Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

  • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
  • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
  • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. 2022 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 68 miljoner kronor.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för

  • asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.
  • personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Insatserna kan också rikta sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

  • kunskaper i svenska språket
  • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning särskilt prioritera insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället och hälsa.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2022 är avslutad. Ingen ny ansökningsomgång är planerad för 2022.

Beviljade insatser

Vid vårens utlysning fördelade Länsstyrelsen i Norrbottens län 3 940 900 kronor till 9 insatser i länet. Vi fick in 15 ansökningar på totalt 7 055 124 kronor.

Integration i Harads, Boden kommun

Edeforsbygdens ekonomiska förening ska anordna kurser och träffar med olika teman och praktiska fördjupningar inom skapande, hälsa och fritid, svenska och samhällscafé. Projektet pågår 1 september 2022—30 juni 2023.

Fotboll för alla III, Boden kommun

Boden FC City ska arrangera öppna fotbollsträningar, samt tränings- och tävlingsverksamhet under perioden 1 juni 2022—31 maj 2023.

STIAB V, Kvinnors hälsa, Boden kommun

Bodens kommun anordnar utbildningar inom svenska, arbetsmarknad, hälsa och vardagsekonomi, samt träning under cirka 1-2 månader per grupp. Projektet pågår 1 november 2022—31 oktober 2023.

Svenska samhället, data/digital kunskap och hälsa, Boden kommun

ABF Norr ska erbjuda kurser inom svenska språket,
arbetsmarknad/samhällsinformation, digitala verktyg/datakunskap och hälsa under 4 månader per grupp. Projektet löper under perioden 1 augusti—31 juli 2023.

FIKA med PÅTÅR, Boden och Piteå kommun

Rädda Barnen ska arrangera utbildningar och aktiviteter för att arbeta med barn, samt för barnvänlig plats med aktiviteter. Projektet pågår 1 juli 2022—30 juni 2023.

Newcomers Luleå 22/23, Boden, Luleå och Piteå kommun samt digitalt

RFSL Luleå och Norra Norrbotten kommer att anorda mötesplatser med workshops, samt kunskaps- och hälsofrämjande aktiviteter för HBTQI-personer. Projektet löper under tiden 1 oktober 2022—30 september 2023.

Friluftsliv för hälsa och integration, Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn kommun

Studiefrämjandet anordnar friluftslivsaktiviteter som vandring, fiske och paddling under tiden 1 juni 2022—30 september 2023.

Hej Främling! Norrbotten, Boden, Kalix och Piteå kommun

Hej Främling! erbjuder hälsofrämjande aktiviteter som sport, motion, friluftsliv och samtal om hälsa, men också träffar med samhällsinformation. Projektet pågår 1 september 2022 —31 augusti 2023.

Mångkulturell mötesplats, Älvsbyn kommun

Svenska Kyrkan i Älvsby församling anordnar en mötesplats där deltagarna erbjuds aktiviteter såsom odling, matlagning, sport- och fritidsaktiviteter samt samhällsinformation. Projektet löper under perioden 1 juni 2022—31 maj 2023.

För information om pågående insatser kontaktar du Lilian Sahlin och Helene Geelnard på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

E-post till Lilian Sahlin

E-post till Helene Geelnard

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Kontakt