Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

För 2024 är minimipoängen 400 poäng av max 1000 poäng.

För 2023 är minimipoängen 300 poäng av max 1000 poäng.

Regionala prioriteringar

Jönköpings län har ekologiskt hållbara och cirkulära lösningar som prioriterat område.

Med ekologiskt hållbara lösningar avses investeringar som bidrar till att minska företagets nyttjande av material och energi eller investeringar som främja biologisk mångfald. Med cirkulära lösningar avses investeringar som på något sätt bidrar till att ta till vara på och skapa mervärden för restflöden samt investeringar där förbrukningen av resurser minskar genom återvinning av material eller flöden.

Regionala prioriteringar 2024

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att under 2024 förstärka de nationella poängen inom området:

  • Lönsam investering

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier 2024”

Sammanställning urvalskriterier 2024 Pdf, 147.4 kB.

Information om urvalskriteriernas bedömningsgrunder för att få poäng finns i Jordbruksverkets fil ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2024”

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2024 Pdf, 1.2 MB.

Regionala prioriteringar 2023

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att under 2023 förstärka de nationella poängen inom området:

  • Ökad lönsamhet
  • Lönsamt företag
  • Lönsam investering
  • Behov av stöd
  • Ökad sysselsättning
  • Nystartat företag
  • Ökad digitalisering

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier 2023”

Sammanställnings urvalskriterier 2023 Pdf, 171.4 kB.

Information om urvalskriteriernas bedömningsgrunder för att få poäng finns i Jordbruksverkets fil ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023”

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 Pdf, 3 MB.

Vi poängsätter din ansökan utifrån urvalskriterier. Det är endast de ansökningar med högst poäng i en beslutsomgång/utlysning som får stöd.

Just nu är det många ansökningar som får väldigt höga poäng. Ansökningar som får samma poäng prioriteras utifrån nedanstående:

Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.

Kvinnor eller personer som är inte är äldre än 40 år (om stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen).

Den ansökan som skickats in först.

Utlysning

Åtgärden har beslutsomgångar

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 1: 3 januari- 30 juni 2023, budget 1 600 000 kronor

Beslutsomgång 2: 1 juli- 31 december 2023, budget 1 600 000 kronor

Beslutsomgång 3: 1 januari- 30 april 2024, budget 1 000 000 kronor

Beslutsomgång 4: 1 juli - 31 oktober 2024

Budget annonseras på Länsstyrelsens webbplats senast en (1) månad i förväg. Undantag är första ansökningsomgången 2023 där sena beslut för programmet har påverkat Länsstyrelsens förutsättningar.

När pengarna i en beslutsomgång eller en utlysning inte räcker till hela sista ansökan. Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela den sista prioriterade ansökan kan ansökan beviljas i sin helhet om Länsstyrelsen beslutar det. Det som är kvar av Länsstyrelsens tilldelade budget för programperioden kommer då att minskas med det överskridande beloppet. Om Länsstyrelsen inte beviljar ansökan återförs de kvarvarande pengarna i beslutsomgången till den tilldelade budgeten.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss