Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser inriktade mot samhällsinformation för asylsökande och insatser som främjar hälsa.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Ansökningsperiod avslutad

För 2023 års utlysning hade Länsstyrelsen i Norrbotten län 2 380 838 kronor att fördela till tidiga insatser för asylsökande.

Häng med & höj pulsen!, Boden kommun

Boden FC City ska arrangera öppna fotbollsträningar, samt tränings- och tävlingsverksamhet under perioden 1 juni 2023—31 maj 2024.

HASS (Hälsa, Arbetsmarknad, Samhällsinfo, Svenska språk), Boden kommun

ABF Norr ska erbjuda kurser inom svenska språket, arbetsmarknad och samhällsinformation. Projektet löper under perioden 31 oktober 2023—30 juni 2024.

Aktiv i naturen, Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn kommun

Studiefrämjandet anordnar friluftslivsaktiviteter som vandring, fiske och paddling under tiden 22 maj 2023—30 september 2023.

Hej Främling! Norrbotten, Luleå, Kalix och Gällivare kommun

Hej Främling! erbjuder hälsofrämjande aktiviteter som sport, motion, friluftsliv och samtal om hälsa, men också träffar med samhällsinformation.
Projektet pågår 1 september2023—31 augusti 2024.

Vi möts i Älvsbyn, Älvsbyns kommun

Svenska Kyrkan i Älvsby församling anordnar en mötesplats där deltagarna erbjuds aktiviteter såsom odling, matlagning, sport- och fritidsaktiviteter samt samhällsinformation. Projektet pågår 1 juni 2023—31 augusti 2024.

Familjecirkeln, Älvsbyns och Piteå kommun

Rädda Barnen ska arrangera utbildningar och aktiviteter för att arbeta med barn.
Projektet pågår 1 augusti 2023—31 juli 2024.

Integration i Harads 2.0, Bodens kommun (Harads)

Edeforsbygdens ekonomiska förening (EDEK) kommer att anordna utbildningsinsatser om det svenska samhället, språket och arbetsmarknaden samt hälsofrämjande aktiviteter. Projektet pågår 1 september 2023—31 maj 2024.

Inför en ansökan bör du tänka igenom följande:

 • Bakgrund och behov. Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål. Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation. Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan. När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande. Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras?
 • Resurser. Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Länsstyrelsen har tagit fram en mall som kan användas som kan användas som stöd vid upprättande av aktivitetsplan för insatser. Kontakta gärna Länsstyrelsens handläggare om du vill ta del av den.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss