Val till riksdag, kommun, region, EU och sametinget

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Val till Europaparlamentet 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

 • Den 22 maj startar förtidsröstningen i Sverige.
 • På valdagen den 9 juni öppnar vallokalerna klockan 8 och stänger klockan 21.
 • Den 10 juni påbörjar länsstyrelsen den slutgiltiga rösträkningen. Länsstyrelserna kontrollräknar alla röster och räknar även personrösterna. Räkningen tar cirka en vecka.

Vill du veta mer om EU, demokrati och dagsaktuella EU-frågor?

Europa Direkt Norrbotten är ett informationskontor för EU- och europafrågor och finansieras av EU-kommissionen, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Region Norrbotten. Genom Europa Direkt Norrbotten får intresserade länsbor information och svar på de frågor man har om EU i allmänhet eller som rör mer specifika områden.

Här kan du få svar på frågor som:

 • Hur fattar man beslut i EU?
 • Vilka rättigheter har man som EU-medborgare?
 • Hur påverkar EU vår vardag?
 • Hur arbetar man i Europaparlamentet – världens största gränsöverskridande parlament?

Europa Direkt Norrbotten

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Sametingsvalet

Vart fjärde år hålls val till Sametingets politiska organ. Sametingsvalet äger rum den tredje söndagen i maj vart fjärde år. Nästa val äger rum 2025.

Sametingets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur går rösträkningen till?

Som regional valmyndighet sköter Länsstyrelsen den slutliga rösträkningen. Rösterna i riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Varje röst räknas flertalet gånger.

Det manuella, transparenta och decentraliserade valsystemet vi har i Sverige gör det möjligt att se över gjorda bedömningar för att säkerställa att de är korrekta, innan valresultaten slutligen fastställs.

Vid bedömningsfrågor av till exempel personkryss är det väljarens intention som ligger till grund för bedömningarna. Ibland kan det vara svårt att bedöma väljarens intention, till exempel när det gäller personvalskryss där namn inte är entydigt markerade. Då görs bedömningen av flera personer, utifrån en systematik som vilar på gemensamma avstämningar inom länsstyrelserna, utifrån lagstiftning, valmyndighetens handböcker, utbildningar och stödmaterial.

Rösträkningen är öppen för alla

Eftersom rösträkningen är offentlig, en så kallad allmän förrättning, betyder det att vem som helst får komma och titta när Länsstyrelsen räknar rösterna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss