• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ZCI - Zero Carbon Infrastructure

ZCI är ett fyraårigt EU-finansierat projekt med målet att stödja omställningen till fossilbränslefri tank- och laddinfrastruktur. Tillsammans med nio partner från lika många EU-länder kommer olika aktörer från länet med Länsstyrelsen i spetsen att genomföra aktiviteter som leder till huvudmålet.

Offentliga myndigheter bör gå före med att förbereda infrastruktur för omställning av transporter. Projektets övergripande mål är därför att skapa förutsättningar för fossilbränslefri infrastruktur i åtta olika städer och regioner.

Med utgångspunkt i redan utfört arbete kommer projektdeltagande aktörer att hitta och testa praktiska lösningar på dessa utmaningar:

 1. Privata (el)fordon: laddinfrastruktur – barriärer och lösningar
 2. Hållbar stadslogistik
 3. Affärsmodellen för hållbar stadsmobilitet - incitament som bygger kundernas efterfrågan på koldioxidfria transportlösningar
 4. Övergång till koldioxidfri mobilitet: allmänhetens acceptans och kommunikation

Projektets tillvägagångssätt

Med ledning av den rådgivande partnern Erasmus kommer projektmedlemmarna att:

 • Identifiera och dela goda exempel för att lösa de viktigaste problemen
 • Bygga kompetens hos 8 offentliga myndigheter genom utbildning och kunskapsöverföring
 • Förbättra 8 relevanta politiska instrument för att tillhandahålla den nödvändiga infrastrukturen och skapa förtroende på marknaden

Medverkande partner

 • Parma kommun i Italien
 • Navarra region i Spanien
 • Cork kommun i Irland
 • Kainuu region i Finland
 • Burgas kommun i Bulgarien
 • Gorenjska energikontor i Slovenien
 • Mechelen kommun i Belgien
 • Erasmus University of Rotterdam i Nederländerna

Intressentgrupp

Intressentgruppen består av länets aktörer som jobbar med infrastrukturfrågor. Projektet erbjuder intressentgruppen att delta på studiebesök och olika utbildningsinsatser kostnadsfritt.

Är du intresserad av att delta i intressentgruppen, kontakta Aida Ramic.

 • Alvesta kommun
 • Lessebo kommun
 • Ljungby kommun
 • Markaryds kommun
 • Tingsryds kommun
 • Uppvidinge kommun
 • Älmhults kommun
 • Energikontor Syd
 • Handelskammaren
 • Region Kronoberg
 • Miljöfordon Syd
 • Coompanion

Master class

Så kallade master classes gör det möjligt för intressentgruppen att identifiera sina behov av lärande. Dessa lektioner kommer att organiseras av Erasmus University från Rotterdam. Genom rundabordssamtal, workshops, utbyte av goda exempel och studiebesök kommer varje deltagare att få teknisk rådgivning för fyra utvalda temaområde.

Information om planerade studiebesök publiceras löpande här.

Första master class hade Laddinfrastruktur som tema och hölls den 31 maj-1 juni 2023 i Mechelen, Belgien.

Nyhet om master class 1 (på engelska), Interreg Europe Länk till annan webbplats.

Andra master class hade hållbar stadslogistik som tema och hölls den 17-18 oktober 2023 i Cork, Irland.

Nyhet om master class 2 (på engelska), Interreg Europe Länk till annan webbplats.

Den tredje master class handlade om Affärsmodeller för koldioxidfri mobilitet. Mötet hölls 30-31 januari 2024 i Parma, Italien.

Nyhet om master class 3, (på engelska), Interreg Europe Länk till annan webbplats.

Fjärde master class handlar om Övergång till hållbar stadsmobilitet. Mötet hålls vecka 20, 2024 i Kainuu, Finland.

Interreg Europe. Co-funded by the European Union. ZCI.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med en prenumeration på ZCI:s nyhetsbrev! Det är på engelska.

Vill du hellre läsa det på svenska publiceras det i efterhand som pdf på den internationella webbplatsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet, webbplatsen Interreg Europe Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev som pdf på svenska, webbplatsen Interreg Europe ZCI Länk till annan webbplats.

Genom EU:s gröna giv Länk till annan webbplats. satte EU upp ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläppen för transporter. Den Europeiska miljöbyrån (EEA) har uppskattat att vägtransporter utgör den högsta andelen av de totala transportutsläppen (2019 släpptes 72 % av alla inhemska och internationella växthusgaser ut) och 23 % av EU:s växthusgasutsläpp från transporter kommer från stadsområden.

I mars 2023 startade projekt Zero Carbon Infrastructure-projektet (ZCI) finansierat av Interreg Europe-programmet. Det fyraåriga projektet ställer upp ett ambitiöst mål att stödja 8 städer och regioner över hela Europa i deras ansträngningar att utveckla och införa gröna transporter och koldioxidfri infrastruktur inom sina områden.

För att uppnå det målet ska åtta partners, ledda av Länsstyrelsen Kronoberg, och med hjälp av Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Nederländerna), samarbeta kring, och söka och testa praktiska lösningar för att övervinna de utmaningar de står inför:

 • Privata (elektriska) fordon: laddinfrastruktur – barriärer och lösningar
 • Hållbar urban logistik
 • Affärsmodell för hållbar stadsmobilitet - incitament som bygger kundernas efterfrågan på koldioxidfria transportlösningar
 • Övergång till koldioxidfri rörlighet: allmänhetens acceptans och kommunikation.

Projektaktiviteter kommer att stödja offentliga organisationer för att:

 • Identifiera och dela goda exempel för att lösa de viktigaste problemen
 • Bygga upp kompetens hos åtta offentliga myndigheter genom utbildning och kunskapsöverföring
 • Förbättra åtta relevanta styrdokument för att tillhandahålla den nödvändiga infrastrukturen och skapa förtroende på marknaden

Det fyraåriga ZCI-projektet har en total budget på 2 085 629 00 euro med 1 650 049 20 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

ZCI-projektkonsortiet består av åtta projektpartners och en rådgivande partner från nio olika europeiska länder:

 1. Länsstyrelsen Kronoberg, huvudprojektledare
 2. Kainuu region i Finland
 3. Gorenjska energikontor i Slovenien
 4. Burgas kommun i Bulgarien
 5. Navarra region i Spanien
 6. Cork kommun i Irland
 7. Mechelen kommun i Belgien
 8. Parma kommun i Italien
 9. Erasmus University of Rotterdam i Nederländerna

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss