Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blå hälsoslingor

En blå hälsoslinga fungerar för gående som kan lyfta fötterna ordentligt vid till exempel rötter eller stenar, eventuellt med stöd av stavar eller kryckor. Det kan finnas vissa höjdskillnader. Kräver viss uthållighet.

Hälsoslingan Djuptjärn

1,1 resp 2,5 rundslingor

Ta en tur i skogen längs motionsspåret runt Djuptjärn och njut av den tätortsnära naturen. För den som vill träna musklerna lite extra finns ett utegym vid spårets startpunkt. Spåret är ganska kuperat så detta är helt säkert en pulshöjare.

Hälsoslingan Djuptjärn Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Åsarna

2,2 km rundslinga varav 100 m tillgänglighetsanpassad spång

Åsarna och Rapatjärn erbjuder ett spännande landskap med spår av stenålderns jägarfolk. Åsarna är en smal landtunga som sträcker sig ut i Hornavan. Intill Rapatjärnen finns en tillgänglighetsanpassad spång.

Hälsoslingan Åsarna Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Abborrtjärn (Nuortajärvi)

2,4 km blå rundslinga respektive 2,6 km röd rundslinga med kullen

Nästan mitt mellan Gällivare, Malmberget och Koskullskulle ligger Abborrtjärn som även heter Nuortajärvi. På trevliga stigar i området runt sjön går en blå och en röd hälsoslinga där den blå är lättast att gå. Stanna gärna till ibland för att lyssna efter naturens ljud och känna skogens dofter. Vid parkeringen finns grillplatser där du kan slå dig ner och titta ut över sjön.

Hälsoslingan Abbortjärn (Nuortajärvi) Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Lasarettrundan

2,6 km rundslinga

I anslutning till Gällivare sjukhus finns två hälsoslingor. Dels en kort grön slinga, dels en längre blå slinga. Den gröna slingan beskrivs i ett separat dokument. Den blå hälsoslingan är en populär motionsrunda. Det är en väl upptrampad stig genom ett skogsområde. Stigen går runt ett lågt berg genom varierande brukad skog. Eftersom skogen används i skogsbruket
finns det allt från hyggen till äldre barrskog längs stigen. På marken växer blåbär och lingon. Vassaraälven skymtar mellan träden nära utegymmet och parkeringen. I andra ändan av slingan kommer du att få fin utsikt över en myr.

Hälsoslingan Lasarettrundan Länk till annan webbplats.


Hälsoslingan Riekkola naturstig

2,7 km rundslinga

Genom variationsrik skog och förbi öppna myrar och strandmiljöer går en lättvändrad naturstig genom Riekkola-Välivaara naturreservat. Stigen passerar även ett sommarstugeområde i anslutning till reservatet. Den blå hälsoslingan följer naturstigen som är markerad med rödorange markeringar på träd och ibland på numrerade stolpar. För den intresserade finns ett digitalt häfte som på ett informativt och trevligt sätt beskriver naturtyperna vid de numrerade stolparna. Men häftet behövs inte för att bara gå hälsoslingan. Inte långt från stigen finns fina fikaplatser med bänkbord och eldplatser där du kan sitta och njuta av vindens sus i träden. Om du vill göra lite styrkeövningar efter promenaden finns ett fint utegym vid parkeringen.

Hälsoslingan Riekkola naturstig Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Tervajänkkä

2,9 km rundslingan eller 5,4 km inkl. avstickaren

Hälsoslingan genom Tervajänkkä naturreservat är en lättvandrad stig genom varierande skogar och myrar. Här finns ett rikt fågelliv och på sensommaren är det gott om bär och svamp längs stigen. Vandringsleden är markerad med tydliga rödorange markeringar på träden. Över myrarna är den spångad. Använd ändå gärna stövlar eller vattentåliga kängor eftersom spången har börjat sjunka ner i vitmossan i myren så det kan finnas vatten ovanpå, framför allt efter kraftigt regn. Använd gärna stavar som extra stöd.

Hälsoslingan Tervajänkkä Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Klipptjärn

4,0 km tur och retur

Klipptjärn är en vacker plats där du kan sitta och blicka ut över glittrande vatten. Du når tjärnen via en 2 kilometer lång stig som tar dig direkt från bostadsområdena i centrala Jokkmokk genom ett böljande landskap av tallbevuxna åsar. Om du har orken kan du även gå uppe på åsarna!

Hälsoslingan Klipptjärn Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Rudtjärn

1,3 km rundslinga

Stigen går huvudsakligen genom naturreservatet Vuollerimskogen, över en tallhed med 150-åriga tallar. Här finns det mycket att titta på, både djur och växter – stanna och studera en myrstack eller beundra den vackra linnean som växer längs stigen och näckrosorna i Rudtjärn.

Hälsoslingan Rudtjärn Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Fågelkullen och kanjonen

2,5 km (rundslinga)

Här är en hälsoslinga där du passerar den djupa kanjonen och får njuta av en milsvid utsikt från Fågelkullens vindskydd. Stigen till fågelkullen är relativt lättvandrad men du måste kunna lyfta fötterna över rötter och stenar, och orka gå i några korta branta backar. Du blir belönad med vyer som du inte får ser någon annanstans i Sverige.

Hälsoslingan Fågelkullen och kanjonen Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Lombolospåret

2,3 km blå (rundslinga) eller 3,2 km grön (rundslinga), båda 4,7 km

Under barmarkssäsongen finns två fina lättillgängliga hälsoslingar i elljusspåret vid Lombolo. De går genom gles björkskog i ett flackt område i anslutning till bostadsområden. Båda slingorna har hårt packat grus som underlag. De är belysta så att de går att använda även på höstkvällarna. Längs den västra slingan finns flera rastplatser med eldplats och bänkbord där de flesta tyvärr är svåra att nå med rullstol.

Hälsoslingan Lombolospåret Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Bredviksberget

1,8 km (tur och retur), bred spång ca 100 m

Från friluftsområdet Karlberg utgår flera vandringsleder och stigar. Det finns också en fin rastplats. Här kan du uppleva områdets natur och spännande kultur. En promenad upp på Bredviksberget bjuder på både puls och en vacker utsikt.

Hälsoslingan Bredviksberget Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Fårön

1,4 km (rundslinga), plus 1,5 km (avstickare tur och retur Fåröberget)

Bara 4 kilometer från centrala Piteå hittar du Fåröns fina friluftsområde som delvis är tillgänglighetsanpassat. Stigen tar dig genom en vacker trollskog och den som vill kan ta en avstickare upp på Fåröberget.

Hälsoslingan Fårön Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Hälsans stig Piteå

3,4 km (rundslinga), plus anslutning från intilliggande bostadsområden

I direkt anslutning till Piteå centrum går Hälsans stig. Här kan du promenera längs Norrstrand och blicka ut över vattnet eller njuta av grönskan i någon av Piteås många parker. Det finns gott om sittplatser. För den som söker något extra kan man uppleva konst, trädgårdar eller olika former av aktiviteter som erbjuds längs slingan.

Hälsoslingan Hälsans stig Piteå Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Karlberg

0,5 km respektive 1,0 km (rundslingor), bred spång ca 100 m

Från friluftsområdet Karlberg utgår flera vandringsleder och stigar. Det finns också en fin rastplats. Här kan du uppleva områdets natur och spännande kultur. En kort tillgänglighetsanpassad träspång tar dig till en vacker damm, därefter kan man fortsätta in i området till fots.

Hälsoslingan Karlberg Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Sandängesstranden

3,4 km varav 0,2 km tillgänglighetsanpassad spång (tur och retur)

Slingan ingår i Sandängesstranden naturreservat. Här finns en lång strand med finkornig sand, sanddyner och utsikt över havet och skärgården. Första delen av stigen är en tillgänglighetsanpassad spång som tar dig ända ned till stranden och en rymlig rastplats. Stora delar av sträckan ut till Klubbudden vandrar man i sand. Att gå i sand ger bra motion!

Hälsoslingan Sandängesstranden Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Hälsans stig

4 km (rundslinga)

Hälsans stig är en rundslinga som går runt trevliga bostadsområden i centrala
Älvsbyn. På några ställen får du utsikt över vatten. Slingan är lätt att gå och
framkomlig med rollator eller rullstol året runt. Längs slingan finns några
platser där det går att slå sig ner en stund och koppla av medan man kan vila
blicken på strömmande vatten eller parkernas grönska. Det går att börja och
sluta var man vill längs slingan.

Hälsoslingan Hälsans stig Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Storforsen

650 m (grön tur och retur), 950 m (tur och retur blå inklusive grön slinga)

En bred tillgänglighetsanpassad träspång leder ända fram till den brusande forsen, Europas största obundna fors! Längs spången finns tillgänglighetsanpassade grillplatser och fina informationsskyltar som berättar om områdets spännande kulturhistoria och natur. Här kan du bland annat läsa om de spår från timmerflottningens tid som fortfarande syns i landskapet.

Hälsoslingan Storforsen Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Åsen

2,6 km (blå slinga tur och retur) respektive 2,8 km (rundslinga blå + röd)

En tallbevuxen ås alldeles vid älven i centrala Älvsbyn utgör Åsens
friluftsområde. Här finns slingor av olika svårighetsgrad som du kan välja
mellan. Det finns trevliga rastplatser där du kan fika eller grilla, eller bara slå
dig ner en stund för att lyssna på vindens sus i träden. Mellan åsens
tallstammar syns samhället åt ena hållet och älven åt det andra. I
Lomtjärnsparken vid slingornas start och mål finns ett utegym där du kan
passa på att göra några övningar i samband med promenaden.

Hälsoslingan Åsen Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Grelsbyberget

2,1 km och 2,2 km (rundslingor) respektive 4,6 km (toppen tur och retur)

Ta en promenad längs motionsslingorna eller gör en topptur på fina Grelsbyberget. Vid toppen hittar du vidsträckta hällmarker och klapperstensfält som formats av havsvågor efter inlandsisens avsmältning för omkring 25 000 år sedan. Här finns gamla, lågvuxna tallar som bedöms vara minst 150–200 år. Det finns flera rastplatser och eldstäder där du kan njuta av utsikten både över samhället och omgivningarna.

Hälsoslingan Grelsbyberget Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Turpas

1,5 km (tur och retur)

Turpas naturreservat är en vacker tallskog med 250-åriga träd och många av gammelskogens arter. Här finns mäktiga isälvssediment som bildades när inlandsisen smälte. Det är lätt att vandra eftersom tallheden innebär att det är öppet och det finns en tydlig stig genom området. Det finns även en rastkoja, Kanslikojan, där du kan ta igen dig en stund.

Hälsoslingan Turpas Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Armasjärvimyren

2 km (hela rundslingan) alternativt 1,2 km (första rastplatsen och tillbaka)

Armasjärvimyren är en vacker och variationsrik myr. Här finns en spång som tar dig från parkeringen till rastplatserna och en rundslinga genom myrens olika naturtyper. Längs vägen finns många skyltar där du kan läsa om växterna du ser och vad som gör denna myr så speciell. Eller så kan du bara njuta av stillheten och myrens och växternas färger och former.

Hälsoslingan Armasjärvimyren Länk till annan webbplats.

Hälsoslingan Särkijärvi

3,6 km (rundslinga)

Att vara ute i naturen ger flera positiva effekter på hälsan. Bland annat sjunker blodtrycket, immunförsvaret stärks och välbefinnandet ökar. Att ha tillgång till lättillgängliga naturområden i närheten av bostaden gör det möjligt att ta del av dessa fördelar ofta. Särkijärvi ekopark är just ett sådant område där du som bor i Övertorneå kan ta del av detta på nära håll.

Hälsoslingan Särkijärvi Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss