Naturreservat

Välkommen att besöka naturreservaten i Kalmar län!

Kontakta oss om frågor i skyddad natur:

Naturskötselenheten

E-post direkt till oss: reservat.kalmar@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 80 00 (växeln)