• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

RESOLVE - attraktiva citykärnor och lägre utsläppsnivåer

Resolve är ett femårigt EU-finansierat projekt med målet att stärka attraktionskraften i citykärnan samt hålla nere utsläppsnivåer från personal- och godstransporter. Tillsammans med nio partners från åtta olika EU-länder kommer olika aktörer från länet med Länsstyrelsen i spetsen att genomföra aktiviteter som leder till huvudmålet.

Förlängt projekt

Projektet förlängdes till den 1 oktober 2022 och ska slutredovisas 31 mars 2023. Under den förlängda perioden handlade det om att öka kunskapen om pandemins påverkan inom tre områden: kollektivtrafik, tillgänglighet till citykärnan och frakttransporter i Växjö centrum.

Dessa områden var:

 1. Kollektivtrafiken. Länstrafiken kommer att ta fram en strategi för hur resenärerna i länet ska lockas tillbaka till bussarna efter corona. De hämtar inspiration och lärdomar från projektet Resolve.
 2. Tillgängligheten till citykärnan. Länsstyrelsen och Växjö Citysamverkan ska undersöka hur vi kan skapa bättre tillgänglighet till stadskärnan genom att öka framkomligheten. Vad kan förbättras? Hur ofta kommer bussarna? Var finns bil- och cykelparkeringar?
 3. Frakttransporter i city. Energikontor Syd kommer att ta reda på hur frakttransporterna har påverkats av pandemin. Vi ser att antalet transporter ut från stan har ökat. Mycket beroende på hemkörning av exempelvis mat.

Detaljhandeln och hållbara transporter

Idag görs 64 procent av inköpsrelaterade resor i EU med bil och nästan 100 procent av varorna transporteras med motorfordon. Detta är ett potentiellt hot mot EU:s mål att övergå till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Det europeiska projektet "RESOLVE - Hållbara transporter och övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp inom detaljhandel" syftar till att utbyta bästa policypraxis och åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och andra föroreningar som genereras av detaljhandeln. RESOLVE's unika karaktär och nyhet består i att ta itu med två heta ämnen i europeiska städer samtidigt; den vikande detaljhandeln och det ökande behovet av en övergång till hållbara transporter i stadsområden.

Genom ett nära samarbete med lokala aktörer, kommer man att kunna förbättra de lokala och regionala styrmedel och minska koldioxidutsläppen från trafik relaterad till detaljhandeln i stadskärnor men också stödja tillväxt och sysselsättning i den lokala detaljhandelns ekonomi. Tack vare identifiering, utbyte och överföring av god praxis och metoder mellan åtta länder i Europa, kommer projektet att främja införandet av planer för hållbar transport i städerna enligt EU:s sammanhållningspolitik.

Femårigt projekt i två delar

Projektet startade i april 2016 och pågick i fem år. Under den första delen av projektet hade partners många möjligheter till internt lärande och kunskapsutbyte om metoder som förbättrade den lokala situationen. I senare delen av projektet gjordes en utvärdering av implementerade åtgärder. Projektet medfinansierades av Interreg EUROPA-programmet.

Medverkande partners

 • Länsstyrelsen Kronoberg
 • staden Roermond (NL)
 • Erasmus University of Rotterdam (NL)
 • region Reggio Emilia (IT)
 • staden Manchester (UK)
 • staden Maribor (SI)
 • kommun Almada (PT)
 • kommun Warszawa (PL)
 • region Moravia - Silesia (CZ)

Lokala aktörer bildar en så kallad Stakeholders group. I den ingår Växjö kommun, Region Kronoberg, Energikontor Syd och Citysamverkan. Under första 5 åren var även Linnéuniversitet med.

Undersökningar i Växjö stadskärna

Projektet mätte resultat genom att analysera enkätsvar insamlade under tre tillfällen – våren 2017 (baslinje), våren 2018 (förhandsutvärdering) och hösten 2020 (efterhandsutvärdering). Resultaten finns publicerade här nedan:

Resolve - interreg Europe

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss