Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Planerade insatser fram till januari 2024?

Erbjuder din kommun, förening, studieförbund eller organisation kostnadsfria aktiviteter för asylsökande, ensamkommande barn och/eller personer med uppehållstillstånd enligt masskyddsdirektivet?

Lista över länets aktiviteter

Tre gånger per år sammanställer Länsstyrelsen i Norrbottens län kostnadsfria aktiviteter som riktar sig till dessa målgrupper i länet. Just nu listar vi aktiviteter för perioden september 2023— januari 2024. Översikten kommer att finnas tillgänglig för alla. Har din organisation en aktivitet som ni vill ha med i aktivitetsöversikten? Mejla oss.

E-post till Christoffer Eriksson, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Höstens aktivitetsöversikt kommer att publiceras inom kort.

Pågående insatser till och med september 2023

Här presenterar vi kostnadsfria aktiviteter för asylsökande i Norrbotten under perioden juni till och med september kommunvis.

Du kan även ladda ner en detaljerad sammanställning av aktiviteterna som pdf.

Aktiviteter i Norrbottens län riktade till asylsökande. Pdf, 177 kB.

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Arjeplog
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Arjeplog

Studiecirklar enligt överenskommelse

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Arjeplog
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Arjeplog

Svenska språket

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke

Samhällsinformation

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke

Arbetsmarknad

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke

Digitala verktyg

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke

Språkträning med praktiska övningar i svenska

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke

Hälsa

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke

Care for U-projektet för Ukraina

Flyktingguide och undervisning i svenska

Anordnare: ABF Norr Boden
Kontakt: Sergut Worke och Nadezda Sidorenko

Mötesplatser och tematräffar

Fysiska och digitala träffar

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län, samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helena Carlsson

Svenska

Vardagssvenska och svenska från dag 1. Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Boden
Kontakt: Susanne Jauhianen

Studiecirklar enligt överenskommelse

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Boden
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Boden

Svenska från dag 1

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studiefrämjandet
Kontakt: Nina Wennberg

Samtalsträffar

Mellan asylsökande/nyanlända och äldre medborgare i Bodens kommun. Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Folkuniversitetet
Kontakt: Jani Ruuskanen

STIAB V, kvinnors hälsa

Samhällsinformation för asylsökande samt kvinnors hälsa.

Anordnare: Bodens kommun
Kontakt: Ann Sundberg

Fotbollsträning

Fotbollsträning, motion och öppet hus.

Anordnare: Boden City FC
Kontakt: Peter Gitselov

Träffar i Harads

Träffar som innehåller samhällsinformation, träning i svenska, att skapa i textil, möbelåterbruk, odling och skapande. Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Edeforsbygdens ekonomiska förening, EDEK
Kontakt: Bill Blind

Ut & njut

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildning

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Barnvänlig plats

Boden i Samverkan, BIS. Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Bodens kommun tillsammans med Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Volontärutbildning, Barnvänlig plats

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Rädda Barnen
Kontakt: Fouzia Abbasi

Sommaraktiviteter för barn och familjer

Vecka 27, 28 och 29.

Anordnare: Care-HERO och Boden City FC.
Kontakt: Peter Gitselov

International afterwork

21 juni.

Anordnare: Care-HERO, Bodens kommun och Bryggmästaren.
Kontakt: Anmälan görs på www.flyttatillboden.se.

Mötesplats Gällivare

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Gällivare kommun
Kontakt: Marie Molin

Studiecirklar enligt överenskommelse

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Gällivare
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Gällivare

Studiecirklar enligt överenskommelse

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Haparanda
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Haparanda

Flyktingguide/språkstöd till aktiviteter för barn och föräldrar

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Jokkmokks kommun
Kontakt: Johanna Norrbo

Studiecirklar enligt överenskommelse

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Jokkmokk
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Jokkmokk

Care for U-projektet för Ukraina

Flyktingguide och undervisning i svenska

Anordnare: Kalix folkhögskola
Kontakt: Maria Andersson

Fotboll med vänner

I Kalix och Töre.

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Ut & njut

I Morjärv och Töre.

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Pingis med vänner

I Båtskärsnäs.

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Mötesplatser och tematräffar

Fysiska och digitala träffar. Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helena Carlsson

Hälsopepp för innanförskap

Guide till föreningslivet med Hej Främling!. Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Kalix kommun
Kontakt: Hej främling! eller Kalix kommun.

Studiecirklar enligt överenskommelse

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Kalix
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Kalix

Studiecirklar enligt överenskommelse

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Kiruna
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Kiruna

Care for U-projektet för Ukraina

Flyktingguide och undervisning i svenska.

Anordnare: ABF Norr Luleå
Kontakt: Harald Hallen och Sergut Worke

Inlöparna med vänner

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Fotboll med vänner

I Luleå och Råneå.

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Badminton med vänner

Råneå.

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Simma med vänner

I Luleå och Råneå.

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Höj pulsen med vänner

Anordnare: Hej främling
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Odla tillsammans
Råneå.

Anordnare: Hej främling
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Mötesplatser och tematräffar

Både fysiska och digitala träffar. Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helena Carlsson

SFI för föräldralediga

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Luleå kommun tillsammans med Rädda Barnen
Kontakt: Anna-Sol Renberg

Studiecirklar enligt överenskommelse

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Luleå
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Luleå

Studiecirklar enligt överenskommelse

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Pajala
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Pajala

Studiecirklar enligt överenskommelse

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Piteå
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Piteå

Mötesplatser och tematräffar

Både fysiska och digitala träffar. Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län, samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helena Carlsson

Arbetsmarknad och undervisning i svenska

Anordnare: ABF Norr Piteå
Kontakt: Sergut Worke

Mötesplatser och tematräffar

Fysiska och digitala träffar. Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: RFSL Luleå och norra Norrbottens län samt RFSL Piteå Älvdal
Kontakt: Helena Carlsson

Studiecirklar enligt överenskommelse

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Älvsbyn
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Älvsbyn

Mångkulturell mötesplats

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Svenska kyrkan Älvsby församling och Älvsby folkhögskola
Kontakt: Matilda Wiklund, Mikael Ågren

Samhällsorientering, förmiddag

Samhällsinformation tillsammans med träning i svenska, totalt 100 timmars kurs. Förmiddagsgrupper för vuxna utan barn.

Anordnare: Älvsbyns kommun
Kontakt: Liselotte Andersson

Arbetslivsintroduktion, yrkessvenska och praktik

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Överkalix kommun
Kontakt: Pauliina Ravelin

Studiecirklar enligt överenskommelse

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Överkalix
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Överkalix

Studiecirklar enligt överenskommelse

Planerade aktiviteter i juni.

Anordnare: Studieförbundet Vuxenskolan Övertorneå
Kontakt: Studieförbundet Vuxenskolan Övertorneå

Läslust

Digitalt

Anordnare: Hej främling!
Kontakt:
Hej Främlings webbplats Länk till annan webbplats.

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i max ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande, pdf Pdf, 114.7 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • idéburna organisationer utan vinstsyfte med allmännyttigt ändamål
 • registrerade trossamfund.

Övriga kriterier:

 • praktikverksamhet omfattas inte av överenskommelserna
 • verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan
 • verksamheten ska ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle samt i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund, Word Word, 50.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer, Word Word, 43 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till
norrbotten@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss