Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng av max 1000 poäng

Regionala prioriteringar

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier”

Sammanställning urvalskriterier 2024 Pdf, 147.4 kB.

Information om urvalskriteriernas bedömningsgrunder för att få poäng finns i Jordbruksverkets fil ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2024”

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2024 Pdf, 1.2 MB.

Detaljerad poängfördelning för stödet framgår i filen ”Sammanställning urvalskriterier”

Sammanställning urvalskriterier 2023 Pdf, 171.4 kB.

Information om urvalskriteriernas bedömningsgrunder för att få poäng finns i Jordbruksverkets fil ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2024”

Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 Pdf, 3 MB.

Våtmarker och dammar - näringsretention

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Åtgärdsbehov övergödning
 • Vattenkvalitet

Våtmarker och dammar - biologisk mångfald

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Gynnsam utformning
 • Naturlig utformning

Hotade naturtyper i länet

 • Högmossar
 • Skadade högmossar
 • Öppna mossar och kärr
 • Källor och källkärr
 • Rikkärr

Hotade fåglar i länet

 • fiskmås
 • pilgrimsfalk
 • tornseglare
 • buskskvätta
 • rosenfink
 • skrattmås
 • storspov
 • tofsvipa
 • kricka
 • Bläsand
 • Skedand
 • Årta
 • Stjärtand
 • Smådopping
 • Sävsparv

Hotade groddjur i länet

 • Större vattensalamander
 • Vanlig groda

Hotade insekter i länet

 • Sotnäsfjäril
 • Guldsandbi

 

Övriga vattenvårdsåtgärder

Länsstyrelsen i Jönköpings län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Åtgärdsbehov övergödning
 • Vattenkvalitet

Utlysning

Åtgärden har inga planerade utlysningar utan har löpande hantering av ansökningar.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in, budget 10 561 937 kronor.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss