Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till oss.

Gör en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan för ditt företag via vår e-tjänst. Du kan anmäla intresse för flera län. Tänk på att ditt företags intresseanmälan behöver förnyas varje år. Om förutsättningarna inom ditt företag ändras behöver anmälan justeras eller kompletteras.

Arkea kulturmiljö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkeologerna / Statens Historiska Museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkeologicentrum i Skandinavien AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkeologikonsult i Sverige AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkeologi och kulturlandskap (Michael Dahlin) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bohusläns museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CHAB Arkeologi & byggnadsvård AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Evalda kulturmiljö Länk till annan webbplats.

Knaton Länk till annan webbplats.

Kulturmark Sune Jönsson Länk till annan webbplats.

Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norconsult AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordic Maritime Group AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Picea kulturarv Länk till annan webbplats.

Statens maritima och transporthistoriska museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Kulturmiljövård Länk till annan webbplats.

Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SWECO Sverige AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag Arkeologi i Sverige AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västerviks museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ÅF Infrasturcure AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

grävmaskin gräver utanför Kalmar slott

Bild: Arkeologi på Kalmar slott, Foto: Daniel Tedenlind

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Vi inleder ett anbudsförfarande om:

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande.

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss