Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Startstöd

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

För 2024 är minimipoängen 400 poäng av max 1000 poäng.

För 2023 är minimipoängen 300 poäng av max 1000 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

 • Starta utan befintlig verksamhet
 • Heltidsarbete

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna
 • Examen naturbruksgymnasium

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier 2024”

Sammanställnings urvalskriterier 2024 Pdf, 147.4 kB.

Information om urvalskriteriernas bedömningsgrunder för att få poäng finns i Jordbruksverkets fil ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2024”

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2024 Pdf, 1.2 MB.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att göra regionala prioriteringar för 2023 inom områdena

 • Starta utan befintlig verksamhet
 • Ta över befintlig verksamhet
 • Heltidsarbete

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Utbildning inom de gröna näringarna
 • Erfarenhet inom de gröna näringarna

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier 2023”

Sammanställnings urvalskriterier 2023 Pdf, 171.4 kB.

Information om urvalskriteriernas bedömningsgrunder för att få poäng finns i Jordbruksverkets fil ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023”

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 Pdf, 3 MB.

Vi poängsätter din ansökan utifrån urvalskriterier. Det är endast de ansökningar med högst poäng i en beslutsomgång/utlysning som får stöd.

Just nu är det många ansökningar som får väldigt höga poäng. Ansökningar som får samma poäng prioriteras utifrån nedanstående:

 1. Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
 2. Kvinnor eller personer som är inte är äldre än 40 år (om stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen).
 3. Den ansökan som skickats in först.

Utlysning

Utlysning 1: 3 januari- 30 juni 2023, budget: 900 000 kronor

Utlysning 2: 1 juli - 31 december 2023, budget 900 000 kronor

Utlysning 3: 1 januari – 30 juni 2024, budget: 900 000 kronor

Budget annonseras på Länsstyrelsens webbplats senast en (1) månad i förväg. Undantag är första ansökningsomgången 2023 där sena beslut för programmet har påverkat Länsstyrelsens förutsättningar.

När pengarna i en beslutsomgång eller en utlysning inte räcker till hela sista ansökan. Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela den sista prioriterade ansökan kan ansökan beviljas i sin helhet om Länsstyrelsen beslutar det. Det som är kvar av Länsstyrelsens tilldelade budget för programperioden kommer då att minskas med det överskridande beloppet. Om Länsstyrelsen inte beviljar ansökan återförs de kvarvarande pengarna i beslutsomgången till den tilldelade budgeten.

Ansökningsomgångar

Åtgärden har utlysningar

Kommande utlysningar

Ytterligare utlysningar kommer 2024 och 2025.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss