Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Konsekvensbaserade vädervarningar

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, har Smhi vädervarningar så att lokala och regionala konsekvenser av ett väder blir tydligare. För att bedöma hur en väderhändelse kan komma att påverka vårt län kan Smhi ta hjälp av Länsstyrelsen .

Vädervarningar är viktiga för att hjälpa oss att bedöma faror som kan uppstå till följd av en väderhändelse och avgöra hur besvärliga vädersituationer ska hanteras.

Tidigare bestod vädervarningar av fasta värden lika över hela landet och graderades beroende på till exempel mängden snö som väntades falla eller förväntad vindstyrka. Konsekvenserna av vädret kan dock skilja sig mycket beroende på var i landet eller under vilken årstid det inträffar och from den 26 oktober 2021 är vädervarningarna regionalt anpassade.

Regionalt anpassade varningar

I nuvarande varningssystemet har Smhi regionalt anpassade värden som bygger på förväntade konsekvenser i ett visst område. Genom att värdena kan skilja sig mellan olika delar av landet ska en varning för snö upplevas lika relevant oavsett om man befinner sig i Jönköping eller i Norrbotten.

Vädervarningarna tar också hänsyn till riskfaktorer som när på dygnet eller året en väderhändelse inträffar eller hur effekterna av en tidigare väderhändelse kan påverka konsekvenserna av ett nytt oväder.

Olika varningsnivåer: gul, orange, röd

Smhi har tre olika varningsnivåer; gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas. De tidigare nivåerna klass 1, 2 och 3 är borttagna i samband med införandet av Smhi:s nya vädervarningssystem.

Symbolerna för vädervarningar. Gul-, orange- och röd varningsnivå. Symboler från SMHI.

Symbolerna för vädervarningar. Gul-, orange- och röd varningsnivå. Symboler från Smhi.

Gul varning signalerar att vädret kan innebär konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Mer om vad de olika varningsnivåerna innebär, SMHI Länk till annan webbplats.

Regional bedömning via Länsstyrelsen

Inför utfärdandet av en vädervarning kan Smhi ta kontakt med Länsstyrelsen som får möjlighet att komplettera Smhi:s bedömningsunderlag, om det finns ytterligare lokala och regionala riskfaktorer som Smhi kan behöva känna till.

Länsstyrelsen kan då ta kontakt med kommuner, räddningstjänster och andra som har lokal kunskap om vilka vägar som kan vara särskilt utsatta, om det pågår något större evenemang i det drabbade området eller om det finns något annat som är viktigt att uppmärksamma Smhi på. Smhi väger sedan in det i sitt beslut om hur varningen ska utformas. I hastigt uppkomna väderlägen måste Smhi besluta om varningsnivå utan att först samverka med Länsstyrelsen.

Prenumerera på vädervarningar

Aktuella vädervarningar finns på smhi.se och i Smhi:s väderapp. I väderappen går det även att prenumerera på lokala och regionala vädervarningar som pushnotiser till mobiltelefonen. Varningar rapporteras också i Sveriges radio P1 och P4.

‎SMHIs väderapp för iphone i Apple Store Länk till annan webbplats.

SMHIs väderapp för androidtelefoner på Google Play Länk till annan webbplats.

Mer om konsekvensbaserade vädervarningar

Konsekvensbaserade vädervarningar, SMHI Länk till annan webbplats.

Fact sheet in English about new weather warnings Länk till annan webbplats. (pdf)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss