Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Pågående insatser 2022

Här presenterar vi kostnadsfria aktiviteter för asylsökande i Norrbotten under perioden september-december kommunvis.

Du kan även ladda ner en detaljerad sammanställning av aktiviteterna som pdf.
Aktiviteter i Norrbotten riktade till asylsökande Pdf, 224.3 kB.

SFI-kurs för asylsökande

Svenska för invandrare.

Anordnare: Arvidsjaurs kommun
Kontakt: Olof Johansson

Kurs med träning i svenska, samhälls- och arbetsmarknadsinformation samt kunskap om digitala verktyg

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Belay och Nadezda Sidorenko

Språkkafé med föreläsare

För kvinnor

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Belay och Inger Mattsson

Svenska språket

Både vardagssvenska och svenska från dag 1

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Belay och Nadezda Mjsuteba

Föräldrautbildning

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Belay och Yasmeen

Kurs med träning i svenska, samhälls- och arbetsmarknadsinformation och kunskap samt digitala verktyg

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Belay och Harald Hallen

Språkträning med praktiska övningar

Handarbete och sömnad

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Belay

Hälsa

Korta föreläsningar. Vi visar kroppsavslappnande övningar som du kan göra hemma. Ha på dig mjuka kläder som inte hindrar rörelse. Vi har också utrustning som mattor, vikter och gummiband som deltagarna kommer att träna med.

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Belay

Öppet hus, träning fotboll

Anordnare: Boden city FC
Kontakt: Peter Gitselov

Lagspel, seriespel fotboll

Träningar och matcher utomhus

Anordnare: Boden city FC
Kontakt: Peter Gitselov

Mötesplatser och tematräffar

Fysiska och digitala träffar

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län, samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helene Carlsson

FIKA 2022 föräldraskapsstöd

Aktiviteter för föräldrar med barn

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Helen Nilsson

Friluftsaktiviteter

Vandring, "Svenska i naturen", bär, svamp och allemansrätten

Anordnare: Studiefrämjandet
Kontakt: Nina Wennberg och Maria Johansson

STIAB V och Kvinnors hälsa

Kurs med samhällsinformation för asylsökande, samt kvinnors hälsa.

Anordnare: Bodens kommun
Kontakt: Ann Sundberg

Träffar i Harads

Träffar med samhällsinformation, träning i svenska, att skapa i textil, möbelåterbruk, odling och skapande.

Anordnare: Edeforsbygdens ekonomiska förening, EDEK
Kontakt: Bill Blind

Promenad

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Kulturaktivitet

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Barnvänlig plats, Boden i samverkan

Barnvänlig plats för barn till föräldrar som deltar i aktiviteter för asylsökande vid Boden i Samverkan (BIS). Erbjuder arbetsmarknadsinriktade insatser för asylsökande som deltar i FIKA 2022 med Rädda Barnen.

Anordnare: Bodens kommun med Rädda barnen
Kontakt:
Rädda Barnens webbplats Länk till annan webbplats.

Föräldrastöd/Föräldrautbildning

Anordnare: Rädda barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Sago Café

Anordnare: Rädda barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Familjeskridskoåkning

Anordnare: Boden Hockey
Kontakt: Fouzia Abbasi

Valfria höst- och jullovsaktiviteter

Anordnare: Rädda barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Volontärutbildning, Barnvänlig plats

Anordnare: Rädda barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Studiebesök, förskola

Anordnare: Rädda barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Fotboll, vuxna män

Anordnare: Rädda barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Körsång med Världens kör

Anordnare: Haparanda församling
Kontakt: Ann-Sofie Ailovuo

Språkcafé

Anordnare: Haparanda församling
Kontakt: Ingela Johansson

Utflykter med barnfamiljer

Anordnare: Haparanda församling
Kontakt:
Haparanda församling Länk till annan webbplats.

Svenska från dag 1

Anordnare: Svefi folkhögskola
Kontakt: Kristina Wiik

Undervisning i det svenska språket samt den svenska kulturen och samhället

Anordnare: Kalix Folkhögskola
Kontakt: Maria Andersson

Träffar med fokus på jämställdhet

Anordnare: Kalix folkhögskola
Kontakt: Åsa Wallerström

Samhällsinformation

Anordnare: Equmeniakyrkan Kalix
Kontakt: Bosse Åberg Tönnäng

Fotboll med vänner

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Kulturaktivitet

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Friluftsaktivitet

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Idrottsaktivitet

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Hälsopepp för innanförskap

Guide till föreningslivet med Hej Främling!

Anordnare: Kalix kommun
Kontakt: ta kontakt med Hej främling! eller Kalix kommun för mer information och deltagande.

Språkcafé för kvinnor och barn

Anordnare: Kiruna kommun
Kontakt: Inger Rauhala Öhberg

Idrottsaktivitet

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Promenad i Luleå

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Promenad i Råneå

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Inlöparna

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Fotboll med vänner

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Vänskapsyoga

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Körsång Världens kör

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Kulturaktivitet

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Friluftsaktivitet

Anordnare: Hej främling
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Svenskträning

Information om det svenska samhället, sjukvård, rättssystem med mera.

Anordnare: Svenska Kyrkan, Råneå Församling
Kontakt: Krister Engstedt

Cafékvällar för ömsesidig integration

Anordnare: Verksamhetskommittén/Affi
Kontakt: Birgitta Johansson Norberg

Matlagning tillsammans med volontärer

Anordnare: Svenska Kyrkan Råneå Församling
Kontakt: Krister Engstedt

Studieresa

Anordnare: Svenska Kyrkan Råneå Församling
Kontakt: Krister Engstedt

Mötesplatser och tematräffar

Både fysiska och digitala träffar

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län, samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helene Carlsson

FIKA 2022 föräldraskapsstöd

Aktiviteter för föräldrar med barn

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Helen Nilsson

Svenska från dag 1

Piteå, Långträsk

Anordnare: Medborgarskolan
Kontakt: Ghada Saadi

Mötesplatser och tematräffar

Både fysiska och digitala träffar

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län, samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helene Carlsson

Fika med PÅTÅR

Föräldraträffar i Koler och Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Föräldrastöd/Föräldrautbildning

Koler/Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Familjevänliga fritidsaktiviteter

Koler /Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Volontärutbildning, Barnvänlig plats

Koler/Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Studiebesök, förskola

Koler/Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Planering av aktiviteter, Barnvänlig plats

Koler/Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Höstlovsaktivitet

Koler/Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Vinteraktiviteter/jullov

Koler/Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen i samarbete med andra aktörer
Kontakt: Fouzia Abbasi

Genomförande av aktiviteter på Barnvänlig plats

Koler/Långträsk

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Svenska från dag 1

Föräldraträffar

Anordnare: Älvsby folkhögskola
Kontakt: Matilda Wiklund

Föräldrastöd/Föräldrautbildning

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Valfria höst- och jullovsaktiviteter

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Höstlovsaktivitet

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

FIKA 2022 föräldraskapsstöd

Aktiviteter för föräldrar med barn

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Helen Nilsson

Mångkulturell mötesplats

Anordnare: Svenska kyrkan Älvsby församling och Älvsby folkhögskola
Kontakt: Helene Carlsson

Kvinnogrupp

Träffpunkt för kvinnor

Anordnare: Älvsby folkhögskola
Kontakt: Matilda Wiklund

Samhällsorientering, förmiddag

Samhällsinformation tillsammans med träning i svenska, totalt 100 timmars kurs. Förmiddagsgrupper för vuxna utan barn.

Anordnare: Älvsbyns kommun
Kontakt: kursledare Johan

Samhällsorientering, eftermiddag

Samhällsinformation tillsammans med träning i svenska, totalt 100 timmars kurs. Eftermiddagsgrupper för vuxna med barn. Det finns barnpassning.

Anordnare: Älvsbyns kommun
Kontakt: kursledare Johan

Friluftsaktiviteter

Fiske, "svenska i naturen", bär, svamp och allemansrätten

Anordnare: Studiefrämjandet
Kontakt: Nina Wennberg och Maria Johansson

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata av Migrationsverket. För att personen ska kunna få ett deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Ta kontakt med Länsstyrelsen om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till
norrbotten@lansstyrelsen.se

Kontakt