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Pågående insatser 2023

Här presenterar vi kostnadsfria aktiviteter för asylsökande i Norrbotten under perioden januari till och med juni kommunvis.

Du kan även ladda ner en detaljerad sammanställning av aktiviteterna som pdf.

Aktiviteter i Norrbotten riktade till asylsökande Pdf, 227.6 kB.

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Arjeplog
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Arjeplog

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Arjeplog
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Arjeplog

SFI-kurs för asylsökande

Svenska för invandrare.

Anordnare: Arvidsjaurs kommun
Kontakt: Olof Johansson

Svenska språket

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke

Samhällsinformation

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke

Arbetsmarknad

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke

Digitala verktyg

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke

Språkcafé med föreläsare för kvinnor

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke

Care for U-projektet för Ukraina

Flyktingguide och undervisning i svenska

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke och Nadezda Sidorenko

Öppet hus, träning fotboll

Träning inomhus (Björknäsgymnasiet)

Anordnare: Boden city FC
Kontakt: Peter Gitselov

Lagspel, seriespel fotboll

Träning utomhus (Björknäsvallen)

Anordnare: Boden city FC
Kontakt: Peter Gitselov

Svenska från dag 1

Två grupper

Anordnare: Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV
Kontakt: Annika Sjöström 

Mötesplatser och tematräffar

Fysiska och digitala träffar

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län, samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helena Carlsson

Svenska

Vardagssvenska och svenska från dag 1

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Boden
Kontakt: Susanne Jauhianen

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Boden
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Boden

Svenska från dag 1

Anordnare: Studiefrämjandet
Kontakt: Nina Wennberg

Samtalsträffar

Mellan asylsökande/nyanlända och äldre medborgare i Bodens kommun.

Anordnare: Folkuniversitetet
Kontakt: Jani Ruuskanen

STIAB V, kvinnors hälsa

Samhällsinformation för asylsökande samt kvinnors hälsa.

Anordnare: Bodens kommun
Kontakt: Ann Sundberg

Träffar i Harads

Träffar som innehåller samhällsinformation, träning i svenska, att skapa i textil, möbelåterbruk, odling och skapande.

Anordnare: Edeforsbygdens ekonomiska förening, EDEK
Kontakt: Bill Blind

Ut & njut – pimpla

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Inlöparna

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildning

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Barnvänlig plats

Boden i Samverkan, BIS.

Anordnare: Bodens kommun tillsammans med Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Volontärutbildning, Barnvänlig plats

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Mötesplats Gällivare

Anordnare: Gällivare kommun
Kontakt: Marie Molin

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Gällivare
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Gällivare

Familjedagar i pulkabacken

Vi bjuder på fika och har med pulkor med mera.

Anordnare: Haparanda församling tillsammans med Rädda Barnen
Kontakt: Heidi Tolvanen

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Haparanda
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Haparanda

Flyktingguide/språkstöd till aktiviteter för barn och föräldrar

Anordnare: Jokkmokks kommun
Kontakt: Johanna Norrbo

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Jokkmokk
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Jokkmokk

Svenska från dag 1

Anordnare: Kalix folkhögskola
Kontakt: Maria Andersson

Care for U-projektet för Ukraina

Flyktingguide och undervisning i svenska

Anordnare: Kalix folkhögskola
Kontakt: Maria Andersson

Ut & njut – pimpla

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Fotboll med vänner

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Kulturaktivitet

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Friluftsaktivitet

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Idrottsaktivitet

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Pingis med vänner

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Mötesplatser och tematräffar

Fysiska och digitala träffar

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helena Carlsson

Hälsopepp för innanförskap

Guide till föreningslivet med Hej Främling!

Anordnare: Kalix kommun
Kontakt: Hej främling! eller Kalix kommun.

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Kalix
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Kalix

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Kiruna
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Kiruna

Språkcafé för kvinnor och barn

Anordnare: Svenska kyrkan, Jukkasjärvi församling
Kontakt: Inger Rauhala Öhberg

Care for U-projektet för Ukraina

Flyktingguide och undervisning i svenska

Anordnare: ABF Norr Luleå
Kontakt: Harald Hallen och Sergut Worke

Ut & njut – pimpla

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Spelkväll

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Inlöparna

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Fotboll med vänner

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Vänskapsyoga

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Körsång, Världens kör

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Fotboll med vänner

Råneå

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Badminton med vänner

Råneå

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Workshops med FN-föreningen

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Tillsammans-simning

Gammelstad simhall

Anordnare: Hej främling
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Tillsammans-simning

Råneå simhall

Anordnare: Hej främling
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Film på bio

Folkets Bio Royal

Anordnare: Hej främling
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Dans- och teaterföreställning för vuxna och barn

Anordnare: Hej främling
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Kulturaktivitet

Niemisel, Råneå och Luleå

Anordnare: Hej främling
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Friluftsaktivitet

Niemisel, Råneå och Luleå

Anordnare: Hej främling
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Svenskträning

Information om det svenska samhället, sjukvård, rättssystem med mera.

Anordnare: Svenska Kyrkan, Råneå Församling
Kontakt: Krister Engstedt

Cafékvällar för ömsesidig integration

Råneå

Anordnare: Verksamhetskommittén/Affi
Kontakt: Birgitta Johansson Norberg

Mötesplatser och tematräffar

Både fysiska och digitala träffar

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helena Carlsson

SFI för föräldralediga

Anordnare: Luleå kommun tillsammans med Rädda Barnen
Kontakt: Anna-Sol Renberg

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Luleå
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Luleå

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Pajala
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Pajala

Svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap

Anordnare: Piteå kommun
Kontakt: Josefin Lundqvist

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Piteå
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Piteå

Volontärutbildning, Barnvänlig plats

Koler

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Ann-Christine Hjort

Volontärutbildning, Barnvänlig plats

Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Ann-Christine Hjort

Studiebesök, förskola

Koler

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Ann-Christine Hjort

Studiebesök, förskola

Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Ann-Christine Hjort

Genomförande av aktiviteter på barnvänlig plats

Koler

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Ann-Christine Hjort

Genomförande av aktiviteter på barnvänlig plats

Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Ann-Christine Hjort

Information, Fika med PÅTÅR

Föräldraträffar i Koler och Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Ann-Christine Hjort

Mötesplatser och tematräffar

Både fysiska och digitala träffar

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län, samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helena Carlsson

Vardagssvenska i Älvsbyn

Två grupper

Anordnare: Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV
Kontakt: Annika Sjöström 

Svenska för asylsökande

Anordnare: Älvsby folkhögskola
Kontakt: Matilda Wiklund

Mötesplatser och tematräffar

Fysiska och digitala träffar

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helena Carlsson

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Älvsbyn
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Älvsbyn

Kvinnogrupp för alla kvinnor i Älvsbyn

Anordnare: Älvsby folkhögskola
Kontakt: Matilda Wiklund

Mångkulturell mötesplats

Anordnare: Svenska kyrkan Älvsby församling och Älvsby folkhögskola
Kontakt: Matilda Wiklund, Mikael Ågren

Svenska för asylsökande

Anordnare: Älvsby folkhögskola
Kontakt: Matilda Wiklund

Samhällsorientering, förmiddag

Samhällsinformation tillsammans med träning i svenska, totalt 100 timmars kurs. Förmiddagsgrupper för vuxna utan barn.

Anordnare: Älvsbyns kommun
Kontakt: Liselotte Andersson

Arbetslivsintroduktion, yrkessvenska och praktik

Anordnare: Överkalix kommun
Kontakt: Pauliina Ravelin

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Överkalix
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Överkalix

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Övertorneå
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Övertorneå

Läslust

Digitalt

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En ansökan om överenskommelse kan godkännas för ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund Word, 50.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer Word, 43 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till
norrbotten@lansstyrelsen.se

Kontakt